فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره مبارزه با آفات و بيماري¬های بخش کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

1-4 مبارزه با آفات و بيماريهای بخش کشاورزی

مقدمه

آفات، بیماریها و علفهای هرز همواره در طول تاریخ به عنوان رقیبی سرسخت در عرصه کشاورزی محصولات تولیدی انسانها را مورد هجوم خود قرار داده و کوچکترین غفلت بشر از حضور آنها به ویژه زمانهایی که انسان قصد بهرهبرداری بیشتر از منابع را بدون در نظرگرفتن واقعیت حضور آنها داشتند، در مقاطعی تا 100 درصد محصول را از بین بردهاند. لذا کنترل این عوامل خسارتزا اجتناب ناپذیر است. تعداد عوامل خسارتزاي گياهي مهم و اقتصادي در کشور ایران بالغ بر 607 عامل شامل آفات ( حشرات، كنهها، موشها و پرندگان )، بيماريها ( باكتري، قارچ، نماتد، ويروس، فیتوپلاسما و... ) و علفهاي هرز که به ترتیب سهم آفات از این عوامل 28 درصد، سهم بیماریها 25 درصد و سهم علفهای هرز 47 درصد میباشد.

مبارزه با آفات

- با عنایت به وجود حدود 607 عامل خسارتزا در سطح مزارع و باغها و توان خسارتزايی عوامل فوق به طور متوسط بیش از 40 درصد در حین تولید و نگهداری از محصول، اجرای عمليات مبارزه اعم از شيميايی و غير شيمیایی اجتناب ناپذیر میباشد.

- سالانه در سطحی حدود 12 میلیون هکتار مبارزه شیمیایی و حدود 2.5 میلیون هکتار عملیات مبارزه غیرشیمیایی صورت میپذیرد.

- این عملیات با استفاده از سموم ثبتشده و به کارگیری مواد و عوامل بیولوژیک و روشهای غیرشیمیایی صورت میپذیرد.

- علاوه بر 607 نوع عامل خسارتزای گياهي و به دلیل اینکه ایران در یکی از مناطق حادثهخیز زمین واقع شده است، از 40 نوع بلای طبیعی شناخته شده در جهان، بیش از 30 نوع آن در ایران وجود دارد.

- سرمازدگی نیز یکی از پدیدههای جوی است که علیرغم قابل پیشبینیبودن آن در ردیف حوادث غیرمترقبه تعریف شده است.

شبکههاي مراقبت و پیشآگاهی ( کلینیکهای گیاهپزشکی ) رکن اصلی مبارزه منطقي با آفات بوده و به عنوان سختافزار و بازوي عملياتي و اطلاعاتي نظام پيشآگاهي و مديريت پايش حفظ نباتات محسوب ميشوند و در حال حاضر بیش از 4 هزار نفر از كارشناسان گياهپزشكی در شبكههاي مراقبت سازماندهي شدهاند. اهم فعالیتهای محوری این شبکهها عبارتند از :

- نظارت بر عوامل زيانآور گياهي در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت و جلوگيري حداقل30 درصدی خسارت به محصولات کشاورزي.

- حفظ محيط زيست، با کاربرد بهينه آفتکشها.

- حفظ امنيت و ايمني غذايي جامعه، با افزايش کمي و کيفي توليدات کشاورزي ( پایداری تولید ).

- تسهيل در امر صادرات، با توليد محصولات سالم.

قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی

- یکی از مهمترین وظایف، اعمال ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی است.

- اعمال ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی، یک وظیفه حاکمیتی است و جنبه ملی و بینالمللی دارد.

- در تجارت بینالملل تنها دو مؤلفه تعرفه و اعمال موازین فنی قرنطینه، مجاز و پذیرفته شده است.

- عهدنامه بینالمللی حفظ نباتات ( IPPC ) میثاق و پیمانی بینالمللی برای اعمال ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی است.

- براساس مفاد این عهدنامه، هر کشوری حق دارد برای جلوگیری از ورود، انتشار و استقرار عوامل خسارتزای گیاهی، ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاه وضع و اعمال کند.

- تاکنون 34 استاندارد بینالمللی( ISPM ) برای چگونگی اعمال ضوابط قرنطینه تدوین و در حال اجرا است.

- قرنطینه یعنی مبارزه قانونی و در این راستا 7 ماده از قانون حفظ نباتات ( بند الف ماده 4 و مواد 9، 10، 11، 12، 16 و 20 ) و یک تبصره آن ( ذیل مواد 9 و10 ) و 15 ماده از آییننامه اجرایی قانون حفظ نباتات ( از ماده 6 تا20 ) و 4 تبصره ( ذیل مواد 9 و11 ) مربوط به قرنطینه گیاهی است.

مهمترین اقدامات و فعالیتهای محوری در بخش قرنطینهای کشور عبارتند از :

با عنایت به رشد جمعیت، تأمین غذا و تقاضای روز افزون برای تجارت کالا و حجم بالای مبادلات کالا و محصولات کشاورزی و در نتیجه افزایش احتمال خطر ورود عوامل خسارتزای غریب و غیر بومی به کشور و همچنین صدمات و خسارات ناشی از ورود یک آفت جدید و استقرار آن در یک منطقه، اقدامات و فعالیتهای ذیل در حوزه قرنطینه در کشور دنبال میشود :

- ایجاد پستهای قرنطینه گیاهی و به کارگیری بهترین کارشناسان و متخصصان گیاهپزشکی.

- جلوگيري از ورود، استقرار و انتشار عوامل خسارتزای گیاهی مشمول قرنطینه خارجي.

- کنترل و محدود ساختن دامنه انتشار عوامل خسارتزای گیاهی مشمول قرنطينهاي داخلي.

- اعمال ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی روی محمولههای کشاورزی وارداتی.

- اعمال ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی روی محمولههای کشاورزی ترانزیتی.

- اعمال ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی روی محمولههای کشاورزی صادراتی و صادرات مجدد و صدورگواهی بهداشت گیاهی برای آنها.

- تهيه و تدوين استانداردهاي ملي ( NSPM ) در راستاي استانداردهاي بينالمللي بهداشت گياهي ( ISPM ).

- ارتقاء بهداشت و سلامت گیاهی.

- رديابي، شناسايي و كنترل عوامل قرنطينهاي.

- ارزيابي و تحليل خطر آفات ) PRA ( و تعيین شرايط قرنطينهاي براي محمولههاي گياهي وارداتي و ترانزیتی.

تعريف اصطلاحات و مفاهيم

قرنطينه: عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن یک عامل خسارتزا.

 عوامل خسارتزا قرنطينهاي: آفات، بيماريها و علفهاي هرز زيانآور هر كشور كه بومي آن سرزمين نباشد، عوامل زنده خسارتزا و قرنطينهاي آن كشور نام دارد.

آفت قرنطينهاي: آفتي با توانايي بالقوه ايجاد خسارت اقتصادي براي ناحيهاي در معرض خطر كه آن آفت قبلاً در آنجا وجود نداشته و يا در صورت وجود انتشار آن وسيع نبوده و رسماً تحت كنترل قرار داشته باشد.

بيماري قرنطينهاي: بيماري با توانايي بالقوه ايجاد خسارت اقتصادي براي ناحيهاي در معرض خطر كه آن آفت قبلاً در آنجا وجود نداشته و يا در صورت وجود انتشار آن وسيع نبوده و رسماً تحت كنترل قرار داشته باشد.

مراکز قرنطينه گياهي: ايستگاهي رسمي براي نگهداري گياه و توليدات گياهي در قرنطينه.

عوامل قرنطينه خارجي: عوامل خسارتزاي گياهي خارجي تا زماني كه وارد كشور نشدهاند و يا تازه وارد شده باشند عوامل قرنطينه خارجي نام دارند.

عوامل قرنطينه داخلي: عوامل خسارتزاي خارجي وارد شده به كشور (مقصد) چنانچه در محلهايي كم و بيش انتشار يافته باشند و نتوان از خسارت و يا گسترش آنها جلوگيري نمود، عوامل قرنطينه داخلي ناميده ميشوند.

ضوابط قرنطينه: مجموعه قوانين و مقررات رسمي موجود براي اعمال قرنطينه.

كنترل: سركوب، ايجاد محدوديت و يا ريشهكني جمعيت يك آفت يا بيماري.

رديابي: عملياتي دنبالهدار براي بررسي خصوصيات جمعيت يك آفت يا بيماري.

محموله وارداتي: حجمي از گياه، توليد گياهي يا محمولههاي ديگر كه از كشوري خارجي به داخل كشور وارد ميگردد.

محموله صادراتي: حجمي از گياه، توليد گياهي يا محمولههاي ديگر كه از داخل كشور به كشوري خارجي صادر ميگردد.

محموله ترانزيتي: حجمي از گياه، توليد گياهي يا محمولههاي ديگر كه از قلمرو كشوري بدون آنكه وارد آن كشور شود و بدون اينكه در آن كشور در معرض آلودگي توسط عوامل خسارتزا قرار گيرد عبور كند.

گواهي بهداشت: سندي رسمي كه وضعيت بهداشت گياهي محمولههاي كشاورزي در آن بر اساس الگوهاي گواهيهاي كميسيون بينالمللي حفظ نباتات صادر شده است.

ضدعفوني: روندي كه يك محموله طي آن با مواد مجاز آلودگيزدايي ميگردد.

شرکتهای مجاز ضد عفونی: شركتهايي كه مجوز ضد عفوني محمولههاي كشاورزي را دارند.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
46_1033527_8388.zip137.6k