فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره پيش درمانی زودرس چند دارويی قبل از برش جراحی برای پيشگيری درد بعد از عمل كوله سيستكتومی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

پيش درمانی زودرس چند دارويی قبل از برش جراحی برای پيشگيری درد بعد از عمل كوله سيستكتومی

چکیده

اهداف:

درد پس از عمل معمولا با اپيوييدها درمان مي شود كه علاوه بر گران بودن منجر به بروز عوارض ناخواسته دارويي

مي گردد. درمان دردهاي پس از عمل و استفاده از مسكن ها در اعمال جراحي مورد توجه متخصصين بوده است. عمل جراحی كوله سيستكتومي اغلب با درد شديد در ساعات اولیه بعد عمل همراه است. هدف اين مطالعه، ارزيابي اثربخشي درمان پيشدارويي قبل از جراحي جهت پيشگيري درد بعد از جراحي مي باشد.

روش كار:

در اين كارآزمايي باليني تصادفي شده، تعداد 60 بيمار كانديد جراحي كوله سيستكتومي بطور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. مقدار 2/0 ميلي گرم قرص کلونيدين و100 ميلي گرم شياف ديکلوفناک نيم ساعت قبل از عمل به بيماران گروه مداخله (30نفر) داده شد . بلافاصله پس از بيهوشي نيز، اين بيماران به مقدار 1 ميلي گرم به ازاي وزن بدن كتامين وريدي دريافت كردند. در حاليكه گروه كنترل پلاسبو دریافت کردند. تمامي بيماران بوپيواكائين 25/0% دريافت نمودند. اينداكشن و بيهوشي در دو گروه مشابه بود. پس از جراحي ميزان شدت درد در2،4،6،12،24و48 ساعت پس از عمل مطابق Visual Analogue Scale سنجيده شد. داده ها در نرم افزار SPSS 16 آناليز شد.

نتايج:

نتايج اين مطالعه نشان داد ميزان شدت درد در گروه مداخله در 2 مقطع زماني 6 و 12 ساعت پس از عمل، بطور معنی داري كمتر از گروه مقايسه بود. ميانگين کلی نمره درد بيماران در اين گروه ، بطور معني داري كمتر از گروه مقايسه بوده است.

بحث و نتيجه گيري:

در اين مطالعه مصرف كلونيدين، ديكلوفناك و كتامين بطور توام، بطور چشمگيري از شدت درد پس از عمل و نياز به مسكن هاي اپيوييدي كاسته است.

كلمات كليدي: كلونيدين، كتامين، ديكلوفناك، درد، كوله سيستكتومي

مقدمه

درد شايع ترين علامتي است كه فرد را به استفاده از كمك هاي فوري پزشكي مجبور مي كند. درد یک احساس و تجربه ناخوشایند است که توام با آسیب بالقوه یا بالفعل انجاممی شود و پدیده شایعی در اعمال جراحی می باشد که می تواند اثرات نامطلوبی را بر روی وضعیت همودینامیک بیمار بگذارد. درد پس از عمل جراحی می تواند باعث اثرات زیان آوری مانند افزایش شانس آتلکتازی، ترومبوآمبولی، ایسکمی میوکارد، آریتمی قلبی، اختلالات آب و الکترولیتی، احتباس ادراری و ایلئوس شود و با توجه به اينكه بيش از 80% بيماران از درد متوسط تا شديد بعد از اعمال جراحي رنج مي برند ، اهميت بي دردي پس از عمل را روشن میشود (1).

كوله سيستكتومي جزء اعمال جراحی است که با درد زیاد پس از عمل همراه است. دردهاي حاد مجموعه دردهايي است كه در مكان ترميم بعد از عمل ايجاد مي گردد و غالبا داراي شدتي است كه پزشكان را وادار به مصرف داروهاي مسكن از قبيل مخدرها مي نمايد. همچنین تسکین نامناسب درد پس از عمل از علل اصلی طولانی شدن مدت بستری بیمار در بیمارستان و تاخیر در به راه افتادن بیمار بدنبال جراحی است. کنترل درد به خصوص در 24 ساعت اول پس از انجام عمل علاوه بر افزایش رضایت بیماران منجر به کاهش شیوع عوارضی مانند احتباس ادراری و یبوست نیز خواهد شد (2).

تعدد تحقیقات و روشهای انجام شده بیانگر عدم وجود روش مشخص و مطمئن در کاهش درد پس از انجام عمل و نشاندهنده این موضوع است که هنوز تسکین درد بیماران پس از انجام کوله سیستکتومی در مراحل اولیه پس از عمل و نیز در مراحل بازتوانی بیمار به عنوان یک مشکل باقی مانده است. (1).

روشهاي گوناگوني براي كنترل درد بعد از عمل پيشنهاد شده است كه از آن جمله مي توان به استفاده از مخدرها، داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي ، بلوك اعصاب محيطي، بلوك ريشه اپیدورال و نفوذ دارو به داخل زخم (Wound Infiltration) اشاره كرد.

امروزه علاوه بر روشهاي فوق به استفاده از پيشداروها قبل از انجام عمل تاكيد فراوان شده است. چنانچه در ادامه آمده است، اثر تسكين بخشي هريك از داروهاي كلونيدين، كتامين، ديكلوفناك و بوپيواكائين به تنهايي در مطالعات مختلف به اثبات رسيده است. در نوع پيش درماني زودرس دارويی برای کاهش دوز مصرفی داروهای ضد درد وعوارض ناشی از دوز بالای دارو ، مي توان از دوز کمتر ولی با بکار گيری انواع مختلف داروها که اثرات ضد درد دارند،از اثرات سينرژيستی یا جمع شوندگی آنهادر کاهش درد بیماران،استفاده کرد. هدف از پيش درمانی افزايش مدت زمان بي دردی و کاهش عوراض دارويي ناشی از مصرف بالای اپيوئيد براي كاهش درد در زمان بعد از عمل جراحی است با توجه به گزارشات متفاوت مطالعات انجام شده و يکسان نبودن طول مدت زمان بي دردی بعد از عمل، برآن شديم برای حصول يک نتيجه قابل قبول در مطالعه ای آينده نگر با استفاده از 4 روش ترکيبی پره امپتيو ( کتامين 1 ميلي گرم بازای کيلوگرم به عنوان آنتاگونيست NMDA ، کلونيدين 2/. ميلي گرم ، شياف ديکلوفناک 100 وانفيلتراسيون موضعی با ml20 بوپيواکائين25/0% ) در محل برش جراحی قبل از شروع عمل ، را با انفيلتراسيون موضعی تنها مقايسه کنيم.

روش كار:

اين مطالعه يك کار آزمايی بالينی تصادفی شده اتفاقی دو سويه کور با پلاسبو (Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial) مي باشد كه بر روي تعداد 60 نفر از بيماران بالاي 18 سال در بيمارستان امام رضاي شهر تبريز كه طي سال 88 تحت جراحي كوله سيستكتومي با انسیزیون کوخر قرار گرفتند، انجام يافته است.

شرايط ورود به مطالعه:

بيماران بالاي 18 سال

رضايت آگاهانه بيماران

جراحي به روش انسیزیون کوخر

شرايط خروج از مطالعه:

وجود بيماريهاي زمينه اي كنترل نشده يا عارضه دار

اعتياد به مواد مخدر و يا الكل

مصرف داروهاي آنتي سايكوتيك

سابقه حساسيت دارويي

اختلالات انعقادي

امتناع بيمار از ورود به مطالعه

پس از انتخاب بيماران و دادن آگاهي كافي به ايشان در خصوص نحوه انجام مطالعه، قبل از عمل رضايت کتبی مبنی بر کنترل درد با مداليته های مختلف اخذ شده است. فرم رضايت نامه آگاهانه ضميمه شده است.

بيماران با ترتيب ورود به اتاق عمل به دو گروه 30 نفري ،مداخله و مقايسه بصورت تصادفی با بلوک های پس وپيش شده اتفاقی واستفاده از نرم افزار مربوطه از سايت www.randomization.com تقسيم شدند.

در گروه مداخله مقدار 2/0 ميلي گرم قرص کلونيدين خوراکی و100 ميلي گرم شياف ديکلوفناک رکتال نيم ساعت قبل از عمل به بيمار داده شد . طی اينداکشن بيهوشی مقدار 1 ميلي گرم بازای کيلوگرم وزن بيمار کتامين وريدی به عنوان آنتا گونيست NMDA تزريق شد.

بيهوشی بروش TIVA با داروهای پروپوفول 1-2.5 mg/kg موقع اينداکشن وانفوزيون نگهدارنده 50-150 µg/kg/h، رمي فنتانيل 1 µg/kg موقع اينداکشن وانفوزيون نگهدارنده min/1 µg/kg و آتراکوريوم0.5 mg/kg وریدی بوده است. در پايان اينداکشن محل انسيزيون با مقدار 20 ميلي ليتر بوپيواکائين 25/0% انفيلتره شد. در پايان عمل شلی با نئوستيگمين mg5/2 وآتروپين 1.5mg اصلاح شده و بعد از بيداری در بخش امتياز درد بر اساس VAS در ساعات 2و 4 و6 و 12و24 و 48 توسط اينترن اندازه گيری و ثبت شده است.

در گروه مقايسه بجای قرص کلونيدين و شياف ديکلوفناک وکتامين از پلاسبو استفاده شده است. نوع بيهوشی مشابه گروه مداخله است و قبل از شروع عمل محل برش جراحی با مقدار 20 ميلي ليتر بوپيوا کائين 25/0%انفيلتره شده است. بعد از بيداری امتياز درد بر اساس Visual Analogue Scale ) VAS در ساعات 2و 4 و6 و 8 و 12و 24 و 48 اندازه گيری و ثبت شد. چنانچه ذكر شد، مطالعه دو سو کور بوده است. تمامی بيماران در صورت نياز در بخش مخدر عضلانی ( پتيدين) یا شیاف دیکلوفتاک دريافت كرده اند.

نحوه انجام دوسو کور با پلاسبو : پيش درمانی توسط متخصص بيهوشی انجام شده واختصاص پلاسبو و يا دارو را نسبت به گروهها، او تعيين كرده است . بيمار را متخصص ديگری بصورت TIVA بيهوشی داده که از پلاسبو يا داروی واقعی ، اطلاعی ندارد. تمامی بيماران داروی کتامين يا پلاسبو آن را بعد از اينداکشن( بسته به اينکه در کدام گروه هستند) با نظر متخصص اولی دريافت كرده اند. امتياز درد در زمانهای مختلف و ميزان مصرف مخدر توسط دانشجوي مربوطه ثبت شده است که به نوع گروه ها(مداخله يا مقايسه) واقف نبوده است.

جهت اندازه گیری درد در این مطالعه از معیار VAS استفاده شد که شامل نواری است که از 1 تا 10 درجه بندی شده است. عدد 1 مربوط به حالت بی دردی کامل و عدد 10 مربوط به حداکثر درد است. بيمار ميزان درد خود را بسته به شدت آن با يكي از اعداد روي اين نوار بيان مي كند. اين عدد معيار كمي از ميزان درد بيمار مي باشد.

داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (16) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. داده هاي كمي به صورت ميانگين و انحراف معيار و داده هاي كيفي به صورت فراواني نمايش داده شده است . براي مقايسه داده هاي كيفي و كمي بين دو گروه در صورت تبعيت از توزيع نرمال از آزمون كاي دو و در متغيرهاي كمي از آزمون t-test استفاده شده است.سطح معني داري در اين مطالعه در حد 05/0 در نظر گرفته شده است.

يافته ها:

ميانگين سني كل بيماران مورد مطالعه، 98/58±39/16 در محدوده سني 19 تا 85 سال بوده است

از بين 30 بيمار گروه مداخله، 23 نفر زن و 7 نفر مرد بودند. ميانگين سني بيماران در اين گروه 55/58±27/16 سال بوده است.از 30 بيمار گروه مقايسه نيز، 25 نفر زن و 5 نفر مرد بودند. ميانگين سني بيماران اين گروه 77/16±4/50 سال بوده است.

از 60 بيمار مورد مطالعه، 6 نفر آنها (10%) تحت عمل جراحي كوله سيستكتومي اورژانس قرار گرفته و مابقي (90%) بصورت الكتيو جراحي شده اند.

نتايج آزمون آماري كاي دو نشان داد در مقايسه شدت درد در كل بيماران مورد مطالعه در ساعات مختلف، در ساعات 6 و 12 ساعت پس از عمل ميزان شدت درد بطور معني داري بيشتر از ساير ساعات بوده است (05/0P<).

ميزان شدت درد بيماران در ساعات تعريف شده پس از انجام جراحي چنانچه در جدول شماره 1 آمده است، در تمامي ساعات بطور معني داري در گروه مداخله كمتر از گروه مقايسه بوده است

ميانگين كل نمره درد بيماران در گروه مداخله، 88/0±60/3 و در گروه مقايسه كه به جاي داروهاي تركيبي چهارگانه، پلاسبو دريافت كرده بودند 92/0±07/5 بوده است.مقايسه ميانگين نمره كل درد بيماران در گروه مداخله و مقايسه توسط آزمون T نشان داد تفاوت معني داري بين اين دو گروه از لحاظ شدت درد وجود دارد. بطوريكه بيماراني كه تحن اين روش پيش دارويي قرار گرفتند، پس از انجام جراحي شدت درد كمتري داشتند (005/0< P).

بررسي نتايج آزمون آماري كاي دو نشان داد ميزان نياز به پتدین جهت تسكين درد دركل بيماران پس از انجام جراحي، تا 12 ساعت پس از عمل، با گذشت زمان بيشتر شده است. بطوريكه به فاصله زماني 6 و 12 ساعت پس از انجام جراحي بطور معني داري بيش از ساعات اوليه بوده است. سپس با گذشت 24 و 48 ساعت پس از عمل نياز به تجويز پتدین مجددا كاهش يافته است (جدول شماره 2).

با وجود اين، مطابق جدول شماره 3، تفاوت معني داري در تجويز ديكلوفناك در دو گروه مداخله و مقايسه بدست نيامد.

بحث

هدف از اين مطالعه بررسی تأثير پيش درمانی زودرس چند دارويی قبل از برش جراحی برای پيشگيری درد بعد از كوله سيستكتومي بوده است تاكنون مطالعات مختلفي جهت كاهش دردهاي پس از عمل جراحي و افزايشپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
65_1028013_9509.zip27.1k