فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره تاثیر سلنیوم آلی و غیر آلی بر عملکرد ، تولید مثل و برخی فراسنجه¬های خونی و سیستم ایمنی مرغ¬های مادر گوشتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

تاثیر سلنیوم آلی و غیر آلی بر عملکرد ، تولید مثل و برخی فراسنجههای خونی و سیستم ایمنی مرغهای مادر گوشتی

عنوان نامفهوم است چه سلینیوم مکمل یا چه؟؟

چکیده

این آزمایش در قالب طرح كاملاً تصادفي با 6 گروه آزمایشی و 4 تكرار، به منظور ارزیابی نسبتهای مختلف سلنیوم آلی به غیرآلی (100:0، 70:30، 50:50، 30:70 و 0:100) بر عملکرد و فراسنجه های خونی مرغهای مادر گوشتي انجام گردید. نتایج؟؟؟نطفه داری، درصد تخم مرغهاي قابل جوجه كشي، درصد جوجه درآوری و درصد تولید جوجه در گروههای آزمایشی حاوی سلنیوم آلی نسبت به سلنیوم غیرآلی و شاهد در کل دوره به طور معنی داری بالاتر بود. کیفیت تخم مرغ مرغهای تغذیه شده با سلنيوم آلي و نسبتهاي آن به طور معنی داری بهتر از تخم مرغهای گروه شاهد و سلنيوم معدني بود(05/0 p<). در سن 4 هفتگی، تعداد گلبولهای سفید خون مرغهای تغذیه شده با جیره حاوی نسبت 70:30 درصد سلنیوم آلی به غیرآلی در مقایسه با سایر گروهها به طور معنی داری کمتر بود(05/0p<). در سن 8 هفتگی، نسبت هورمونهای تیروئیدی T4 به T3 در مرغهای تغذیه شده با جیرهی حاوی 100 درصد سلنيوم آلي به طورمعنی داری کمتر از مقدار مربوط به مرغهای تغذیه شده با جیرهی شاهد و 100 درصد سلنيوم معدني بود(05/0p<). نتايج آزمایش اخیر نشان داد كه مكمل سلنيوم آلي موجب بهبود عملكرد تولید، توليد مثل و کیفیت تخم مرغ مرغ های مادر گوشتي در انتهای دوره می گردد.

واژه هاي كليدي: سلنيوم آلی، هورمونهای تیروئیدی، قابلیت جوجهکشی، نطفهداری، مرغهای مادر

ویرایش گردد

مقدمه

سلنیوم از عملکرد طبیعی ایمنی، تولیدمثل و سیستم عصبی حمایت و از بیماری های متعدد جلوگیری می نماید و نقش مهمی در رشد حیوان ایفا می نماید. بعلاوه این عنصر، در فعالیت هورمون های تیروئید و پروستاگلاندین نیز تاثیرگذار است و اثرات متضادی بر بعضی از فلزات سنگین مانند کادمیوم و کبالت دارد لوکازویچ و همکاران (12). سلنیوم کوفاکتور آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است که مقداری از رادیکالهای آزاد حاصل از فعالیت متابولیکی را از بین می برد روتروک و همکاران (14).

رشد و تکامل سریع ژنتیکی مرغهای گوشتی و عوامل تنشزا، منجر به تولید مقادیر زیادی از رادیکالهای آزاد شده است. افزایش رادیکالهای آزاد با کاهش عملکرد تولیدی و تولید مثلی همبستگی دارد. آندروود و ساتل (16). بنابراین، افزایش غلظت سلنیوم در تخم مرغ می تواند به محافظت جنین در طول دوره جوجه کشی و پس از خروج جوجه از تخم مرغ موثر باشد. علاوه بر این، بهبود ایمنی سلولی و هومورال در جوجههای حاصل از مرغهای مادر تغذیه شده با عناصر معدنی کممصرف آلی شاهده شده است. کید و همکاران (9 و 8). استفاده از سلنيوم آلي در مقایسه با سلنیوم غیر آلی در جيره موجب بهبود توليد تخم مرغ، تعداد تخم مرغ هاي قابل جوجه کشی، جوجه درآوري و كيفيت و قدرت زنده ماني جوجه هاي تولیدی می گردد. کلایتون (3). هدف از بررسی حاضر ارزیابی اثر نسبت های مختلف منابع آلی و غیرآلی سلنیوم بر عملکرد تولید، تولیدمثل، کیفیت تخم مرغ و سیستم ایمنی بدن مرغهای مادر گوشتی بود.

هدف نامفهوم است

مواد و روش ها

تعداد 264 قطعه مرغ و خروس از سویه ی راس 308 در سن 90 هفتگی مرحله دوم تخم گذاری؟؟؟ به 6 گروه 44 تایی تقسیم شدند و در پنهای بستر با ابعاد 1 × 5/2 متر مربع قرار گرفتند و تحت شرایط نوردهی 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی نگهداری شدند. همهی پرندگان از جیرهی پایه یکسان فاقد مکمل سلنیوم تا 92 هفتگی تغذیه شدند. پس از آن جیرههای آزمایشی حاوی دو منبع سلنیوم غیرآلی (سلنیت سدیم) و آلی سلنیوم (مخمر Sel-Plex، شرکت وتاک) را دریافت کردند. جیرههای آزمایشی با افزودن 3/0 میلیگرم بر کیلوگرم سلنیوم آلی و غیرآلی به جیره پایه آماده شدندو شامل 6 جیره زیر بودند:

جیره شاهد منفی (فاقد مکمل سلنیوم)؛ 2) جیره حاوی 100 درصد سلنیوم غیرآلی؛ 3) جیره حاوی نسبت 70 به 30 سلنیوم غیرآلی و آلی؛ 4) جیره حاوی نسبت 50 به 50 سلنیوم غیرآلی و آلی؛ 5) جیره حاوی نسبت 30 به 70 سلنیوم غیرالی و آلی و 6) جیره حاوی 100 درصد سلنیوم آلی.

جیرههای آزمایشی بر مبنای ذرت- جو- سویا مطابق با احتیاجات غذایی مرغ و خروسهای مادر گوشتی سویهی "راس 308" آماده شدند و به مدت 8 هفته تغذیه شدند (جدول 1).

میزان تولید و وزن تخم مرغها به صورت روزانه ثبت شدند و سپس در انتهای آزمایش تعداد 12 عدد تخم مرغ به طور تصادفی از هر گروه آزمایشی انتخاب و بمدت 7 روز در دمای С°20-17 و رطوبت نسبی 70-60 درصد ذخیره گردید. تخم مرغها در داخل دستگاه جوجه کشی تجاری قرار گرفتند. در انتهای دوره جوجه کشی تعداد جوجه های از تخم خارج شده ثبت گردیدند. تعداد تخم مرغهای غیرقابل جوجه کشی نیز شمارش شدند.

تعیین کیفیت تخم مرغ

در پایان آزمایش تعداد 12 عدد تخم مرغ از هر گروه آزمایشی به صورت تصادفی انتخاب شد. وزن تخم مرغها و وزن پوسته با ترازوی حساسی (با دقت 01/0 گرم) اندازه گیری شدند. کیفیت سفیده تخم مرغ (واحد هاو) توسط میکرومتر سه پایه (با دقت 01/0 میلیمتر) ارزیابی گردید. وزن مخصوص تخم مرغها از طریق فرمول ذیل برآورد شدPoultry Advisor (13):

ESG=EW/ [0/9680(EW-SW)+(0.4921SW)]

که:

EW= وزن تخم مرغ؛ SW=وزن پوسته و ESG=وزن مخصوص تخم مرغ است.

جدول 1- جیره غذایی پایه آزمایش

مقدار

ماده خوراکی (درصد)

53

ذرت

16

پودر سویا (43%)

20

جو

1

سبوس گندم

25/6

صدف

9/1

دی کلسیم فسفات

31/0

نمک

6/0

مکمل ویتامینی- معدنی1

14/0

متیونین

8/0

کولین کلراید

تركيب شيميايي جيره هاي آزمايشي

5/14

پروتئین خام (درصد)

2700

انرژی متابولیسمی (کیلوکالری بر کیلوگرم)

9/2

کلسیم (درصد)

34/0

فسفر قابل جذب (درصد)

15/0

سدیم (درصد)

07/0

سلنیوم (درصد)

66/0

لیزبن (درصد)

39/0

متیونین (درصد)

62/0

متیونین+ سیستین (درصد)

58/0

ترئونین (درصد)

1 یک کیلوگرم خوراک شامل: 100 میلیگرم اکسید روی؛ 120 میلیگرم اکسید منگنز؛ 50 میلیگرم سولفات آهن؛ 10 میلیگرم سولفات مس؛ 2 میلیگرم یدات کلسیم؛ 11000 واحد بین المللی ویتامین A؛ 3500 واحد بین المللی ویتامین D3؛ 100 واحد بین المللی ویتامین E؛ 5 میلیگرم ویتامین K3؛ 3 میلیگرم ویتامین B1؛ 12 میلیگرم ویتامین B2؛ 55 میلیگرم نیاسین؛ 15 میلیگرم اسید پانتوتنیک؛ 4 میلیگرم ویتامین B6؛ 25/0 میلیگرم بیوتین؛ 2 میلیگرم اسید فولیک؛ 03/0 میلیگرم ویتامین B12؛ 200 میلیگرم کولین کلراید و 100 میلیگرم آنتی اکسیدان.

جدول جیره ها تصحیح گردد (رنگ) و ترکیبات 6 جیره اورده شود. آیا میزان سلنیوم جیره اندازه گیری شده؟؟؟

اندازه گیری سلنیوم تخم مرغ

در پایان دوره آزمایش، تعداد 2 عدد تخم مرغ از هر گروه آزمایشی شکسته شده و زرده و سفیده آن مخلوط و هموژنیزه گردید تا غلظت سلنیوم اندازهگیری شود. حدود 5/0 گرم نمونه هموژنیزه در فلاسک تفلونی قرار گرفت تا از فساد آن جلوگیری بعمل آید. نمونه با 5 میلیلیتر اسید نیتریک تغلیظ شده و 1 میلیلیتر آب اکسیژنه مخلوط شد. پس از 15 دقیقه درب لولهها بسته شد و در میکروویو-آون قرار گرفت. پس از هضم محتوای لولهها به فلاسک 25 میلی لیتری انتقال یافتند و با آب مقطر تا سر خط لوله پر شد. قبل از آماده سازی نمونهها، تمام ظروف و وسایل آزمایشگاهی در محلول 10 درصد اسید نیتریک برای مدت 24 ساعت نگهداری شدند. محتوای سلنیوم تخم مرغ کامل توسط دستگاه جذب اتمی با شعله اندازهگیری گردید کرینیتسکی (10).

اندازهگیری فراسنجههای خونی

در انتهای هفتههای چهارم و هشتم آزمایش، تعداد 8 پرنده از هر گروه آزمایشی به صورت تصادفی انتخاب شد و نمونههای خونی از ورید زیر بال برای تعیین گلبولهای سفید خون و هورمونهای تیروئیدی برداشته شد. خون از طريق سرنگهاي فاقد ماده ضد انعقاد جمع آوري شد و سپس سرم آنها جداسازی گردید تا مابقی آن لخته شود. خون لخته شده برای مدت 6 ساعت در دمای اتاق باقی ماند. سپس نمونههای خونی با دور 400 برای 30 دقیقه سانتریفیوژ شدند. سرم جداسازی شده در دمای °С20- منجمد شده تا غلظت هورمونهای تیروئیدی اندازهگیری شود. هورمونهای تیروئیدی سرم (تیروکسین و تری یدوتیرونین) توسط کیت تجاری و دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری گردیدند.

تجزیه و تحلیل آماری

دادهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (15) و برویه مدلهای خطی تعمیم یافته (GLM) تجزیه و تحلیل شدند. میانگینها بروش آزمون چند دامنهای دانکن در سطح 5 درصد مقایسه گردیدند.

نتایج و بحث

وزن تخم مرغ در گروه های آزمایشی حاوی سلنیوم آلی و غیرآلی نسبت به شاهد کاهش معنیداری داشت (05/0>p). تعداد کل تخم مرغهای تولیدی مرغهای تغذیه شده با جیره حاوی 50 درصد سلنیوم آلی به


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
24_1024453_4123.zip35.5k

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست