فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره کرم شناسی و تک یاخته شناسی پزشکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی اراک (دانشکده پرستاری و مامایی)

عملي

استاد

سرفصل انگل شناسي

تاريخ

جلسه

رضا قاسمی خواه

مقدمات ترماتودها، فاسيولا هپاتیکا

17/11/91

1

=

ديکروسليوم شيستوزوماها

24/11/91

2

روش هاي تشخيص عفونت هاي انگلي (پارازیتولوژی و سرولوژیک)

=

سستودها، تنيا سوليوم و ساژیناتا

1/12/91

3

ترماتودها

=

اکينوکوکوس ، هیمنو لپیس نانا

8/12/91

4

تنياها

=

مقدمات نماتود، آسکاريس،

15/12/91

5

نماتودها

=

اکسیور و تريکوسفال،

22/12/91

6

نماتودها

=

کرمهاي قلابدار و استرونژیلوئیدس

20/1/92

7

پلاسموديوم

=

کلیات تک یاخته شناسی و پلاسمودیوم

92/1/27

8

ليشمانيا

=

ليشمانيا

92/2/3

9

توکسوپلاسما

=

توکسوپلاسما

92/2/10

10

ژيارديا و تريکوموناس، آميب ها

=

ژيارديا و تريکوموناس، آميب ها

92/2/17

11

آقاي ديده دار

قارچ شناسي

92/2/24

12

=

قارچ شناسي

91/2/31

13

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی اراک (دانشکده پرستاری و مامایی)

عنوان درس: انگل شناسی پزشکی موضوع درس : کرم شناسی پزشکی

تعداد واحد: تعداد واحد : 2 واحد 5/1واحد نظري و 5/0 واحد عملي نیمسال تحصیلی: دوم 92-1392

مکان و گروه تدریس : دانشکده پرستاری و مامایی اراک تعداد دانشجویان:

تاریخ آخرین بازنگری طرح درس : بهمن 1392 پیش نیاز:

طرح درس جلسه اول :

هدف کلی درس:

در پایان این درس از دانشجویان رشته کارشناسی پرستاری انتظار می رود که :

با اهميت و ويژگي هاي کرم هاي انگلي آشنا شوند.

اهداف ویژه درس:

در پایان این درس از دانشجویان انتظار می رود که :

1- اهميت بيماري هاي کرمي را در ايران و جهان بيان کند. (حیطه شناختی)

2- طبقه بندي تاکسونوميک کرم ها ي بيماريزا براي انسان را بيان کند. (حیطه شناختی)

3- ويژگيهاي مورفولوژيک و تقسيم بندي ترماتدها را بيان کند. (حیطه شناختی)

4- انتشار جغرافيايي کرم فاسيولا هپاتيکا و اهميت فاسيوليازيس در ايران را بيان کند(حیطه شناختی)

5- ويژگيهاي مورفولوژيک کرم فاسيولا هپاتيکا را بيان کند(حیطه شناختی)

6- سير تکاملي کرم فاسيولا هپاتيکا را بيان کند(حیطه شناختی)

7- پاتولوژي کرم فاسيولا هپاتيکا و علائم بيماري ناشي از آنرا بيان کند(حیطه شناختی)

8- راههاي تشخيص کرم فاسيولا هپاتيکا را بيان کند(حیطه شناختی)

9- اپيدميولوژي فاسيوليازيس را بيان کند(حیطه شناختی)

10- راههاي کنترل و درمان فاسيوليازيس را بيان کند(حیطه شناختی)

اهداف ویژه رفتاری درس (SOB) :

در پایان این درس از دانشجویان انتظار می رود که :

1- اهميت بيماري هاي کرمي را در ايران و جهان را بر اساس کتاب ارفع و مارکل بطور کامل بداند.

2- طبقه بندي تاکسونوميک کرم ها ي بيماريزا براي انسان را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل بطور کامل بیان بداند.

3- ويژگيهاي مورفولوژيک و تقسيم بندي ترماتدها بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل بطور کامل بیان بداند.

4-انتشار جغرافيايي کرم فاسيولا هپاتيکا و اهميت فاسيوليازيس در ايران بر اساس کتاب ارفع، و اورمزدی بطور کامل بداند.

5- ويژگيهاي مورفولوژيک کرم فاسيولا هپاتيکا را بر اساس کتاب ارفع و مولر بطور کامل بیان بداند.

بيان کند.

6- سير تکاملي کرم فاسيولا هپاتيکا را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل بطور کامل بداند.

7- پاتولوژي کرم فاسيولا هپاتيکا و علائم بيماري ناشي از آنرا بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل بطور کامل بداند.

8- راههاي تشخيص کرم فاسيولا هپاتيکا را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل بطور کامل بداند.

9- اپيدميولوژي فاسيوليازيس را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل و اورمزدی بطور کامل بداند.

10- راههاي کنترل و درمان فاسيوليازيس را بر اساس کتاب ارفع، مولر و مارکل و نوا براون بطور کامل بداند.

روش تدريس: سخنراني – بحث گروهي

وسايل کمک آموزشي: وايت برد ، ويدئو پروژکتور

تکاليف دانشجو : شرکت فعال در کلاس و مشارکت در بحث

روش ارزشيابي : پرسش و پاسخ در کلاس

معيارهاي ارزشيابي : سرعت – دقت و فهم دقيق در پاسخگويي

منابع تدريس :

- انگل شناسي پزشکي ارفع، آخرين ويرايش و چاپ

- انگل شناسي پزشکي، مارکل، آخرين ويرايش و چاپ

- انگل شناسي پزشکي، نوا – براون، آخرين ويرايش و چاپ

- انگل شناسي پزشکي ، اورمزدي، آخرين ويرايش و چاپ

- کرم شناسی پزشکي، مولر، آخرين ويرايش و چاپ

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی اراک (دانشکده پرستاری و مامایی)

عنوان درس: انگل شناسی پزشکی موضوع درس : کرم شناسی پزشکی

تعداد واحد: 2 واحد 5/1واحد نظري و 5/0 واحد عملي نیمسال تحصیلی: دوم 92-1392

مکان و گروه تدریس : دانشکده پرستاری و مامایی اراک تعداد دانشجویان:

تاریخ آخرین بازنگری طرح درس : بهمن 1392 پیش نیاز:

طرح درس جلسه دوم

هدف کلی درس:

در پایان این درس از دانشجویان رشته کارشناسی پرستاری انتظار می رود که :

با اهميت و ويژگي هاي کرم هاي انگلي آشنا شوند.

اهداف ویژه درس:

در پایان این درس از دانشجویان انتظار می رود که :

1-انتشار جغرافيايي کرم ديکروسليوم دندريتکوم و اهميت ديکروسليازيس در ايران را بيان کند. (حیطه شناختی)

2- ويژگيهاي مورفولوژيک کرم ديکروسليوم دندريتکوم را بيان کند. (حیطه شناختی)

3- سير تکاملي کرم ديکروسليوم دندريتکوم را بيان کند(حیطه شناختی)

4- پاتولوژي ديکروسليوم دندريتکوم و علائم بيماري ناشي از آنرا بيان کند(حیطه شناختی)

5- راههاي تشخيص کرم ديکروسليوم دندريتکوم را بيان کند(حیطه شناختی)

6- اپيدميولوژي ديکروسليازيس را بيان کند(حیطه شناختی)

7- راههاي کنترل و درمان ديکروسليازيس را بيان کند(حیطه شناختی)

8-انتشار جغرافيايي شيستوزوماها و اهميت شيستوزوميازيس را بيان کند. (حیطه شناختی)

9- ويژگيهاي مورفولوژيک شيستوزوماها را بيان کند(حیطه شناختی)

10- سير تکاملي شيستوزوماها را بيان کند(حیطه شناختی)

11- پاتولوژي شيستوزوماها و علائم بيماري ناشي از آنرا بيان کند(حیطه شناختی)

12- راههاي تشخيص شيستوزوماها را بيان کند(حیطه شناختی)

13- اپيدميولوژي شيستوزوميازيس را بيان کند(حیطه شناختی)

14- راههاي کنترل و درمان شيستوزوميازيس را بيان کند(حیطه شناختی)پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
68_1028020_8222.zip39.4k