فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

مقاله درباره اکولوژي سيماي سرزمين در برابر مطالعات محيطي يا اکولوژي سرزمين

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

محیط زیست و توسعه، سال 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، از صفحه 91 تا 108

اکولوژي سيماي سرزمين در برابر مطالعات محيطي يا اکولوژي سرزمين

J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 3(3): 147- 160 (2008)

چکيده

مطالعات محيطي که در کشورهاي انگليسي زبان در سال‌هاي مياني 1980-1960 پايه‌ريزي شده‌اند، مکتب فکري را از آن زمان به‌وجود آوردند که اين مکتب با نهضت فکري ديگري مصادف شد. نهضت اخير در اروپاي مرکزي، زمان جنگ جهاني دوم شکل گرفت و از سوي ساکنان امريکاي شمالي دنبال شد. نام اين مکتب فکري، اکولوژي سيماي سرزمين بود. اين مکاتب، مورد بررسي، تحليل و مقايسه قرار گرفتند و بر‌اساس مفاهيم و اصولي چون، سرزمين- سيماي سرزمين و از طرف ديگر اکولوژي سيماي سرزمين و مطالعات محيطي مورد بحث قرار گرفته و از جوانب زير نيز با يکديگر مقايسه شدند:

الف) نحوه جمع‌آوري داده ب) روش‌هاي مورد استفاده در تحقيق ج) آناليز و جمع‌بندي داده

د) واحدها و مقياس‌هاي جغرافيايي ه) ارزيابي سيماي سرزمين ي) برنامه‌ريزي

با اين که تفاوت‌هاي عمده‌اي در ترکيب داده‌ها و فنون ارزيابي زمين وجود دارد، نتايج حاصل از مقايسه نشان داد که هر دو مکتب به‌عنوان علوم مرتبط با حل بحران عمل مي‌کنند. شباهت‌ها و تفاوت‌هاي جزیی ديگري نيز در برخي زمينه‌ها، بويژه در جايي‌که مدل‌سازي مورد توجه است، وجود دارد.

کليد واژه‌ها: اکولوژي سيماي سرزمين، مطالعات‌ محيطي، ترکيب ‌داده، نقشه جغرافيايي، اروپاييان، آنگلوساکسني‌ها، ارزيابي قدرت و توان سرزمين.

( نويسنده مسئول: Email: majidfmakhdoum@yahoo.com

مقدمه

از ده هزار و پانصد سال پيش زماني‌که ايرانيان گوسفندان را اهلي کرده (هال استد، 1980) و براي نخستين بار از زمين براي چراندن گوسفندان استفاده کردند، فعاليت‌هاي انساني تغييراتي را در زمين، محيط و سيماي سرزمين ايجاد کرد تا جایي‌که امروزه تعداد اندکي مناطق دست‌نخورده و بکر باقي‌مانده است (مخدوم، 2007). توجه داشته باشيد که از واژه سيماي سرزمين به‌عنوان مترادفي براي کلمات محيط و سرزمين در پاراگراف قبلي استفاده شده است. سؤال اينجاست که آيا اينها با هم تفاوت دارند يا اين که شباهت دارند؟

يکي از انگيزه‌هاي نويسنده در انجام تحقيق در سال 2006 اين بود که به بررسي مکتب‌هاي فکري در حوزه اکولوژي سرزمين/ سيماي سرزمين در انگلوساکسن و اروپا بپردازد و بداند که کدام‌يک از اين واژه‌ها صحيح‌اند و آيا اين دو با هم هم‌معني هستند، يا آنکه تفاوت دارند؟ اکنون تعريف نويسنده همان مفهومي است‌که دانشمندان و محققان استراليايي، کانادايي، امريکايي، انگليسي و هلندي آن را با عنوان مطالعات محيطي در دهه‌هاي 60 و 80 مي‌شناسند و بر همان مبنا مؤسسات و دانشکده‌هايي براي آموزش و پژوهش در محيط و عناصر محيطي تأسیس شد (استوارت، 1968) و اين علم همان است‌که اروپاي مرکزي، بخصوص آلمان، سوییس و بعدها اسکانديناوي آن را اکولوژي زمين شناسي ناميدند و سپس آن عنوان، با اکولوژي سيماي سرزمين جايگزين شد. واژه اخير توسط «ترول» (1939) معرفي شد. در هر حال اهداف اين مقاله تحليل و شناخت تفاوت‌ها و شباهت‌هاي ميان اين دو مکتب فکري از ابعاد زير است:

تعاريف و اصول؛

منابع جمع‌آوري داده؛

فنون و روش‌هاي تحقيق؛

آناليز و ترکيب داده؛

واحدها و مقياس‌هاي جغرافيايي؛

ارزيابي منابع؛

اصول برنامه‌ريزي؛

بحث و بررسي مقايسه‌هاي انجام شده.

زمينه و هدف

اروپا

«پاسارژ» مفهوم اکولوژي سيماي سرزمين را براي اولين بار در سال‌هاي 1919 تا 20 پايه‌ريزي کرد زيست‌شناسان آلماني و جغرافيداناني چون ترول در سال 1939، ناوه و ليبرمن در سال 1994، فرمن (1995)، ناماتا (1992)، باستين و استين هارد (2002)، ناوه (2002) و کلينک (2002) آن را مطرح کردند.

در واقع همان‌طورکه ناماتا (1992)، ناوه و ليبرمن (1984) نشان دادند، «هامبلد» پايه و اساس اکولوژي سيماي سرزمين را در نوشته سيماشناسي گياهان در سال 1808 ريخت. وي سيماي سرزمين را به عنوان تأثیرکلي زمين تعريف کرد (ولک و استين هارد، 2002)، درحالي‌که ترول (1968) تعريف ديگري از آن ارائه کرد و گفت سيماي سرزمين به کل ذات و وجود مریی و غيرمریی فضاي زندگي انسان‌ها اطلاق مي‌شود. در اين تعريف، کره جغرافيايي با کره زيستي و ساخته‌هاي دست بشر ادغام شده است (ناوه و ليبرمن، 1994). از ميان اروپايياني که روي اکولوژي سيماي سرزمين کار کرده‌اند، در ارائه تعريفي واحد براي سيماي سرزمين و اکولوژي سيماي سرزمين توافق وجود ندارد. زيرا در اروپا، بخصوص در آلمان و سوییس، اکولوژي سيماي سرزمين از سوي اکولوژيست‌ها، دانشمندان علوم محيطي و معماران سيماي سرزمين پايه‌ريزي نشده است. بلکه در ارائه اين واژه جغرافيدانان، زيست‌شناسان، دانشمندان علوم جغرافيايي و خاک‌شناسي و حتي جنگل‌شناسان نقش داشتند (ناوه و ليبرمن، 1994 و استين‌هارد، 2002). براي مثال در سال 1967 «نيف» که جغرافيدان بود سيماي سرزمين را چنين تعريف کرد: «ساختاري ادغام يافته و بافتي شکل‌يافته و منسجم که طي فرايندي واحد بخش مشخصي از سطح زمين را تشکيل مي‌دهد (ولک و استين‌هارد، 2002).»

اگرچه همان‌طور که «ولک و استين‌هارد» بدرستي بيان داشته‌اند، تعاريف متعددي براي واژه سيماي سرزمين در ادبيات وجود دارد که اغلب بستگي به درجه کاربرد اصول جزیی آن دارد. آنها بيشتر بر اين حقيقت تأکيد داشتند که در اکولوژي سيماي سرزمين اروپا، مفهوم سيماي سرزمين مرتبط با ادراک، مشاهده و منظر محيط زندگي است. همچنين معماران و برنامه‌ريزان بهره‌برداري از زمين، بعد ديداري، ادراکي و زيبايي‌شناسي سيماي سرزمين را مورد پذيرش قرار دادند (ناوه و ليبرمن، 1994).

بنابراين اروپاييان، اکولوژي سيماي سرزمين را به‌منزله توجه و تمرکز بوم‌شناسي بر مناطق جغرافيايي تعريف کردند که ريشه‌هاي متعددي در علوم زيست‌شناسي، جغرافيا و حتي جنگل‌شناسي دارد (کلينک، 2002). در نتيجه «ترول» در سال 1968 به جاي اکولوژي سيماي سرزمين، اکولوژي جغرافيايي را استفاده کرد که البته از سوي «ناوه» در سال 2002 مورد انتقاد قرار گرفت. از سويي «ليزر» اکولوژي جغرافيايي را شاخه‌اي فيزيولوژيکي و جغرافيايي از سيماي سرزمين به‌شمار آورد. کلينک و استين هارد (2002) بوم‌شناسي سيماي سرزمين را به‌عنوان علم چند رشته‌اي مورد توجه قرار داده‌اند که کره خاکي و اتمسفر را دربرمي‌گيرد. با وجود اين، در اروپا ريشه‌هاي جغرافيايي اکولوژي سيماي سرزمين نقش مهمي در تعريف سيماي سرزمين و بوم‌شناسي آن ايفا مي‌کند (ناماتا، 1992، باستين و استين‌هارد، 2002). در نتيجه، سيماي سرزمين مجموعه‌اي از عوامل زيستي، غير‌زيستي و انساني است (باستين و استين‌هارد، 2002) که از لحاظ زيبايي‌شناسي ارزيابي می‌شود (کروز، 2001 و پانس، 2002). همچنين علم ميان رشته‌اي تلقي مي‌شود که با تعاملات ميان جامعه، انسان و محيط زندگي او در ارتباط است (ناماتا، 1992) و با عنوان علم مبتني بر حل بحران خوانده مي‌شود (ناوه، 2002).

امروزه اکولوژي سيماي سرزمين در اروپا پايه‌اي علمي برای برنامه‌ريزي، مديريت، حفظ و بقا، احيا و آبادسازي سيماي سرزمين به تصوير کشيده مي‌شود (ناوه و ليبرمن، 1994؛ فرمن، 1999؛ وو و هبز، 2002). اگرچه همان‌طور که بيان شد، وحدتي ميان تعاريف ارائه شده براي اکولوژي سيماي سرزمين در ميان اکولوژيست‌هاي اروپايي وجود ندارد. پوشين (2002) بیشتر کارهاي انجام شده در اين زمينه را جزء مطالعات اکولوژي به‌شمار مي‌آورد تا اينکه به آنها به‌عنوان مطالعات اکولوژيکي روي سيماي سرزمين نظر کند. اعتقاد نويسنده در اين است که معماران سيماي سرزمين بايد از نتيجه‌گيري اخير مستثني شوند، زيرا که آنها معناي سيماي سرزمين را موجوديتي از ادراکات ظاهري تلقي مي‌کنند.

اجازه دهيد اين قسمت از مقاله را با بيان نقلي از واژه‌نامه کتاب اخير (ظهور اکولوژي سيماي سرزمين و جوانب متعدد آن) نوشته باستين و استين‌هارد خاتمه دهيم:

اين کتاب حاوی تعداد زيادي از اکولوژيست‌هاي اروپايي است و از بيانات آنها بهره گرفته است. براساس اين کتاب، سيماي سرزمين بخشي از سطح زمين با ساختاري واحد و الگويي وظيفه‌اي است. ظاهر و همچنین اجزاي تشکيل‌دهنده آن (برجستگي‌ها، خاک، آب، آب و هوا، گياهان، جانوران، انسان و مخلوقات آنان) با موقعيت فضايي‌شان مورد توجه قرار مي‌گيرند. سيماي سرزمين یگانه مجموعه‌اي از عوامل مرتبط با هم نيست، بلکه ترکيبي از عوامل و عناصر جغرافيايي مختلف است. از زمين غيرزنده گرفته تا عناصر زنده و ارگانيک و نيز قلمرو اجتماعي آن. برطبق اين واژه نامه، اکولوژي سيماي سرزمين شاخه‌اي از تحقيقات اکولوژي است که تأکيد بر تحليل و سنتز مجموعه تعاملات ميان ابعاد زيستي و غير‌زيستي سيماي سرزمين دارد.

چه علت‌هايي براي اين تفاوت‌ها وجود دارد، تفاوت‌هايي که ميان اروپاييان از يک سو و نيز ميان آنگلوساکسن‌ها و اروپاييان از سوي ديگر وجود دارد؟ آيا مفاهيم زمين و سيماي سرزمين، همچنين مطالعات محيطي و اکولوژي سيماي سرزمين، با هم يکسان و مشابه هستند؟

آنگلوساکسن

مکتب فکري آنگلوساکسن در ارتباط با اکولوژي سيماي سرزمين حتي در بين کشورهاي انگليسي زبان نيز تفاوت دارد. در اين رابطه سه گروه قابل تفکيک هستند: 1- امريکاي شمالي 2- استراليا، نيوزيلند و تا حدودي هم افريقاي جنوبـــي

3- انگليس که ميان آلمان و امريکا در نظر گرفته مي‌شود.

اگرچه همان‌طور که پوشين در سال 2002 از موس نقل کرد: هيچ‌ديدگاه واحدي درباره اکولوژي سيماي سرزمين در امريکاي شمالي وجود ندارد. اين مسئله براي دو گروه ديگر هم صادق است. براي مثال در استراليا که بسياري از دانشمندان اروپايي به آن مهاجرت کرده‌اند، استفاده از واژه سيماي سرزمين (هاجکويز، 2005) به جاي واژه زمين (تا مدتی قبل پيش‌قراولان استراليايي که بر روي مباحثي چون ارزيابي بهره‌برداري از زمين و برنامه‌ريزي کار مي‌کردند آن را مورد استفاده می‌کردند)، معمول شد (استوارت، 1968 و کوکس، 1986).

در واقع از دهه 1950 تا 1980 بندرت امکان استفاده از واژه سیمای سرزمین برای اهداف مشابه برای بسیاری از محققان که بر روی مطالعات بهره‌برداری از سرزمین کار می‌کردند، وجود داشت. در آن زمان‌ها مطالعات محيطي را مفهومی جامع که به مانند سيستم عمل مي‌کند، تلقي می‌کردند، مشابه همان‌که اروپاييان اکولوژي سيماي سرزمين را تعريف کرده بودند.

استوارت (1968)، تاميلينسن (1968) و کوکس (1986) بيان داشتند که مطالعه سرزمين، يا محيط در واقع بررسي ارتباطات ميان اجزاي زنده و غير‌زنده؛ همچنين تأثیرات انسان روي اين اجزا در شکلی ادغام يافته است. مطالعات محيطي در آن زمان ميان کشورهاي آنگلوساکسن معنايي مشابه با اکولوژي سيماي سرزمين براي محققان اروپايي داشت و به تحقيق روي مباحث مربوط به سرزمين و بهره‌برداري از آن مي‌پرداختند (کريستسن و استوارت، 1968؛ مک هارگ، 1969؛ فابوس، 1978؛ باسينسکي و کوکس، 1985؛ کوکس و ايو، 1988). نتيجه‌گيري مشابهي مي‌توان از مطالعات ناوه و ليبرمن (1984) داشت، زماني‌که آنها درباره تحليل توانايي و قدرت سيماي سرزمين و ارزيابي آن بحث و بررسي مي‌کنند.

گفتني است انتشار کتاب اکولوژي سيماي سرزمين در سال 1984، مي‌تواند به‌منزله نقطه شروعي نه فقط براي اروپاييان، بلکه براي کشورهاي آنگلوساکسن به‌شمار آيد. بعدها فرمن و گردن در سال 1986 کتاب اکولوژي سيماي سرزمين منتشر کردند، به اين دليل که کتاب اکولوژي سيماي سرزمين را علمی جهاني و چند رشته‌اي شامل مباحثي مانند: اکوسيستم انساني، بررسي ترکيب‌هاي متنوعي از اکوسيستم‌ها از چوب و چمنزار گرفته تا روستاها و شهرها با لحاظ کردن ساختارها و تغييرات آنها، در نظر گرفته‌اند. بنابراين، تأثیرات بهتري نسبت به تحقيقات گذشته شان روي مطالعات محيطي باقي گذاشتند.

اين دو کتاب و نيز مطالعات و تحقيقات افراد ديگري چون زنولد (1995) و فارينا (1998) که تأکيد بيشتري بر اصول اکولوژيکي به جاي مفاهيم اجتماعي- اقتصادي داشتند، توانستند تأثیری جالب بر روي محققان مباحث محيطي در آنگلوساکسن داشته باشند (رلينگ و برانکهارست، 1999؛ ژنگ و چن، 2000؛ گسلر؛ 2000؛ توماس، 2001؛ بل، 2001؛ لند کوییست، 2001؛ کندي، 2006؛ راندر، 2007).

با وجود اين، بايد توجه شود که ميان محققان اروپايي، زنولد (1972) بيشتر از ديگران واژه سرزمين را به همراه سيماي سرزمين استفاده کرد. براي مثال، در کتابش در مورد تفسير عکس، معتقد است که اکولوژي سيماي سرزمين زيرمجموعه مهمي از علم سيماي سرزمين است. در کتاب اکولوژي سرزمين در 1995، با وجود آن که اکولوژي سيماي سرزمين را توصيف مي‌کند، اما به نظر نمي‌رسد تفاوت چنداني ميان دو واژه سرزمين و سيماي سرزمين قائل باشد. ناوه و ليبرمن اظهار داشتند، بسياري از مطالعات مشابه در کشورهاي انگليسي زبان انجام مي‌گيرند و به آنها عناوين مهمي چون حفاظت، يا مديريت محيط‌زيست داده مي‌شود. در واقع، اين دو با بيان اين مطلب بر پيچيدگي مطلب افزودند.

نويسنده تا اينجا سعي کرده است بگويد، مطالعات محيطي در اغلب کشورهاي آنگلوساکسن همان مطالعاتي است که در کشورهاي اروپايي انجام شده و بعدها هم در کشورهاي امريکاي شمالي، اکولوژي سيماي سرزمين نام گرفته است.

اين موضوع براي کشورهاي انگليسي زباني که روي مباحثي چون ارزيابي سرزمين/ سيماي سرزمين، برنامه‌ريزي و طراحي آن کار مي‌کنند (مانند استراليا) کاملاً صادق است. آنها واژه سرزمين را استفاده می‌کنند تا آثار پيچيده و تعاملات موجود ميان آب و هوا، شکل زمين، خاک و گياهان را که در برگيرندهپرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
2_1035597_8019.zip45.3k