فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره تاثير متقابل اسيد ساليسيليك و كادميوم بر رشد، رنگيزه¬هاي فتوسنتزي و تجمع برخی عناصر در بخش هوایی گياهچه¬هاي سويا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

تاثير متقابل اسيد ساليسيليك و كادميوم بر رشد، رنگيزههاي فتوسنتزي و تجمع برخی عناصر در بخش هوایی گياهچههاي سويا

چكيده

در اين تحقيق، نقش اسيد ساليسيليك در تغييرات فيزيولوژيك القا شده توسط كادميوم در گياهچههاي سويا در محيط كشت هيدروپونيك با بستر جامد در قالب طرح كاملا تصادفي مورد بررسي قرار گرفت. پس از پيش تيمار بذرهاي سويا با اسيد ساليسيليك 5/0 ميليمولار به مدت 6 ساعت، آنها به گلدانهاي حاوي پرليت منتقل و با محلول غذايي هوگلند حاوی 200 ميكرومولار كلريد كادميوم به مدت 20 روز آبياري شدند. بعد از برداشت گياهچهها و اندازهگيري شاخصهاي رشد (وزن تر و خشك و طول ريشه و اندام هوايي)، ميزان رنگيزههاي فتوسنتزي (كلروفيل a و b و كاروتنوئيدها)، درصد نشت الكتروليتي در برگ، ميزان عناصر كادميوم (در ريشه و بخش هوايي) و پتاسيم و كلسيم (در بخش هوايي) مشخص شد كه اسيد ساليسيليك تاثير كمي روي اين شاخصها در غياب كادميوم داشته، ولي در حضور كادميوم اسيد ساليسيليك شاخصهاي رشد، ميزان رنگيزههاي فتوسنتزي و ميزان عناصر پتاسيم و کلسيم (در بخش هوايي) را افزایش و در مقابل درصد نشت الكتروليتي در برگها و ميزان عنصر كادميوم در بخش هوايي گیاه را کاهش داده است. بنابراین اسيد ساليسيليك با تغییر استراتژی گیاه در انتقال عناصر به بخش هوایی و جلوگیری از نشت الکترولیتی و در نتیجه حفظ رنگیزههای فتوسنتزی در برگها، توانسته است سمیت کادمیوم را کاهش داده و پتانسیل رشد گیاه را حفظ نماید.

كلمات كليدي: اسيد ساليسيليك، رشد، سويا، كادميوم، نشت الكتروليتي.

مقدمه

سویا سرشار از مواد مغذی و دارای پروتئینهای گیاهی، الیگوساکاریدها، فیبر خوراکی، ایزوفلاوونها و مواد معدنی نظیر کلسیم میباشد و میزان چربی اشباع شده آن نیز پایین است. روغن سویا از مهمترین روغنهای نباتی خوراکی میباشد. بذر سویا همچنین دارای مقدار زیادی ذرات نشاسته میباشد که این ذرات نشاسته مخلوطی از آمیلوز و آمیلوپکتین میباشد (مجنون حسینی، 1375).

از نظر سطح اراضی زراعی زیر کشت در دنیا، در بين حبوبات، سویا در مقام اول (بیش از 52 میلیون هکتار) قرار دارد (لطيفي، 1372). همچنین، طبق گزارش اداره كل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی در سال زراعی 1385 سطح زیر کشت سویا در ایران حدود 744610 هکتار و در سال زراعی 1388 بیش از 820 هزار هکتار بوده است (لطيفي، 1372).

به دلیل افزایش مصرف سویا در غذاهای صنعتی به ویژه در کشورهای توسعه یافته و مصرف شیر سویا به جای شیر مادر در تغذیه نوزادان، و همچنین به خاطر اهمیت آن در تغذیه دام، کشت این گیاه در بین سایر لگومها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و امروزه در بسیاری مناطق صنعتی آلوده به برخی فلزات سنگین نیز کشت می شود (مجنون حسینی، 1375).

فلزات سنگين خطرناکترين آلايندهها ميباشند که در پوسته زمين و رسوبات وجود دارند. بعضي فلزات سنگين مثل روي، نيکل و مس چون بخشي از ترکيبات مهم رنگيزهها و آنزيمها را تشکيل ميدهند، جزو عناصر ضروري محسوب ميشوند و فقط در غلظتهاي بالاتر از نياز فيزيولوژيکي گياهان اثرات سمي دارند. ولي بعضي ديگر از فلزات سنگين مانند قلع و سرب که جزو فلزات غير ضروري محسوب ميشوند، حتي در غلظتهاي پايين نيز اثرات سمي روي گياهان دارند و به همين دلايل، فلزات سنگين به عنوان يکي از فاکتورهاي تنشزا براي گياهان محسوب ميشوند. گياهان قادر به کنترل غلظت فلزات سنگين ضروري و همچنین غير ضروري مثل کادميوم، جيوه، سرب، سلنيوم و آرسنيک هستند (‍Callahan et al., 2005; Babula et al., 2008‍). کادميوم يکي از فلزات سنگين غير ضروري و آلاينده محيط زيست است و به خاطر تحرک بالا و غلظت کم به راحتي از خاک وارد زنجيره غذايي ميشود، لذا يکي از خطرناکترين فلزات سنگين در گياهان محسوب ميشود (Choudhury and Panda, 2004).

اسيد ساليسيليک (2- هيدروکسي بنزوئيک اسيد)، از ترکيبات فنولي و يکي از هورمونهاي گياهي است که در همه اندامهاي گياهي وجود دارد و هنگامي که سلول، اندامها يا کل گياه با تنشهاي زيستي و غير زيستي مواجه ميشوند غلظت اين هورمون افزايش مييابد. بنابراين ميتوان اسيد ساليسيليک را به عنوان مولکول پيام رسان داخلي در نظر گرفت که در پاسخهاي اختصاصي به تنشهاي زيستي و غير زيستي نقش دارد (El-Tayeb et al., 2006; Krantev et al., 2008). اسيد ساليسليک در تنظيم فرايندهاي متفاوت، شامل رشد و نمو گياه، جوانهزني بذر، جذب و انتقال يون، توزيع عناصر، سرعت فتوسنتز، هدايت روزنهاي، تنفس، گليکوليز، گلدهي و توليد گرما در گياهان گرمازا نقش مهمي ايفا ميکند (Shi and Zhu, 2008; Murtaza et al., 2010).

اسيد ساليسيليک باعث کنترل بيان ژن و سنتز پروتئینهای تحمل به تنشها میشود. مشخص شده است که بعد از پیامرسانی اسيد ساليسيليك، میزان مولکولهای پروتئین فسفاتاز، MAP کینازها، فاکتورهای رونویسی bZIP و پروتئینهای دارای واحدهای تکراری آنکیرین افزایش مییابد (Klessig et al., 2000; Metwally et al., 2003). فلزات سنگین و مولکولهای پیامرسان مثل جاسمونات، اسيد ساليسيليك، اتیلن و آبسیزیکاسید باعث بیان ژنها و سنتز پروتئینهای تحمل به تنش مثل PvSR2 میشوند. همچنین، فلزات سنگین باعث بیان ژنهای مخصوص تنشهای دیگر میشوند (He et al., 2002; Eckardt, 2003;).

اسيد ساليسيليک همچنين باعث تنظيم راديکالهاي آزاد اکسيژن و آنتياکسيدانتها ميشود. اسيد ساليسيليك به عنوان یک مولکول پیامرسان داخلی با مسیر پیامرسانی رادیکالهای آزاد اکسیژن برهمکنش دارد. به عنوان نمونه، تیمار با اسيد ساليسيليك خارجی باعث تجمع پراکسید هیدروژن در آرابیدوپسیس، تنباکو و خردل میشود (Rao et al., 1997; Zawoznik et al., 2007). لازم به یادآوری است که اگرچه مقادیر بالای رادیکالهای آزاد مخرب بوده و موجب آسیبهای سلولی و حتی مرگ گیاه میشود، اما مقادیر کم رادیکالهای اکسیژنی و مخصوصاٌ پراکسید هیدروژن نقش سیگنالی داشته و مسیرهای دفاعی خاصی همچون سنتز برخی هورمونها نظیر جاسمونات، اسيد ساليسيليك، آبسزیک اسید و اتیلن و یا سنتز یا فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت را فعال میکند. اسيد ساليسيليك نیز در القای پاسخهای آنتیاکسیداتیو نقش دارد. نشان داده شده که کاربرد اسيد ساليسيليك خارجی و پراکسید هیدروژن باعث القای تحمل بالاتر گیاهان سیبزمینی به دمای بالا میشوند. این نتایج نشان میدهد که اسيد ساليسيليك ممکن است دارای مسیرهای پیامرسانی مشترک با واسطه تشکیل رادیکالهای آزاد اکسیژن باشد. به هر حال حفاظت گیاهان در برابر تنش اکسیداتیو توسط اسيد ساليسيليك با افزایش در آنزیمهای آنتیاکسیدانت مرتبط میباشد و فعالیت این آنزیمها سطح نهایی رادیکالهای آزاد و پراکسید هیدروژن در گیاه را کاهش میدهد (Guo et al., 2007; Wu et al., 2008).

با وجود آنكه پژوهشهاي متعددي در زمينه آثار سمي فلزات سنگين بر رشد و متابوليسم گياهان مختلف انجام شده است، اما اطلاعات اندكي درباره راهکارهاي كاهش آسيبهاي ناشي از سميت فلزات سنگين در گياهان وجود دارد. در اين پژوهش نقش اسيد ساليسيليك در برابر تنش ناشي از كادميوم در گياهچههاي سويا بررسی شده است.

مواد و روشها

بعد از ضد عفوني كردن بذرهاي سويا (رقم هيبريد Colombus ×Williams ) با هيپوكلريت سديم 10% به مدت 5 دقيقه و چندين بار شستشو با آب مقطر، نيمي از بذرها در محلول 5/0 ميلي مولار اسيد ساليسيليك و نيمي ديگر در آب مقطر به مدت 6 ساعت (Metwally et al., 2003) خيسانده شدند. سپس بذرها به گلدانهاي پلاستيکي حاوي پرليت منتقل و اين گلدانها در اتاقک رشد (مدل GC-1000) در دوره نوري 13 ساعت روشنايي (دمايC ◦28) و 11 ساعت تاريکي (دمايC ◦18) و در شدت نور 7000 لوکس و رطوبت 50% قرار داده شدند. ابتدا، گلدانها با آب مقطر به مدت 4-3 روز و سپس نيمي از گلدانها با محلول غذايي هوگلند (تمام قدرت) حاوي 200 ميكرومولار کلريد کادميوم و نيمي ديگر تنها با محلول غذايي هوگلند (تقريبا 100 ميليليتر براي هر گلدان) هر دو روز يك بار آبياري شده و بعد از سه هفته گياهچهها برداشت شدند. تحقیقات اولیه ما نشان داد که سویا نسبتا مقاوم به کادمیوم بوده و سطوح کمتر از 100 میلی مولار کادمیوم را تحمل میکند. اما غلظتهای بالاتر اثرات منفی مهمی را در رشد و نمو این گیاه دارد.

اندازهگيري وزن تر، خشك و طول ريشه و اندام هوايي

براي اندازهگيري وزن تر ريشه و اندام هوايي، ابتدا ريشه و ساقه گياهچههاي برداشت شده جدا و سپس با ترازو وزن آنها جداگانه برحسب گرم اندازهگيري شد (قبل از اندازهگيري وزن تر ريشه در صورت مرطوب بودن با کاغذ صافي خشک شد). پس از اندازهگيري وزن تر ريشه و ساقه، ريشهها و ساقههاي گياهچههاي مربوط به هر گلدان را داخل پاکتهاي کاغذي مخصوص گذاشته و براي خشک شدن در آون (مدل SHIMAZCO) به مدت 48 ساعت و در دماي 70 درجه سانتيگراد قرار داده شدند. سپس پاکتها از آون خارج شده و وزن خشک ريشهها و ساقههاي داخل هر پاکت، جداگانه با ترازو برحسب گرم اندازهگيري شدند. براي اندازهگيري طول ريشه و اندام هوايي، پس از برداشت گياهچهها ريشه و ساقه آنها جدا شده و طول هريک از آنها توسط خطكش برحسب سانتيمتر اندازهگيري شد.

اندازهگيري ميزان كلروفيل و كاروتنوئيدها

محاسبه ميزان كلروفيل و كاروتنوئيدها در برگهاي سويا به ترتيب با استفاده از روش Arnon (1949) و Lichtenthaler (1987) انجام شد. مطابق با اين روش 1/0 گرم از بافت تر برگ وزن شده و رنگيزهها با استون 80% استخراج شدند. پس از صاف كردن عصاره حاصل با کاغذ صافي، جذب در طول موجهاي 470، 645 و 663 نانومتر با اسپکتروفتومتر (مدل6300 JENWAY) خوانده و مطابق با رابطههاي زير ميزان رنگيزههاي ذكر شده بر حسب ميليگرم در هر گرم وزن تر بافت گياهي محاسبه شد.

اندازهگيري درصد نشت الكتروليتي غشا در برگ

براي سنجش اين شاخص 1/0 گرم از بافت تر برگ از هر تكرار به دقت شسته و در لوله آزمايش درپوشدار محتوي 10 ميليليتر آب ديونيزه قرار داده شد. اين لولهها به مدت 3 ساعت در دماي 30 درجه سانتيگراد در حمام آب گرم قرار گرفتند. پس از 3 ساعت، هدايت الكتريكي آنها با استفاده از EC متر اندازهگيري شد. سپس لولههاي محتوي نمونههاي برگي به مدت 2 دقيقه در دماي 100 درجه سانتيگراد قرار داده و براي دومين بار، EC آنها پس از سرد شدن اندازهگيري شد. درصد هدايت الكتريكي بيانگر ميزان نشت الكتريكي مواد از غشا ميباشد كه مطابق رابطه زير قابل محاسبه ميباشد. EC1 و EC2، هدايت الكتريكي محلولها به ترتيب قبل و بعد از جوشيدن ميباشد (Dionsio-Sese and Tobita, 1998).


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید


نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست