فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره توزيع نرمال ( بسته به جاذبه ) perfusion ، تهويه و

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

فصل 17

Respiratory physiology and Respiratory function during anesthesia

توزيع نرمال ( بسته به جاذبه ) perfusion ، تهويه و

Distribution of pulm. perfusion

با انقباض بطن راست خون در سرخرگ اصلي ششي جريان مي يابد. هرچه خون در سرخرگ ششي نسبت به بطن راست صعود مي كند به ازاء هر 1 سانتيمتر ارتفاع 1 سانتيمتر آب از فشار سرخرگ ششي (Ppa) كاسته مي شود و در يك ارتفاع كه مي رسد فشار Ppa مساوی صفر (مساوی فشار اتمسفر) و در بالاتر آن فشار منفی می شود که در این ارتفاع فشار Alveolar (P.A.) از فشار Ppa و فشار سياهرگ ششي (Ppv) بيشتر مي شود (شكل 1-17). چون در اين ناحيه فشار عروق نسبت به فشار اتمسفر منفي است و فشار خارج عروقي بيشتر از فشار داخل عروق است اين رگها collapse مي شوند و جريان خون در آنها وجود ندارد. اين ناحيه را Zone I گويند كه در آنجا PA>Ppa>Ppv مي باشد. چون در اين ناحيه جريان خوني وجود ندارد تبادل گازي صورت نمي گيرد و در آن wasted ventilation داريم. در شرايط طبيعي Zone I بسيار كم در ريه وجوددارد (يا وجود ندارد) ولي در شرايطي مثل oligemic shock که Ppa پائین می آید يا در مواردي كه PA بالا مي رود مثل تهويه با فشار مثبت اين Zone گسترده مي شود.

در نواحي پايين تر يعني جايي كه فشار Ppa مثبت مي شود و از PA بيشتر مي شود، جريان خون شروع مي شود كه اينجا Zone II است و در آنجا Ppa>PA>Ppv است. دراين Zone جريان خون به ‍Ppa-PA بستگي دارد نه به Ppa-Ppv (بعداً مي بينيم). اين مثل آبي است كه از يك ‌آبشار مي ريزد و شدت جريان بستگي به ارتفاع آبشار دارد (Ppa-PA) وكاري به اينكه رودخانه بعد آبشار چگونه است ندارد. اين پديده را بنامهاي مختلفيwater fall, starling resistor, weir و يا sluice effect هم مي خوانند.

از اين منطقه كه پايين تر بياييم بمرور Ppa افزايش مي يابد وPA نسبتا ثابت است ولي بايد توجه داشت كه تنفس و گردش خون ريوي يك پديده چرخشي (سيكليك) است و بنابراين Ppa,Ppv PA, مداوم تغيير مي يابد و رابطه بين اينها بسته به سيكل قلبي ريوي تعيين مي شود . در نتيجه يك نقطه در Zone II ممكن است زماني به صورت Zone I و زماني بصورت Zone III قرار بگيرد كه بسته به اين است كه بيمار در سيستول يادياستول تنفسي و يادر سيستول يادياستول قلبي باشد.

قدريكه پايين تر مي رويم به محلي مي رسيم كه فشار سياهرگ ريوي Ppv هم نسبت به PA مثبت مي شود و در اين منطقه جريان خون بوسيله اختلاف فشار سرخرگي سياهرگي ريه تعيين مي شود (Ppa-Ppv ) و اينجا Zone III است كه در آن Ppa>Ppv>PA و در آنجا سيستم مويرگي كاملا باز و جريان خون بصورت مداوم ادامه دارد.

هرچه پايين تر مي رويم فشار خارج عروق كه آن را فشار پلورا Ppl گوييم هم افزايش مي يابد ولي افزايش فشار Ppl كمتر از PpvوPpa بالا مي رودو بنابراين Ppa-Ppl يا Ppv-Ppl افزايش مي يابد و بنابراين شعاع عروق افزايش يافته و مقاومت عروق كاهش يافته و جريان خون افزايش مي يابد.

- (ريه را در زير سطح عمودي نسبت به دهليز چپ depending lung گويند).

خلاصه وقتي كه فشار عروق ريوي خيلي بالا رفت مثلا در بيماري كه volume overload شديد مي باشد در قسمت dependent ريه و يا در بيماراني كه MS دارند يا آمبولي ريه دارند مايع بصورت transudat از عروق ريوي به سمت اينترستشيوم ريه نفوذ مي كند و pulm. Intrestitial edema رخ مي دهد. اين P.I.E. مي تواند در شرايط ديگری هم رخ دهد مثل وقتي كه Ppl خيلي منفي مي شود، مثلاً در بيماري كه به شدت نفس مي كشد ولي راه هوايي بسته است. اين مايع كه به اينترستشيوم مي آيد شديدا جريان خون ريه را تغيير ميدهد. اين ترشحات اگر جمع شود و ليمفاتيك نتواند آنها را پاكسازي كند اطراف عروق و راههاي هوايي تجمع كرده و باعث peribronchial or fluid cuff periarteriolar edema مي گردد. به هر حال فشار اينترستشيوم ريه (PISF) بالا رفته و از فشار Ppv تجاوز مي كند و اينجاست كه Zone 4 بوجود مي آيد:‌ Ppa> PISF> Ppv> PA و روي هم رفته flow يي در Zone 4 بوجود مي آيد كه كمتر از flow در Zone 3 مي باشد. در زون 4 فشار interstitial مثبت داريم، فشار عروقي خارج آلوئولي داريم و مقاومت عروقي خارج آلوئولي داريم وكاهش جريان خون منطقه اي. بايد دانست كه هرگاه Ppa افزايش يابد سرخرگهاي Zone I تبديل به سرخرگ Z.II مي شود وقتي كه Ppv افزايش يابد سياهرگ ZoneII تبدیل به سياهرگ Zone III می شود. افزايش در فشار Ppv و Ppa در Z.III باعث كاهش مقاومت در جريان شده و ممكن است آنقدرعروق اين zone ورم كند كه باعث leak مايع و تبديل به Z.4 شود. پس وقتي هر دو فشار Ppa و Ppv بالا رود تغيير اساسي بوجود آمدن transudation است.

Distribution of ventilation

Gravity باعث اختلاف فشار پلورا Ppl مي گرددو باعث اختلاف در حجم آلوئولي، compliance و تهويه ميگردد. براي تصور ذهني بهتر ميتوان پلورا (lung) را بصورت يك كيسه پلاستيكي (يا بادكنك) تصور كرد كه پر از محلول نيمه مايع مي باشد. بدون وجود چيزي مثل قفسه سينه، اين كيسه در قاعده پهن و bulge و در بالا باريك است (شكل2-17) ولي چون قفسه سينه وجود دارد ريه ها بصورت globular نمي توانند باقي بمانند بلكه شكل آن بشكل ريه كه مي بينيم در مي آيد ولي هنوز آن فشار گراويته كه گفتيم وجود داردپس اين نيرو باعث مي شود كه يك فشار منفي در top بوجود آيد (چون پلورا و ريه بطرف ديواره كشيده مي شوند) و يك فشار نسبتا مثبت در قاعده بوجود مي آيد يعني جايي كه ريه ها به ديواره فشار مي آورند. بزرگي اين فشار (نيرو) متناسب با دانسيته ريه مي باشد و چون دانسيته ريه معادل یک چهارم دانسيته آب است اختلاف Ppl به سانتيمتر آب حدود یک چهارم ارتفاع ايستاده ريه (30سانتيمتر) يعني 4/30 است يعني از سر تا ته ريه معادل 7.5cm H2o افزايش فشار داريم. به همين نسبت هرچه كه به قاعده ريه نزديك شويم آلوئولها از طرف فشار پلورال تحت فشار بيشتري قرارگرفته و بصورت قابل ملاحظه اي كوچكتر از راس ريه مي شوند و اين اختلاف حجمي معادل 4 برابر رادر اندازه حبابچه ها بوجود مي آورد (شكل3-17) كه با توجه به اين اگر منحني فشار Ppl به حجم آلوئولها رابكشيم يك منحني s شكل بدست مي آيد كه در مركز ريه حبابچه هاي small dependent و در قله ريه حبابچه هاي nondependent large را ميتوان ديد. با توجه به اختلاف compliance ناحيه اي ريه حبابچه هاي dependent نسبتا compliant و حبابچه هاي nondependent نسبتا non compliant مي باشند و بنابراين غالب (tidal volume) V.T ترجيحا به حبابچه هاي dependent منتقل مي شود چون این حبابچه ها در واحد فشار تغییر بیشتری پیدا می کنند.

Distribution of the ventilation / perfusion ratio

نسبت V/Q بهترین نشاندهنده مقدار تهویه به perfusion در هر نقطه از ریه می باشد. حبابچه هایی که درbase ریه هستند به نسبت بیشتر perfuse می شوند بنابراین VA/Q

عدم تساوی V/Q روی PaCo2 اثرات متفاوت تری نسبت به PaO2 دارد. خونی که در حبابچه هایی می رود که کمتر تهویه می شوند Co2 کمتری از دست می دهد. و O2 کمتری می گیرد. و خونی که به حبابچه های با تهویه بیشتر می رود Co2 بیشتری می دهد. ولی نمی تواند O2 بیشتری بگیرد. چون در این نقاط O2-Hb-diss. curve دیگر به حالت flat (حداکثر) می رسد.

پس ریه می تواند به جبران قسمت هایی که کمتر تهویه می شوند و Co2 بالاست در قسمت هایی که تهویه بیشتر است، بیشتر Co2 را بیرون دهد. و بنابراین اختلاف PACo2 و PaCo2 کوچک میباشد. ولی اختلاف PAO2 و PaO2 معمولاً زیاد است. (شکل 4-17 و 5-17) بررسی گردد.

دیگر مقیاسهای مهم مقاومت عروق ریوی و توزیع جریان خون

Cardiac out put (QT)

با افزایش QT فشار عروق ریوی هم افزوده می شود. و به علت ارتجاع پذیری عروق ریوی با افزایش PPA قطر عروق هم افزایش می یابد. و در نتیجه مقاومت عروق ریوی کاهش می یابد و برعکس (شکل 7-17). این حالت passive است. در حالت active به این صورت است که با کاهش QT بصورت active عروق ریوی vasoconstrict می شود و PPa یا ثابت می ماند یا افزایش می یابد.

حالتی که در آن PPa وفشار عروق ریوی هر دو بالا رود خصوصیت کلی acute respiratory failure می باشد. Vasoconstrict فعال ریوی می تواند باعث افزایش PPa و Ppv گردیده و در نتیجه ایجاد ادم ریوی نموده و باعث بوجود آمدن ARDS گردد.

Vasodilation فعال موقعی است که QT افزایش پیدا کند و Ppa یا ثابت بماند یا کاهش یابد. وقتی که ما جهت Deliberate hypotension نیتروپروساید می دهیم QT اغلب ثابت می ماند یا افزايش پيدامي كند ولي Ppa كاهش مي يابد و بنابراين مقاومت عروق ريوي بوجود مي آيد.

Alveolar hypoxia (Alveolar Gases)

با كاهش اكسيژن آلوئولي (محيط) ما localized pulm. Vasoconstriction Alveolar hypoxia خواهيم داشت كه اين پديده را بنام hypoxic pulm. Vasoconstriction مي ناميم و در كليه پستانداران رخ مي دهد (HPV). اين پديده در آرتریولهاي ريوي حدود μm200 رخ مي دهد كه آرتريولهاي با اين قطر غالبا اطراف آلوئولها و برونكيولهاي كوچك وجود دارند.

معمولا عامل محرك HPV فشار اكسيژن آلوئولي PAO2 و mixed venous O2 pressure مي باشد كه البته محرك اصلي PAO2 است ولي وقتي كه در ناحيه اي ريه Atelectatic مي شود تنها محرك براي HPV همان مي باشد.

Tension اكسيژن در محل تحريك (PSO2) HPV عملكردي از هم PAO2 و هم فشار O2 مخلوط وريدي مي باشد. پاسخ PSO2-HPV بصورت سيگموئيداست كه وقتي Pvo2,Pao2 و Pso2 حدود 30 ميليمتر جيوه است50 درصد پاسخ داريم. معمولا PAO2 اثر خيلي بيشتري از اعمال مي كند چون جذب O2 از فضاي حبابچه ها به خون در سرخرگهاي ريوي كوچك صورت مي گيرد. جهت توضيح علت HPV تئوريهاي فراوان وجود دارد. مثلا در 1992 تئوري NO مطرح ترين بوده كه مي گويد محل هاي چند گانه اي هستند كه اكسيژن را احساس مي كنند و با ET1, No و سيستم هاي Eicosanoid مشاركت دارند. اخيرا تصور مي شود كه HPV نتيجه فعاليت سينرژيك مولكولهايي است كه هم در سلولهاي اندوتليال و هم در سلولهاي ماهيچه هاي صاف وجود دارد ولي اندوتليوم سالم به مقدار كمتري و سلولهاي ماهيچه اي به مقدار زيادتري اين خاصيت را دارند. باز اخيرا اطلاعات از تئوري زنجيره هاي انتقال الكترون در ميتوكندري ماهيچه ها به عنوان HPV sensor پشتيباني مي كند ( شكل 9-17). به علاوه انواع فعال اكسيژن (مثل سوپراكسيد يا H2O2 ) كه از كمپلكس III زنجيره انتقال الكتروني رها مي شود ممكن به عنوان پيامبر ثانويه جهت افزايش كلسيم در سلولهاي ماهيچه هاي صاف سرخرگ ششي در حين هيپوكسي حاد فعاليت نمايد. يك تئوري ديگر مي گويد كه NADPH احيا شده در ميكروزومهاي ماهيچه هاي صاف مسئول sensing هستند. به هر حال بطور خلاصه HPV شايدپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
36_1027932_3915.zip84.1k