فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره گياه پالايي كادميوم ازخاك با استفاده از گياه ذرت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

گياه پالايي كادميوم ازخاك با استفاده از گياه ذرت

چكيده :

استفاده از گياهان براي پالايش خاكهاي آلوده به فلزات سنگين راهكاري اقتصادي ،ارزان وموثر مي باشد.گياه پالايي از جمله روشهاي پيشنهادي است كه با انباشت عناصر سنگين در گياهان ، خروج اين عناصر از خاكهاي آلوده رامكانپذير ميكند. هدف اين مطالعه بررسي امكان گياه پالايي كادميوم ازخاك با استفاده از گياه ذرت است. اين آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار سطح نيترات كادميوم(0،200،300،400ميلي گرم در كيلوگرم خاك) و گياه ذرت با سه تكرار در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه اجرا شد. نتايج اين آزمايش نشان داد كه اثر سطوح كادميوم بر صفات مورفولوژيك و ميزان كادميوم در گياه معنيدار بود به طوري كه وزن تر و خشك اندام هوايي و ريشه ، ارتفاع اندام هوايي و زيرزميني و تعداد برگ با افزايش سطح كادميوم روند كاهشي داشتند وهمچنين هرچه سطوح كادميوم خاك بيشتر شد غلظت ومحتواي كادميوم در ريشه واندام هوايي افزايش نشان داد. به طور كلي گياه ذرت توانايي بالايي در جذب و انتقال كادميوم دارد. بيشترين محتواي كادميوم در گياه ذرت درغلظت ppm 400 كادميوم به دست آمد .

كلمات كليدي: ذرت،گياه پالايي،كادميوم

مقدمه:

آلودگي خاك با فلزات سنگين يكي از مشكلات زيست محيطي عمده درجوامع بشري است كه علاوه بر اثرات زيانآور برجوامع گياهي و جانوري خاك و آلودگي آبهاي زيرزميني از طريق آبشويي موجب كاهش عملكرد وكيفيت محصول ودر نهايت به خطر افتادن سلامتي افراد جامعه وديگر موجودات زنده مي شود. اگرچه فلزات سنگين مي توانند به طور طبيعي واز طريق هواديدگي سنگها وكانيها وطي فرآيند خاكسازي در خاك تجمع يابند ولي اين منبع طبيعي در مقايسه با آلودگي ناشي از فعاليتهاي انسان از جمله احداث كارخانجات صنعتي، استخراج معادن، سوختهاي فسيلي، مصرف كودهاي شيميايي وآلي، فاضلابهاي صنعتي و لجن فاضلاب داراي اهميت كمي ميباشد.در بين فلزات سنگين، فلز كادميوم به دليل تحرك و پويايي زياد در خاك وجذب توسط گياه ، سميت قابل توجه و نيمه عمر بيولوژيكي حدود بيست سال و بروز عوارضي از جمله نارسايي كبد وكليه، بيماريهاي قلبي _عروقي استخواني، ريوي و غيره در انسان داراي اهميت خاصي مي باشد. از اين رو پالايش خاكهاي آلوده به فلزات سنگين از جمله كادميوم امري ضروري واجتناب ناپذير مي باشد(14) . آلودگي خاك به فلزات سنگين را ميتوان با روشهاي مختلف شيميايي ، فيزيكي و زيستي به صورت درجا وغير در جا پالايش نمود.فناوري گياه پالايي يا استفاده از گياهان براي پالايش آلايندهها از خاك، آب و رسوب به عنوان فناوري نسبتا" جديد از طريق ريشه صافي ، گياه تثبيتي ، گياه جذبي، گياه تصعيدي وگياه تخريبي موجب برداشت ، تخريب يا محبوس كردن آلايندهها ميگردد(10).

بهترين رهيافت گياه پالايي جذب و انتقال آلايندهها از خاك به گياه بدون تخريب ساختمان خاك وتغيير در باروري آن است. بعضي از گونههاي اختصاصي گياهان ميتوانند فلزات سنگين را به اندام هوايي انتقال دهند. برداشت اندام هوايي غني از فلزات سنگين از مكانهاي آلوده ميتواند در خروج فلزات سنگين از خاك بدون صرف هزينههاي بالايي همچون خاكبرداري و انتقال وخروج خاكهاي سطحي از منطقه موثر باشد(5).

درسالهاي اخير به عنوان يك جايگزين خوب به جاي بيش اندوزها ، كاربرد بعضي ازگونههاي گياهي مانند ذرت ، نخود ، پياز ،آفتابگردان ،جو و خردل كه داراي توليد زيست توده بالا هستند به همراه اقداماتي در جهت افزايش مقدار جذب اين فلزات توسط گياهان پيشنهاد شده است(9). Tallio et al ,2003) ( با به كاربردن غلظت هاي 0و10و100 ميلي گرم كادميوم بر كيلوگرم خاك نشان دادند كه با افزايش غلظت كادميوم در خاك ميزان جذب اين عنصر در گياه نيز افزايش مي يابد(18).

(كياسري وهمكاران 1389) بيان كردند گياه ذرت از جمله گياهاني است كه محتوي كادميوم بيشتري را نسبت به آفتابگردان و پنبه دارد (2).اهداف عمده اين تحقيق بررسي و شناخت ميزان جذب كادميوم توسط گياهان زراعي در خاك آلوده، به كارگيري يك روش اقتصادي و غير مخرب براي تصفيه آلودگيهاي خاك و برطرف كردن مشكلات موجود در تصفيه و استخراج فلزات سنگين وكاهش هزينهها ميباشد. همچنين در اين تحقيق سعي شده است گياه ذرت به عنوان گياه زراعي با بيوماس بالا در ارتباط با گياه پالايي كادميوم به عنوان آلايندهاي خطرناك براي سلامتي انسان و ساير جانداران صورت پذيرد.

مواد وروشها:

به منظور بررسي توانايي ذرت در گياهپالايي کادميوم ازخاک، آزمايشي در مزرعه آموزشي - تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه درسال زراعي 89-1388 به اجرا درآمد. اين آزمايش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در 3 تكرار به اجرا در آمد. تيمارها شامل استفاده از سطوح مختلف نيترات کادميوم (400و0،200،300 ميليگرم بر كيلوگرم( است. براي اينکه کاشت در محيط طبيعي وتقريبا مشابه شرايط مزرعه صورت گيرد از خاک مزرعه جهت بستر کشت وپر کردن گلدانها استفاده شد. جهت بستر كشت گلدانهاي پلاستيكي با ظرفيت 10 كيلوگرم به كار گرفته شد. جهت اعمال سطوح مختلف كادميوم در خاك براي هر گلدان 10 كيلوگرم از خاك مزرعه وزن شده وداخل كيسههاي پلاستيكي ريخته شد.سپس نمك نيترات كادميوم را به اندازه لازم (2و3و4 گرم) براي هر تيمار در آب حل كرده وداخل كيسههاي پلاستيكي اضافه شد. كيسههاي پلاستيكي حاوي خاك ونيترات كادميوم به مدت يك هفته جهت تثبيت كادميوم در خاك دست نخورده باقي ماند. پس ازيك هفته خاك داخل هر پلاستيك به گلدانها منتقل شد. جهت انجام اين آزمايش از بذور گياه ذرت (رقم 704) استفاده شد. پس از آماده سازي گلدانها كاشت بذور صورت گرفت وطي دوره رشد عمليات آبياري ،تنك ،مبارزه باعلف هرز وكنترل آفات انجام گرفت.بعد از اينكه ذرت به مرحله گلدهي رسيد براي عمليات برداشت ابتدا اندام هوايي سطح خاك قطع و سپس جهت خارج کردن ريشه از خاک ، گلدانها را در حالت مايل نگه داشته وبا استفاده از يک شلنگ آب با فشار متوسط به داخل گلدانها گرفته شد به اين ترتيب پس ازبيرون رفتن خاک اطراف ريشه توسط فشار آب ريشه ها به طور کامل وسالم از گلدانها خارج شدند. در زمان برداشت گياهان ارتفاع اندام هوايي ، طول ريشه وتعداد برگ تعيين گرديد. در مرحله بعد ريشه و اندام هوايي باترازوي ديجيتالي وزن گرديدند به اين ترتيب وزن تر ريشه واندام هوايي نيز اندازه گيري شد. براي اندازه گيري وزن خشک ريشه و اندام هوايي 48 ساعت در دماي 70درجه داخل آون قرار داده شد بعد از دوشبانه روز ريشه واندام هوايي از آون خارج شده وتوسط ترازو ديجيتالي وزن گرديدند. گياهان خشک شده در آون ،در مرحله بعد کاملا به حالت پودري تبديل شده وبا مشخصات کامل هرنمونه به آزمايشگاه دانشكده كشاورزي منتقل شدند. در آزمايشگاه عصاره گياهي از روش هضم به روش سوزاندن خشك آماده شد وغلظت كادميوم عصاره با دستگاه جذب اتمي تعيين شد سپس با استفاده از غلظت و وزن خشك محتواي عناصر اندازه گيري شد.

تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار MSTATC انجام شد وبراي ترسيم نمودار ها از نرم افزار EXCELاستفاده گرديد. مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال 5% انجام گرفت.

نتايج وبحث

با توجه به جدول مقايسه ميانگين سطوح مختلف كاربرد نيترات كادميوم بيشترين ارتفاع در حالت شاهد (بدون كاربرد كادميوم) و كمترين ميزان ارتفاع در غلطت ppm400 نيترات كادميوم در گياه ذرت مشاهده گرديد.نتايج نشان دادافزايش ميزان غلظت باعث كاهش ارتفاع گرديد(جدول 1).

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه افزايش كاربرد غلظت كادميوم باعث كاهش ارتفاع گياه ميگردد.احتمالا افزايش يون كادميوم در بستر رشد گياه سبب كاهش محتواي آبي گياه از طريق تاثير بر كانال هاي آبي تونوپلاست گرديده وبه دنبال آن كاهش طويل شدگي ياخته اي وكاهش طول اندام هوايي مي شود علاوه بر اين كاهش ارتفاع اندام هوايي در گياهان نه تنها تحت تاثير ژنوتيپ است بلكه عوامل محيطي از جمله غلظت هاي مختلف عناصر سنگين نيز مي تواند آن را تحت تاثير قرار دهد، نتايج مشابهي توسط) ( Machul,1988 ، et al , 1992) Ludevid (،) Stribly,2006 ( گزارش شده است (17،11،12)

با توجه به مقايسه ميانگين داده هاي حاصل از سطوح مختلف كادميوم بيشترين وزن تروخشك اندام هوايي وريشه در حالت شاهد (غلظت صفر) وكمترين ميزان وزن ترو خشك در غلظت ppm400نيترات كادميوم مشاهده گرديد.نتايج نشان داد كه افزايش غلظت كادميوم باعث كاهش وزن تر و خشك اندام هوايي وريشه گرديد(جدول 1).

با توجه به تحقيق انجام شده افزايش غلظت كادميوم باعث كاهش وزن تر وخشك اندام هوايي وزير زميني شده است. بنابراين كاهش وزن اندام هوايي وزير زميني به عنوان اولين پاسخ فيزيولوژيكي به عوامل تنش زاي محيط رشد در قالب كاهش ماده سازي مطرح است كه اين موضوع در حضور كادميوم چشمگير است. احتمالا عناصرفلزي رشد ريشه را باز داشته وسبب تغييراتي در همانند سازي مواد مي شوند و همچنين سبب كاهش ماده خشك شده اند كه با نتايجet al ,1993) ( Giller ،et al ,1997) (Schat و (فرزامي ،1381( همخواني دارد (2،7،15). به طور كلي گياهان مختلف از جمله آفتابگردان ، ذرت ، يونجه، چمن و فستوكا توانايي هاي متفاوتي در جمع كردن واندوختن فلزات سنگين دارند. اما ديده مي شود با افزايش غلظت فلزات سنگين تحمل پذيري گياه نسبت به سميت اين نوع عناصر كمتر شده ونهايتا جذب كاهش يافته وبا افزايش غلظت فلزات سنگين از وزن خشك اندام هوايي وريشه كاسته مي شود كه اين نتايج با نتايج، ) shahandehetd,2000 ( و (جعفري ،1382) مشابهت دارد(16،1).با توجه به مقايسه ميانگين داده هاي حاصل از سطوح مختلف كادميوم بيشترين طول ريشه مربوط به گياه ذرت در حالت شاهد (غلظت صفر) وكمترين طول ريشه در غلظت ppm300و400نيترات كادميوم مشاهده گرديد(جدول1).

نتايج نشان داد كه افزايش ميزان غلظت كادميوم باعث كاهش طول ريشه شده است .با توجه به نتايج تحقيق افزايش غلظت كادميوم باعث كاهش طول ريشه مي گردد كه اين موضوع را مي توان با نتايج,1991) (goldbold and knetter كه ريشه را در محلول هايي از يك نمك كادميوم قرار داد وبه اين نتيجه رسيدكه با افزايش غلظت كادميوم طول ريشه كاهش مي يابدمشابه دانست (8). احتمالا كاهش طول ريشه به علت اين است كه فلزات سنگين وسيکوزيته وقابليت ارتجاع ديواره سلولي ريشه را کاهش داده وموجب کاهش رشد طولي ريشه مي گردد كه با نتايج Ma,1997) ( بر روي گياه گندم مشابه است (13).

با توجه به مقايسه ميانگين داده هاي حاصل از سطوح مختلف كادميوم بيشترين محتواي كادميوم اندام هوايي در غلظت ppm400و300 نيترات كادميوم وكمترين محتواي كادميوم اندام هوايي در حالت شاهد (غلظت صفر) است(جدول1). نتايج نشان داد كه افزايش محتواي كادميوم باعث افزايش ميزان اين عنصر در اندام هوايي شده است. با توجه به مقايسه ميانگين داده هاي حاصل از اثرات متقابل بين گياه وسطوح مختلف كادميوم بيشترين محتواي كادميوم ريشه در غلظت ppm400نيترات كادميوم وكمترين محتواي كادميوم ريشه در حالت شاهد (غلظت صفر) است (جدول 1).نتايج نشان داد كه افزايش محتواي كادميوم باعث افزايش محتواي اين عنصر در ريشه شده است.كه اين نتايج با نتايج (Zimdahl,1981)و Azcone et al, 1997 ))همخواني دارد(19،4).همچنين (Clark,2000 ) بيان كرد گياه ذرت از جمله گياهاني است كه محتوي كادميوم بيشتري را در ريشه نسبت به اندام هوايي دارد(6). با توجه به نتايج اين آزمايش ، رقم ذرت 704 به عنوان گياه مناسب براي پاكسازي خاكهاي آلوده مي توان استفاده نمود.

محتواي كادميوم ريشه (mg/plant)

محتواي كادميوم اندام هوايي(mg/plant)

غلظت كادميوم ريشه(ppm)

غلظت كادميوم اندام هوايي(ppm)

وزن تر اندام هوايي(g/plant)

وزن خشك اندام هوايي(g/plant)

 

ارتفاع گياه (cm)

وزن تر ريشه (g/plant)

وزن خشك ريشه (g/plant)

طول ريشه (cm)

تيمار

0.00d

0.00c

0.00d

0.00d

64.67a

15.83a

 

90.33a

34.83a

6.66a

40.33a

A1

11.87c

1.82b

2.11c

0.22c

33.00b

8.00b

 

56.33b

27.00b

5.43b

36.33b

A2

14.69b

3.31a

3.40b

0.63b

22.00c

5.40c

 

51.33bc

19.00c

4.03c

33.00c

A3

15.80a

3.91a

5.33a

1.13a

16.00d

3.26d

 

42.67c

15.13d

3.10d

29.67d

A4

جدول 1 : جدول مقايسه ميانگين سطوح مختلف كادميوم بر صفات مور فولوژيك وغلظت ومحتواي كادميوم در ذرت

A : سطوح كادميوم ميانگين هاي داراي حرف مشترك در هرستون از لحاظ آماري در سطح 5%معني دار نمي باشند

منابع

1-جعفري ،ر1382 ، زيست سناسي تاثير برهم كنشي كادميوم بر اسيدساليسك بر روي رشدو برخي پارامترهاي فيزولو‍‍ژيكي گياه لوبيا،پايان نامه كارشناسي ارشد ، 108 صفحه

2-فرزامي .م 1381 بررسي پاسخ هاي فيزيولوژيك چند گياه زراعي به تنش شوري وكادميوم ،پايان نامه دكتري دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات

3-کیاسری و همکاران ، 1389 اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان و ذرت و وپنبه . علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، علوم آب و خاک / شماره 51

4)Azcon , R.F., Atrash , E.L. 1997 . Influence of Arbuscular mycorrhizea and phosphorus fertilization on growth nodulation and N2 fixation (15N) in medicago sativa at four salinity levels, Biol fertils soils 24:81-85.

5) Blaylock . M, J .D.E. Salt, Dushenkov . O, Zakharova . C, Gussman and Y. Kapulnik . 1997 .Enhanced accumulation of Pb in indian mustard by soil – applied chelating agents. Technol. 31 : 860-865.

6)Clark,R.B.,and S.K.Zeto,2000,Mineral acquisition by arbuscular mycorrhizal plant. Journal of plant nutrient.23:867-902.

7)Giller , K. E., R. Nussbaum , A. M. Chaudri and S. P. Mc Grath . 1993. Rhizobium meliloti is less sensitive to heavy metal contamination in soil than R. leguminosarum bv .trifolli or R.lotti . soil Biol . Biochem. 25:273-278.

8)Goldbold , D.L . and knetter , C.(1991) . use of roor elongation studies to determine and toxivity in picea abies seedlings J.PL. Physiol 138, 231 – 235.

9)Kovalevskiy , A.L., (1999) . Biogeochemical exploration for mineral deposits , published for the USDI and the NSF , American publ .co pvt , new Delhi , 136 .

10)Lombi e., zhao F., dunham s., and McGrath p. 2001 .phytoremediation of heavy metal –contaminated soil.j.Environ . Qual , 30 :1919-1926 .

11)Ludevid , D . Hofte , H ., Himelblau , E ., chrispeels , MJ .(1992) . The expresion pattern of the tonoplast intrinsic protein Y-TIP in Arabidopsis thaliana is correlated with cell enlarge ment .plant phy siol . 100 : 1633 – 1639 .

12)Machul , M . 1988 . Response of two maize hybrids grown for sillage and or graine to different plant densities .pamiet , pula , wsk , 92 : 185-191 .

13)Ma , L . Q. , L , Angela and G.N. Rao . 1997 . Effect of incubation and phophate rock on lead extrability and speciation in contaminated soils .J.Environ .Qual . 26:801 – 807.

14)Mauskar J.M. 2007 . cadmium – An Environment Toxicant central pollution control Board , Ministry of Environment & Forests , Govt of India , parivesh Bhawan , East Arjun Nagar , Delhi -110032.

15)Schat .H ., Sharma , Vooijs . R.(1997) . Heavy metal induced accumulation of free proline in a metal tolerant and a non - tolerant ecotype of silene vulgaris . phy soil plant , 101 : 477 – 482 .


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
59_1024538_5848.zip35k

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست