فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره کرم شناسی و تک یاخته شناسی پزشکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی اراک (دانشکده پرستاری و مامایی)

عملي

استاد

سرفصل انگل شناسي

تاريخ

جلسه

رضا قاسمی خواه

مقدمات ترماتودها، فاسيولا هپاتیکا

17/11/91

1

=

ديکروسليوم شيستوزوماها

24/11/91

2

روش هاي تشخيص عفونت هاي انگلي (پارازیتولوژی و سرولوژیک)

=

سستودها، تنيا سوليوم و ساژیناتا

1/12/91

3

ترماتودها

=

اکينوکوکوس ، هیمنو لپیس نانا

8/12/91

4

تنياها

=

مقدمات نماتود، آسکاريس،

15/12/91

5

نماتودها

=

اکسیور و تريکوسفال،

22/12/91

6

نماتودها

=

کرمهاي قلابدار و استرونژیلوئیدس

20/1/92

7

پلاسموديوم

=

کلیات تک یاخته شناسی و پلاسمودیوم

92/1/27

8

ليشمانيا

=

ليشمانيا

92/2/3

9

توکسوپلاسما

=

توکسوپلاسما

92/2/10

10

ژيارديا و تريکوموناس، آميب ها

=

ژيارديا و تريکوموناس، آميب ها

92/2/17

11

آقاي ديده دار

قارچ شناسي

92/2/24

12

=

قارچ شناسي

91/2/31

13

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی اراک (دانشکده پرستاری و مامایی)

عنوان درس: انگل شناسی پزشکی موضوع درس : کرم شناسی پزشکی

تعداد واحد: تعداد واحد : 2 واحد 5/1واحد نظري و 5/0 واحد عملي نیمسال تحصیلی: دوم 92-1392

مکان و گروه تدریس : دانشکده پرستاری و مامایی اراک تعداد دانشجویان:

تاریخ آخرین بازنگری طرح درس : بهمن 1392 پیش نیاز:

طرح درس جلسه اول :

هدف کلی درس:

در پایان این درس از دانشجویان رشته کارشناسی پرستاری انتظار می رود که :

با اهميت و ويژگي هاي کرم هاي انگلي آشنا شوند.

اهداف ویژه درس:

در پایان این درس از دانشجویان انتظار می رود که :

1- اهميت بيماري هاي کرمي را در ايران و جهان بيان کند. (حیطه شناختی)

2- طبقه بندي تاکسونوميک کرم ها ي بيماريزا براي انسان را بيان کند. (حیطه شناختی)

3- ويژگيهاي مورفولوژيک و تقسيم بندي ترماتدها را بيان کند. (حیطه شناختی)

4- انتشار جغرافيايي کرم فاسيولا هپاتيکا و اهميت فاسيوليازيس در ايران را بيان کند(حیطه شناختی)

5- ويژگيهاي مورفولوژيک کرم فاسيولا هپاتيکا را بيان کند(حیطه شناختی)

6- سير تکاملي کرم فاسيولا هپاتيکا را بيان کند(حیطه شناختی)

7- پاتولوژي کرم فاسيولا هپاتيکا و علائم بيماري ناشي از آنرا بيان کند(حیطه شناختی)

8- راههاي تشخيص کرم فاسيولا هپاتيکا را بيان کند(حیطه شناختی)

9- اپيدميولوژي فاسيوليازيس را بيان کند(حیطه شناختی)

10- راههاي کنترل و درمان فاسيوليازيس را بيان کند(حیطه شناختی)

اهداف ویژه رفتاری درس (SOB) :

در پایان این درس از دانشجویان انتظار می رود که :

1- اهميت بيماري هاي کرمي را در ايران و جهان را بر اساس کتاب ارفع و مارکل بطور کامل بداند.

2- طبقه بندي تاکسونوميک کرم ها ي بيماريزا براي انسان را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل بطور کامل بیان بداند.

3- ويژگيهاي مورفولوژيک و تقسيم بندي ترماتدها بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل بطور کامل بیان بداند.

4-انتشار جغرافيايي کرم فاسيولا هپاتيکا و اهميت فاسيوليازيس در ايران بر اساس کتاب ارفع، و اورمزدی بطور کامل بداند.

5- ويژگيهاي مورفولوژيک کرم فاسيولا هپاتيکا را بر اساس کتاب ارفع و مولر بطور کامل بیان بداند.

بيان کند.

6- سير تکاملي کرم فاسيولا هپاتيکا را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل بطور کامل بداند.

7- پاتولوژي کرم فاسيولا هپاتيکا و علائم بيماري ناشي از آنرا بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل بطور کامل بداند.

8- راههاي تشخيص کرم فاسيولا هپاتيکا را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل بطور کامل بداند.

9- اپيدميولوژي فاسيوليازيس را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل و اورمزدی بطور کامل بداند.

10- راههاي کنترل و درمان فاسيوليازيس را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل و نوا براون بطور کامل بداند.

روش تدريس: سخنراني – بحث گروهي

وسايل کمک آموزشي: وايت برد ، ويدئو پروژکتور

تکاليف دانشجو : شرکت فعال در کلاس و مشارکت در بحث

روش ارزشيابي : پرسش و پاسخ در کلاس

معيارهاي ارزشيابي : سرعت – دقت و فهم دقيق در پاسخگويي

منابع تدريس :

- انگل شناسي پزشکي ارفع، آخرين ويرايش و چاپ

- انگل شناسي پزشکي، مارکل، آخرين ويرايش و چاپ

- انگل شناسي پزشکي، نوا – براون، آخرين ويرايش و چاپ

- انگل شناسي پزشکي ، اورمزدي، آخرين ويرايش و چاپ

- کرم شناسی پزشکي، مولر، آخرين ويرايش و چاپ

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی اراک (دانشکده پرستاری و مامایی)

عنوان درس: انگل شناسی پزشکی موضوع درس : کرم شناسی پزشکی

تعداد واحد: 2 واحد 5/1واحد نظري و 5/0 واحد عملي نیمسال تحصیلی: دوم 92-1392

مکان و گروه تدریس : دانشکده پرستاری و مامایی اراک تعداد دانشجویان:

تاریخ آخرین بازنگری طرح درس : بهمن 1392 پیش نیاز:

طرح درس جلسه دوم

هدف کلی درس:

در پایان این درس از دانشجویان رشته کارشناسی پرستاری انتظار می رود که :

با اهميت و ويژگي هاي کرم هاي انگلي آشنا شوند.

اهداف ویژه درس:

در پایان این درس از دانشجویان انتظار می رود که :

1-انتشار جغرافيايي کرم ديکروسليوم دندريتکوم و اهميت ديکروسليازيس در ايران را بيان کند. (حیطه شناختی)

2- ويژگيهاي مورفولوژيک کرم ديکروسليوم دندريتکوم را بيان کند. (حیطه شناختی)

3- سير تکاملي کرم ديکروسليوم دندريتکوم را بيان کند(حیطه شناختی)

4- پاتولوژي ديکروسليوم دندريتکوم و علائم بيماري ناشي از آنرا بيان کند(حیطه شناختی)

5- راههاي تشخيص کرم ديکروسليوم دندريتکوم را بيان کند(حیطه شناختی)

6- اپيدميولوژي ديکروسليازيس را بيان کند(حیطه شناختی)

7- راههاي کنترل و درمان ديکروسليازيس را بيان کند(حیطه شناختی)

8-انتشار جغرافيايي شيستوزوماها و اهميت شيستوزوميازيس را بيان کند. (حیطه شناختی)

9- ويژگيهاي مورفولوژيک شيستوزوماها را بيان کند(حیطه شناختی)

10- سير تکاملي شيستوزوماها را بيان کند(حیطه شناختی)

11- پاتولوژي شيستوزوماها و علائم بيماري ناشي از آنرا بيان کند(حیطه شناختی)

12- راههاي تشخيص شيستوزوماها را بيان کند(حیطه شناختی)

13- اپيدميولوژي شيستوزوميازيس را بيان کند(حیطه شناختی)

14- راههاي کنترل و درمان شيستوزوميازيس را بيان کند(حیطه شناختی)


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
68_1028020_8222.zip39.4k

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست