فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره تأثير موقعيت و وضعيت رويش دندان مولر سوم فك پايين بر شكستگي زاويه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

تأثير موقعيت و وضعيت رويش دندان مولر سوم فك پايين بر شكستگي زاويه

مهران شكري (1, جواد دغلاوي ((

چكيده

هدف: زاويه يكي از شايع‌ترين نواحي شكستگي در فك پايين است كه وجود دندان مولر سوم در اين ناحيه, خطر شكستگي را افزايش مي‌دهد. حال اين سئوال مطرح مي شود كه موقعيت و وضعيت رويش يا به عبارت ديگر ميزان نهفتگي دندان مولر سوم چه تأثيري بر شانس شكستگي زاويه دارد؟ هدف اين مطالعه تلاش در جهت پاسخ به سؤال فوق است.

روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي مقطعي, 82 بيمار داراي شكستگي زاويه همراه با دندان عقل كه طي سالهاي 84-1380 به بيمارستانهاي اهواز مراجعه و عمل شده بودند, انتخاب گرديدند, در مورد همه بيماران پرسش نامه تحقيق, تكميل و ضمناً با استفاده از مشاهده OPG1, اطلاعاتي نظير موقعيت و وضعيت نهفتگي دندان مولر سوم بر اساس طبقه‌بندي Pell & Gregory, علت شكستگي, مطلوب يا نا مطلوب بودن, وجود شكستگي در ديگر نواحي و نوع درمان, استخراج گرديد.

يافته‌ها: آمار تحقيق نشان داد كه شكستگي زاويه بيشتر در مردان و در اثر حوادث موتوري و از نوع نامطلوب و در صورت وجود شكستگي ساير نواحي, بيشتر همراه با پاراسمفيز مقابل بوده است. از نظر چگونگي وضعيت رويش دندان عقل در شكستگي زاويه بيشتر وضعيت ورتيكالي و كلاس IA و در مرتبه بعدي IB ديده شده است.

نتيجه‌گيري: همانطور كه نتايج تحقيق نشان مي‌دهد, دندانهاي عقل روئيده يا نيمه روئيده ريسك شكستگي زاويه فك را افزايش مي‌دهند, ضمناً مي‌دانيم كه لبه فوقاني منديبل ناحيه تجمع نيروهاي كشش عضلاني2 مي‌باشد. بر اين اساس مي‌توانيم يك فرضيه را مطرح كنيم كه وجود يك باند استخواني يكپارچه در بوردر فوقاني زاويه ريسك شكستگي را كاهش مي‌دهد. با رويش دندان عقل اين يكپارچگي قطع مي‌گردد و بدين ترتيب احتمال شكستگي زاويه افزايش مي‌يابد.

كليد واژه‌گان: شكستگي زاويه, دندان مولر سوم, كلاس‌بندي Pell & Gregory

مقدمه

دندان نهفته دنداني است كه نمي‌تواند در زمان مورد انتظار در قوس دنداني قرار گيرد. شايعترين دندانهاي نهفته, مولرهاي سوم فك پايين و بالا و بعد كانين هاي فك بالا و پري مولرهاي فك پايين مي‌باشند, زيرا آنها آخرين دندانهايي هستند كه مي‌رويند و به احتمال زياد, فضاي كافي جهت رويش نخواهند داشت. (1)

دندانهاي نهفته داراي عوارضي نظير پاتولوژي بافتهاي موضعي اطراف از دست دادن دندانها و استخوان مجاور و آسيب به ساختمانهاي حياتي اطراف, مي‌باشند. بنابراين به عنوان يك قاعده كلي, تمام دندانهاي نهفته بايد خارج شوند مگر اينكه بيرون آوردن آنها با عوارض غير قابل جبراني, همراه باشد.

(استاديار گروه جراحي دهان و فك و صورت, دانشكده دندانپزشكي, دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

((دندانپزشك

1- نويسنده مسئول

دريافت مقاله: 2/12/1384 دريافت مقاله اصلاح شده: 11/9/1385 اعلام قبولي: 15/11/1385

1-Orthopantomogram

2- Tension Zoneبيرون آوردن دندانهاي نهفته با افزايش سن, مشكلتر مي‌شود و با عوارض بيشتري روبرو خواهد بود. (1) از نظر آناتوميك زاويه فك پايين به علت ضخامت نسبتا كم يك ناحيه ضعيف استخواني در فك پايين به شمار مي‌رود و به همين خاطر يكي از مستعدترين نواحي فك پايين در شكستگي مي‌باشد. (1)

از سوي ديگر وجود مولر سوم در ناحيه زاويه, بواسطه فضايي كه اشغال مي‌نمايد, باعث كاهش بيشتر حجم استخواني زاويه و نتيجتاً افزايش ريسك شكستگي آن مي‌گردد. (8و7و6و5و4و3و2و1) حال با توجه به اصل فوق, اين سئوال مطرح مي‌گردد كه موقعيت و وضعيت رويش دندانهاي مولر سوم چه تأثيري بر ريسك شكستگي زاويه دارد؟

برخي از مطالعات نشان مي‌دهند كه هرچه دندان مولر سوم, عمق نهفتگي بيشتري داشته باشد, احتمال بروز شكستگي زاويه افزايش مي‌يابد. (7و3) از سوي ديگر, مطالعات ديگري نتايج معكوسي را ارائه مي‌نمايند. (9و2)

در سال 1996 , Meechan و Safdar به اين نتيجه رسيدند كه هرچه نهفتگي مولر سوم عميق تر باشد خطر شكستگي زاويه بيشتر است. (3) در سال 2000 , Malaita نيز در مطالعه خود به نتيجه اي مشابه رسيده است. (3) از سوي ديگر, در سال 2000, Dopson و Tevepaugh در مطالعه خود نشان دادند كه دندانهاي مولر سوم رويش يافته, ريسك شكستگي زاويه را افزايش مي دهند . در تحقيق ايشان , بيشترين شكستگي زاويه همراه با موقعيت ورتيكالي دندان مولر سوم و وضعيت رويش كلاس IA بوده است . (9) علاوه بر اين, در تحقيق ديگري كه توسط Joyce و همكارانش در فاصله سالهاي 1993- 1998 بر روي 437 بيمار انجام شده است نشان مي‌دهد كه دندانهاي مولر سوم داراي وضعيت رويشي كلاس IB, بيشترين ريسك شكستگي زاويه را دارند.(6)

در سال 2001, ميثمي و همكاران در يك تحقيق گذشته نگر كه بر روي 214 بيمار مراجعه كننده بخش جراحي فك و صورت بيمارستان عمومي تورونتوي كانادا در فاصله سالهاي 1995 تا 2000 ،انجام داده بودند, اعلام كردند كه زاويه نهفتگي مولر سوم رابطه چنداني با شكستگي زاويه ندارد.(8)

با توجه با اختلاف نظر موجود در خصوص ارتباط موقعيت و وضعيت رويش دندان هاي مولر سوم و شكستگي زاويه در مطالعات فوق, لزوم تحقيق بيشتر در اين خصوص, آشكار مي‌گردد. در واقع اين مطالعه نيز در همين راستا و با هدف تلاش در جهت رفع ابهام و يافتن پاسخي روشن‌تر براي سئوال فوق انجام گرفته است.

روش بررسي

مطالعه حاضر از نوع توصيفي مقطعي مي‌باشد و براي جمع‌آوري داده‌ها از تكنيك معاينات كلينيكي, مشاهده و استفاده از راديوگرافي لازم براي تكميل فرم اطلاعاتي استفاده گرديده است.

پس از انجام معاينات دقيق و انجام كارهاي اوليه از قبيل, تهيه راديوگرافي پانوراميك(OPG), كليه بيماراني كه با تشخيص جراحي براي شكستگيهاي زاويه فك پايين طي سالهاي 84-80 مراجعه و در بخش بستري و تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند يا بطور سرپائي درمان شده بودند, مورد مطالعه قرار گرفتند.

بر اساس طبقه‌بندي Pell & Gregory موقعيت و, وضعيت رويش دندانهاي عقل تعيين مي‌گرديد.(10)

با توجه به محاسبه حجم نمونه از فرمول:

تعداد 72 نمونه براي اين تحقيق تعيين گرديد, كه در اين مطالعه تعداد 82 نمونه انتخاب شد و نوع نمونه‌گيري مبتني بر هدف بود. داده‌ها بر اساس آمار توصيفي و استفاده جداول آناليز گرديدند.

يافته‌ها

از بين 82 بيمار مورد بررسي در اين تحقيق 7/81درصد مرد و 3/18درصد زن بودند

5/69درصد از بيماران در اثر تصادف با وسايل موتوري(MVA)1 كه در واقع شايعترين علت تروماي به فك و صورت مي‌باشد. دچار شكستگي شده بودند

از بين ساير بيماران 1/17درصد در اثر نزاع, 7/3درصد در اثر حوادث ورزشي, 2/1درصد در اثر حوادث شغلي, 5/8درصد در اثر عوامل متفرقه مانند زمين خوردن و زلزله دچار شكستگي شده بودند.

3/57درصد از بيماران دچار شكستگي در زاويه سمت چپ و 7/42درصد از بيماران دچار شكستگي زاوية سمت راست فك پايين بودند.

55درصد از بيماران شكستگي باجابجايي و 45درصد شكستگي بدون جابجايي داشتند

7/53درصد‌ از بيماران علاوه بر شكستگي زاويه, در نواحي ديگر دچار شكستگي شده بودند كه در اين مطالعه، الگوي شكستگي زاويه چپ و پاراسمفيز مخالف, بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است(جدول1 ) .

از نظر وضعيت دندان عقل, بيشترين و كمترين حالت به ترتيب: وضعيت ورتيكالي و ديستوانگولار بود كه 4/74درصد‌ از بيماران داراي دندان عقل ورتيكالي بودند و حالت ديستوانگولار در اين تحقيق اصلاً وجود نداشت( جدول2).

5/52درصد از بيماران داراي دندان عقل در موقعيت كلاس IA و 3/18درصد از بيماران داراي دندان عقل در موقعيت كلاس IB براساس طبقه‌بندي Pell & Gregory بودند (جدول3) .

طبق تحقيق ما, موقعيت Class IA بر اساس طبقه‌بندي Pell & Gregory (يعني دندانهاي عقل بيشتر رويش يافته ), باعث افزايش شكستگي زاويه شده اند. در خصوص نوع درمان جراحي انجام شده, 50درصد به روش Open reduction و 50درصد به روش Closed reduction درمان شدند

جدول1: توزيع فراواني داده‌ها بر اساس وجود شكستگي در ساير نواحي غير از زاويه منديبل

تنه منديبل

پاراسمفيز

ساب كنديلار

راموس در طرف موافق

گونه

قدام ماگزيلا

ريشه دندان عقل

وجود نداشته

جمع كل

فراواني

12

20

7

2

1

1

1

38

82

درصد

7/14

4/24

6/8

4/2

2/1

2/1

2/1

3/46

100

جدول2: توزيع نمونه هاي مورد بررسي بر حسب وضعيت دندان عقل در محل شكستگي

درصد

تعداد

وضعيت دندان در محل شكستگي

4/74

61

ورتيكالي

22

18

مزيوانگولار

4/2

2

ترانسورس

2/1

1

هوريزنتالي

0

0

ديستوانگولار

جدول3: توزيع فراواني دندان عقل بر اساس طبقه بندي Pell & Gregory

كلاس IA

كلاس IB

كلاس IIB

كلاس IIC

كلاس IIIC

كلاس IC

كلاس IIA

كلاس IIIB

كلاس IIIA

جمع كل

فراواني

43

15

11

3

3

2

2

2

1

82

درصد

5/52

3/18

4/13

7/3

7/3

4/2

4/2

4/2

2/1

100

1-Motor Venicle Accident (MVA)بحث

زوايه منديبل از نظر آناتوميك در محل اتصال شاخه عمودي و افقي فك پايين قرار داشته و يك ناحيه ضعيف از نظر تراكم استخواني و از مستعد‌ترين مناطق شكستگي فك مي باشد. ضمناً وجود دندان مولر سوم در ناحيه زاويه بواسطه فضايي كه اشغال مي‌نمايد موجب كاهش بيشتر تراكم استخواني و در نتيجه افزايش احتمال بروز شكستگي در زاويه فك مي‌شود. (11و8و7و6و5و4و3و2) مطالعاتي نشان مي‌دهند كه عمق نهفتگي دندان مولر سوم ارتباط مستقيم با افزايش خطر شكستگي زاويه دارد (2) ولي برخي از محققين مخالف اين نظريه مي‌باشند يعني اعتقاد دارند كه هرچه دندان مولر سوم روئيده تر باشد شكستگي زاويه بيشتررخ مي‌دهد. (9و6)

نتايج اين تحقيق نيز نشان داد كه شكستگي‌هاي زاويه بيشتر بهمراه دندانهاي مولر سوم داراي موقعيت ورتيكالي و وضعيت رويشي كلاس IA و در مرتبه بعدي IB يعني

دندانهاي عقلي كه روئيده تر بوده‌اند كه با نتايج تحقيقات Joyce و Tevepaugh موافق است.(6و 9) از سويي مي دانيم كه فك پايين يك استخوان كماني شكل است كه براساس توزيع نيروهاي عضلات متصل به آن سه ناحيه بوجود مي آيد : (11)

1-ناحيه كشش1 در قسمت لبه فوقاني منديبول

2-ناحيه فشار2 در ناحيه بوردر تحتاني فك پايين

3-ناحيه تركيبي از دو نيروي فوق3در ناحيه قدام فك پايين بين دو دندان كانين

بر اين اساس مي توانيم يك فرضيه را مطرح كنيم كه وقتي دندان مولر سوم در ناحيه زاويه, عميق تر قرار گرفته است و در بوردر فوقاني زاويه يك باند استخواني ممتد و يكپارچه وجود دارد شكستگي كمتر رخ مي‌دهد و بر عكس وقتي دندان مولر سوم بيشتر رويش كرده است و يكپارچگي باند استخواني بوردر فوقاني قطع شده است خطر شكستگي زاويه بيشتر مي‌شود.

منابع

1- Peterson LJ. Oral and Maxillofacial Surgery. 3rd ed.1998 P.527-37.

2-Safdar N, Meechan JG. Relationship between fractures of the mandibular angle and the presence and state of eruption of the lower third molar . J Oral Surg 1995 79:680-4.

3-Meechan JG, Safdar N. Lower third molars and mandibular angle fractures . Br Dent J 1996; 180 : 169–74.

4-Lizuka T, Tanner S, Berthold H. Mandibular fractures fallowing third molar extraction. Int J Oral Maxillofac Surg 1997 26: 338 – 43.

5-Krimmrl M, Reinert S. Mandibular fracture after third molar removal. J Oral Maxillofac Surg 2000 58: 1110 – 12.

6-Lee JT , Joyce T, Dopson TB. The effect of mandibular third molar presence and position on the risk of angle fracture. J Oral Maxillofac Surg 2000 35: 394 –8.

7-Malaita J, Alwikat A. Is the mandibular molar a risk factor for mandibular angle fracture ? J Oral Surg 2000 89: 143 –6.

8-Meisami T, Sojat GKB, Sandor HP, Lewrence CML Impocted third molars and risk of angle fracture . Int J Oral Maxillofac Surg 2002 31: 140 – 4.

9-David B , Tevepaugh , Dopson TB. Are mandibular third molars a risk factor for angle fractures ? J Oral Maxillofac Surg 1995 53: 646-9.

10-Pell GJ, Gregory GT. Report a ten years of a tooth division technique for the removal of impacted teeth . Am J Orthod 1999 28: 660 – 6.

11-Kruger E, Schilli W. Oral and Maxillofacial Traumatology. volume 1 Quintessence, Chicago, 1982: 125-130 .

1-Tension Zone

2-Pressure Zone

3-Changing Forces

بيرون آوردن دندانهاي نهفته با افزايش سن, مشكلتر مي‌شود و با عوارض بيشتري روبرو خواهد بود. (1) از نظر آناتوميك زاويه فك پايين به علت ضخامت نسبتا كم يك ناحيه ضعيف استخواني در فك پايين به شمار مي‌رود و به همين خاطر يكي از مستعدترين نواحي فك پايين در شكستگي مي‌باشد. (1)

از سوي ديگر وجود مولر سوم در ناحيه زاويه, بواسطه فضايي كه اشغال مي‌نمايد, باعث كاهش بيشتر حجم استخواني زاويه و نتيجتاً افزايش ريسك شكستگي آن مي‌گردد. (8و7و6و5و4و3و2و1) حال با توجه به اصل فوق, اين سئوال مطرح مي‌گردد كه موقعيت و وضعيت رويش دندانهاي مولر سوم چه تأثيري بر ريسك شكستگي زاويه دارد؟

برخي از مطالعات نشان مي‌دهند كه هرچه دندان مولر سوم, عمق نهفتگي بيشتري داشته باشد, احتمال بروز شكستگي زاويه افزايش مي‌يابد. (7و3) از سوي ديگر, مطالعات ديگري نتايج معكوسي را ارائه مي‌نمايند. (9و2)

در سال 1996 , Meechan و Safdar به اين نتيجه رسيدند كه هرچه نهفتگي مولر سوم عميق تر باشد خطر شكستگي زاويه بيشتر است. (3) در سال 2000 , Malaita نيز در مطالعه خود به نتيجه اي مشابه رسيده است. (3) از سوي ديگر, در سال 2000, Dopson و Tevepaugh در مطالعه خود نشان دادند كه دندانهاي مولر سوم رويش يافته, ريسك شكستگي زاويه را افزايش مي دهند . در تحقيق ايشان , بيشترين شكستگي زاويه همراه با موقعيت ورتيكالي دندان مولر سوم و وضعيت رويش كلاس IA بوده است . (9) علاوه بر اين, در تحقيق ديگري كه توسط Joyce و همكارانش در فاصله سالهاي 1993- 1998 بر روي 437 بيمار انجام شده است نشان مي‌دهد كه دندانهاي مولر سوم داراي وضعيت رويشي كلاس IB, بيشترين ريسك شكستگي زاويه را دارند.(6)

در سال 2001, ميثمي و همكاران در يك تحقيق گذشته نگر كه بر روي 214 بيمار مراجعه كننده بخش جراحي فك و صورت بيمارستان عمومي تورونتوي كانادا در فاصله سالهاي 1995 تا 2000 ،انجام داده بودند, اعلام كردند كه زاويه نهفتگي مولر سوم رابطه چنداني با شكستگي زاويه ندارد.(8)

با توجه با اختلاف نظر موجود در خصوص ارتباط موقعيت و وضعيت رويش دندان هاي مولر سوم و شكستگي زاويه در مطالعات فوق, لزوم تحقيق بيشتر در اين خصوص, آشكار مي‌گردد. در واقع اين مطالعه نيز در همين راستا و با هدف تلاش در جهت رفع ابهام و يافتن پاسخي روشن‌تر براي سئوال فوق انجام گرفته است.

روش بررسي

مطالعه حاضر از نوع توصيفي مقطعي مي‌باشد و براي جمع‌آوري داده‌ها از تكنيك معاينات كلينيكي, مشاهده و استفاده از راديوگرافي لازم براي تكميل فرم اطلاعاتي استفاده گرديده است.

پس از انجام معاينات دقيق و انجام كارهاي اوليه از قبيل, تهيه راديوگرافي پانوراميك(OPG), كليه بيماراني كه با تشخيص جراحي براي شكستگيهاي زاويه فك پايين طي سالهاي 84-80 مراجعه و در بخش بستري و تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند يا بطور سرپائي درمان شده بودند, مورد مطالعه قرار گرفتند.

بر اساس طبقه‌بندي Pell & Gregory موقعيت و, وضعيت رويش دندانهاي عقل تعيين مي‌گرديد.(10)

با توجه به محاسبه حجم نمونه از فرمول:

تعداد 72 نمونه براي اين تحقيق تعيين گرديد, كه در اين مطالعه تعداد 82 نمونه انتخاب شد و نوع نمونه‌گيري مبتني بر هدف بود. داده‌ها بر اساس آمار توصيفي و استفاده جداول آناليز گرديدند.

يافته‌ها

از بين 82 بيمار مورد بررسي در اين تحقيق 7/81درصد مرد و 3/18درصد زن بودند

5/69درصد از بيماران در اثر تصادف با وسايل موتوري(MVA)1 كه در واقع شايعترين علت تروماي به فك و صورت مي‌باشد. دچار شكستگي شده بودند

از بين ساير بيماران 1/17درصد در اثر نزاع, 7/3درصد در اثر حوادث ورزشي, 2/1درصد در اثر حوادث شغلي, 5/8درصد در اثر عوامل متفرقه مانند زمين خوردن و زلزله دچار شكستگي شده بودند.

3/57درصد از بيماران دچار شكستگي در زاويه سمت چپ و 7/42درصد از بيماران دچار شكستگي زاوية سمت راست فك پايين بودند.

55درصد از بيماران شكستگي باجابجايي و 45درصد شكستگي بدون جابجايي داشتند

7/53درصد‌ از بيماران علاوه بر شكستگي زاويه, در نواحي ديگر دچار شكستگي شده بودند كه در اين مطالعه، الگوي شكستگي زاويه چپ و پاراسمفيز مخالف, بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است(جدول1 ) .

از نظر وضعيت دندان عقل, بيشترين و كمترين حالت به ترتيب: وضعيت ورتيكالي و ديستوانگولار بود كه 4/74درصد‌ از بيماران داراي دندان عقل ورتيكالي بودند و حالت ديستوانگولار در اين تحقيق اصلاً وجود نداشت( جدول2).

5/52درصد از بيماران داراي دندان عقل در موقعيت كلاس IA و 3/18درصد از بيماران داراي دندان عقل در موقعيت كلاس IB براساس طبقه‌بندي Pell & Gregory بودند (جدول3) .

طبق تحقيق ما, موقعيت Class IA بر اساس طبقه‌بندي Pell & Gregory (يعني دندانهاي عقل بيشتر رويش يافته ), باعث افزايش شكستگي زاويه شده اند. در خصوص نوع درمان جراحي انجام شده, 50درصد به روش Open reduction و 50درصد به روش Closed reduction درمان شدند

جدول1: توزيع فراواني داده‌ها بر اساس وجود شكستگي در ساير نواحي غير از زاويه منديبل

تنه منديبل

پاراسمفيز

ساب كنديلار

راموس در طرف موافق

گونه

قدام ماگزيلا

ريشه دندان عقل

وجود نداشته

جمع كل

فراواني

12

20

7

2

1

1

1

38

82

درصد

7/14

4/24

6/8

4/2

2/1

2/1

2/1

3/46

100

جدول2: توزيع نمونه هاي مورد بررسي بر حسب وضعيت دندان عقل در محل شكستگي

درصد

تعداد

وضعيت دندان در محل شكستگي

4/74

61

ورتيكالي

22

18

مزيوانگولار

4/2

2

ترانسورس

2/1

1

هوريزنتالي

0

0

ديستوانگولار

جدول3: توزيع فراواني دندان عقل بر اساس طبقه بندي Pell & Gregory

كلاس IA

كلاس IB

كلاس IIB

كلاس IIC

كلاس IIIC

كلاس IC

كلاس IIA

كلاس IIIB

كلاس IIIA

جمع كل

فراواني

43

15

11

3

3

2

2

2

1

82

درصد

5/52

3/18

4/13

7/3

7/3

4/2

4/2

4/2

2/1

100پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
32_1027925_4140.zip21.9k