فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره بررسي نوع ارتباط ميان پذيرش اجتماعي بدن و مديريت بدن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

چكيده

مقاله پژوهشي حاضر با هدف بررسي نوع ارتباط ميان پذيرش اجتماعي بدن و مديريت بدن، رابطه معنادار ميان اين دو متغير را به کمک روش پيمايشي مورد بررسي قرار داده است. حجم نمونه تحقيق400 نفر از زنان 18 تا 40 ساله ساکن در مناطق هشت‌گانه شهر شيراز بود که با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي و تصادفي ساده انتخاب شدند. چهارچوب نظري تحقيق براساس عقايد «اروينگ گــافــمن»، «بــورديو»، «گيدنز» و «نظريه مبادله» شکل گرفته است. نتايج تحقيق با استفاده از آمارههاي توصيفي و استنباطي نشان ميدهد که ميانگين مديريت بدن برابر با 8/62 درصد است که حاکي از ميزان بالاي توجه زنان به بدن در همه وجوه آن اعم از آرايشي، مراقبت و... است. همچنين بين متغيرهاي مصرف رسانه‌اي، پذيرش اجتماعي بدن و پايگاه اقتصادي- اجتماعي با مديريت بدن رابطه مستقيم و معنادار و بين متغيرهاي دينداري و مديريت بدن رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

کليد واژه

مديريت بدن، زنان شيراز، جامعه مصرفي، پذيرش اجتماعي بدن

 

1) مقدمه

در سال‌هاي اخير بدن انسان به عنوان يک موضوع مهم مورد مطالعه جامعه‌شناسان معاصر قرار گرفته است. اهميت بدن نه تنها در تحقيقات تجربي، بلكه در تئوري‌پردازي‌هاي جامعهشناختي آشكار شده است (Howson & Inglis,2001: p1297) در ميان جامعه‌شناسان پيشين، تنها «زيمل»[1] و «وبلن»[2] و بعدها «مارسل موس»[3] و «ميد»[4] به ميزان زيادي علاقه‌مند به بررسي اين موضوع بودند. اين دغدغة خاطر, امروزه در حوزه «جامعه‌شناسي بدن» قابل پيگيري است (Synnot,1990: pp 66-67). زيبايي و صورت تا آن‌جا كه تجربه و تحقيقات علمي نشان مي‌دهد نماد و نشانه قدرتمندي «خود» هستند (Ibid: p 61). «برايان ترنر»[5] بر اين باور است كه بدن در نظام‌هاي اجتماعي مدرن زمينه اصلي فعاليت فرهنگي و سياسي گرديده است. صنعت زيبايي، ضمن ارائه دانش و مهارت‌هاي ويژه به كارفرمايان و اشخاص به اهـــميت رو به رشد آن دسته از اشكال اجتماعي هويت بدني كه از نظر اجتماعي پذيرفته شده هستند، دامن مي‌زند (Wellington,2001: p 933).

وضع بدن در جامعه مصرفي متضمن نوعي علاقه تجاري، نمايشي و آرايشي به آن است. در اين جامعه، وضع بدن بايد متناسب، لاغر وجوان نگاه داشته شود. در جامعه ما، فراگيرشدن پديده آرايش دختران و زنان در عرصه زيست اجتماعي و استفاده از لباس‌هايي كه در آن‌ها سه خصوصيت چسبان، كوتاه و بدن نما بودن به وضوح قابل مشاهده است با آموزه‌هاي ديني و بافت اجتماعي، هنجاري، عرفي و قانوني جامعه كه هر نوع كامجويي زن و مرد از يكديگر را در چارچوب تشکيل خانواده تعريف ميکند در تعارض آشکار است.

2) اهداف تحقيق

هدف كلي تحقيق، بررسي نوع ارتباط ميان پذيرش اجتماعي بدن و مديريت بدن در زنان مي‌باشد. اهداف فرعي اين پژوهش شامل بررسي رابطه هفت متغيرِ اصليِ دينداري، سرمايه فرهنگي، پذيرش اجتماعي بدن، مصرف رسانه‌اي، پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي، سن و تحصيلات با مديريت بدن به عنوان متغير وابسته است.

3) اهميت و ضرورت

در ضرورت پرداختن به موضوع مقاله سه نکته قابل طرح است:

1- جمعيت قابل توجه دختران و زنان و نيز ضرورت مشاركت اجتماعي آنان در همه سطوح اجتماعي؛

2- توجه به برخي از پيامدهاي منفي خودآرايي زنان در عرصه عمومي جامعه ايران مانند تشديد اختلالات هنجاري در فرهنگ رسمي جامعه؛

3- مصرفي شدن جامعه و پيامدهاي منفي اقتصادي آن .

4) مروري برتحقيقات گذشته

1-4) تحقيقات داخلي

تاکنون تحقيقات مشابه‌اي درباره موضوع مقاله به ثمر رسيده است که به نتايج برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود. ميزان پايبندي مردم به ارزشهاي مذهبي و از جمله حجاب در سال 1371 نسبت به سال 1365 کاهش داشته است. همچنين مردم درسال 1365 به خانم‌هاي چادري بيشتر از سال 1371 احترام مي‌گذاشتند (رفيع پور، 1376: ص166). حدود 54 درصد از زنان تهراني داراي پوشش کم يا غيراسلامي و غيرقانوني در معابر عمومي هستند (رضايي،1384: ص47). عناصر اولويت‌دار و تعيين‌کننده در نوع حجاب دانشجويان دختر به ترتيب شامل خانواده، مد، اعتقادات مذهبي، آيين‌نامه، دوستان، الگوهاي رسانه‌اي و اساتيد مي‌باشد (عليمحمدزاده، 1384: ص89). بين زنان و مردان در مقوله مديريت بدن تفاوت معناداري وجود دارد. زنان بيشتر از مردان به آرايش صورت يا اصلاح سر و صورت اهميت مي‌دهند. افراد سنتي و ديندار نسبت به افراد غيرسنتي و ديگران، نظارت و مديريت کمتري را در تظاهرات بدني خود اعمال مي‌کنند (چاوشيان،1381: ص74). گرايش زنان به جراحي‌هاي زيبايي در تهران متأثر از عقيده شوهران آنان است. تمايل صاحبان کار در بکارگيري افراد زيبا و خوش‌اندام براي تصدي برخي مشاغل در اعمال مديريت بدن زنان مؤثر است (آقاياري،1382: ص193). 5/15درصد از زنان تهراني بر ملاک تمايزبخش بودن لباس اصرار دارند و آن را مهم‌ترين ملاک در انتخاب لباس مي‌دانند (فرجي و حميدي، 1384: ص16). جوانان مصرف‌گرا، محروم بودن از استفاده از لباس‌هاي مورد علاقه با سايز کوچک را نوعي محروميّت جدي تلقي مي‌کنند (ذکايي، 1386: ص19).

2-4) تحقيقات خارجي

تحقيقات انجام شده پيرامون زيبايي و بدن در خارج از کشور در مقايسه با تحقيقات داخل کشور از حيث کيفيت و کميت در مرتبه بالاتري قرار دارد. گروه تحقيقاتي داو[6] در سال 2004 در پژوهشي با عنوان « زيبايي نقادانه»[7] طي بررسي 3200 زن از 10 کشور جهان در گروه سني 18 تا 64 سال که به صورت پيمايش تلفني انتخاب شده بودند، دريافتند که 44 درصد از زنان بر اين بـاور هـستند که زيـبـايي مـقوله‌اي فراتر از ويژگـي‌هـاي جسـماني اسـت (Toni,2004:p19). يافته‌هاي همين تحقيق نشان مي‌دهد زنان، مفهوم زيبايي را به عنوان ويژگي‌هاي جسماني ذاتي، امري کهنه و منسوخ دانسته و در عوض، موقعيت‌ها و تجربيات را به عنوان عامل توانمندساز در احساس زيبايي در نظر گرفته‌اند. از ديگر نتايج تحقيق ياد شده اين است که 21 درصد از زنان با خريد محصولات زيبايي و 17 درصد از زنان با نگاه کردن به مجلات مد، زيبايي را تجربه مي‌کنند (Ibid: p 9). همچنين تحقيق ياد شده بيان مي‌دارد «از آنجا که از يک سو دائماً در رسانه‌هاي جمعي مفهوم تقليل يافته زيبايي مورد استعمال واقع مي‌شود و به ديگر مؤلفه‌هاي آن نظير خوشحالي، مهرباني، تعقل، عشق و درک خود، توجهي نميگردد و از سوي ديگر آن کيفيت خاصي از زيبايي که در رسانه‌ها مورد تأکيد قرار مي‌گيرد، پديده‌اي غيرقابل دسترسي است، بيشتر زنان، خصوصاً زنان و دختران جوان‌تر که الگوهاي خود را از فرهنگ عمومي اخذ مي‌کنند، دچار نوعي افسردگي و خودکم‌بيني و اعتماد به نفس پايين مي‌گردند» (Etcoff, 2004: p 47). از يافته‌هاي ديگر اين پژوهش، شناسايي ميزان به کارگيري محصولات مختلف آرايشي از سوي زنان به منظور احساس جذابيت بيشتر جسماني مي‌باشد. بر اين اساس، دئودورانت با بيش از 82 درصد بيشترين و محصولات روشن‌کننده پوست با 9 درصد کمترين ميزان استفاده را به خود اختصاص داده‌اند. محصولات مربوط به نگهداري مو، عطر و ادکلن، مرطوب کننده‌ها، محصولات مرتبط با نگهداشت صورت، محصولات رنگي و آرايشي، محـصولات مرتبط با نگـهداري ناخن، مـحصولات ضد آفتاب به ترتيب 75%، 74%، 70%، 68%، 57%، و 21% ميزان استفاده را به خود اختصاص داده‌اند (Ibid: p 31).

در پژوهش ديگري با عـنوان «زيبايي، نـماد منزلت»[8]، نتـايج به دست آمده نشاندهندة اين نکته است که جذابيت صورت، تفاوت‌هاي قابل پيش‌بيني را در ارتباطات عام و خاص ايجاد مي‌کند و نيز تأثيرات و جذابيت چهره مي‌تواند در ترکيب با ويژگي‌هاي منزلتي ديگر دچار تغيير و تعديل گردد p 140) (Webster,1983:.

در مطالعه‌اي ديگر با عنوان «مردان واقعي هستند، درحالي که زنان آرايش مي‌شوند[9]» زيبايي درماني و ساخت زنانگي مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد. به لـحاظ روش‌شناسي، تحقيق ياد شده بر پايه مصاحبه و مشاهده در يک دانشکده است که در آن زيبايي درماني تدريس مي‌شد (Black & Sharma,2001: p101). مصاحبه شوندگان، هشت نفر زن بودند که زيبايي درماني به آنان آموزش داده مي‌شد. برپايه مشاهدات انجام شده، محققان دريافتند که زيبايي درمانگرها نقش مشاور غيررسمي داشته و در حقيقت هم فعاليت عاطفي و هم فعاليت‌هاي مرتبط با کار روي بدن انجام مي‌دهند (Ibid: p110). نکته کلي به دست آمده در مورد مراجعه کنندگان به سالن‌هاي زيبايي درماني اين بود که: «زني که وارد اين سالن‌ها مي‌شود، در پي فعاليت‌هاي کاملاً اجتماعي است. نه تنها درمانگران، بلکه مشتريان، خودشان کاملاً به اين امر مهم واقفند که رويه‌هاي عمل آنان بايد منطبق با مقولات زناني باشد که دائماً با آن‌ها سروکار دارند» (Ibid).

در بررسي انجام شده ديگري با عنوان «پروژه بدن غايب[10]»، جراحي پلاستيک، پاسخي به چهره‌هاي بدمنظر تلقي گرديده است. محقق در اين بررسي، طي مدت 4 ماه با 20 نفر از زناني که عمل جراحي آرايشي انجام داده‌اند مصاحبه نموده است. همه مصاحبه شوندگان سفيدپوست و ساکن جنوب غرب انگلستان بودند. گروه سني آنان بين 23 تا 50 سال بوده و همگي به صورت پاره وقت يا تمام وقت شاغل بوده‌اند (Gimlin,2006: p 704). نتايج به دست آمده از بررسي مذکور حاکي از آن است که توسل جستن به جراحي زيبايي پس از چندين مرتبه تلاش در به کارگيري رويکردهاي عملي گوناگون به منظور از بين بردن تجربيات بدني مشکل‌ساز اتفاق افتاده است؛ بدين معنا که زنان پس از اين که از اصلاحات مورد نظر در صورت و اندام‌هاي خود نااميد گرديده‌اند، تصميم به انجام اعمال جراحي زيبايي گرفته‌اند .(Ibid:p705) بسياري از توصيفات صورت گرفته از سوي مصاحبه‌شوندگان منعکسکننده مفهوم «قيافه ناجور اجتماعي» مي‌باشد که در نتيجه آن بين «خود» و «بدن» فاصله ايجاد مي‌گردد (Ibid: p708). مصاحبه‌شوندگان در بررسي ياد شده بر اين باورند که در نتيجه نوع نگاه‌هاي صورت گرفته به آن‌ها و قضاوت‌هاي اعمال شده نسبت به آنان، احساس تألم و ناراحتي نموده‌اند. افراد ياد شده، احساس ناراحتي موجود در خود را نوعي «آگاهي از خود» تلقي نموده‌اند. پژوهشگران در نهايت با جمع‌بندي نظرات مصاحبه شوندگان بيان مي‌دارند: «بدني که داراي ظاهري ناجور است به صورت «ديگري[11]» تجربه مي‌شود و هر تلاشي براي از بين بردن ناسازگاري در قيافه را مي‌توان به عنوان کوششي در راستاي اتحاد «بدن» و «خود» تفسير نمود» (Ibid: p705).

بر مبناي تحقيقي از «جونز والاس»[12]، افرادي كه به خاطر موانعي چون طبقه اجتماعي، فقر اقتصادي و ... قادر به تأمين چنين استانداردهايي نيستند، دچار بحران هويتي، عدم كفايت و ضعف اعتماد به نفس مي‏شوند. فرهنگِ مصرفي، انسان‌ها را تشـويق مـي‌کند تا پوست، مخـصوصاً پوست زنانه را به گـونه‌اي تلـقي کننـد که لازم است هـمواره به منظور حفاظت در برابر گذر زمان روي آن کار مداوم صورت پذيرد تا بدين ترتيب، پوست بتواند ويژگي تفاوت جنسيتي خود را حفظ نمايد (Ahmed,2001: p11). بدن نقش واسطي را بين مصرف و هويت فرد ايفاء مي‌کند و به مکان اصلي نمايش تفاوت‌ها تبديل گرديده است. فرهنگ مصرفي، منابع فرهنگي و نمادين بسياري را براي مدسازي شخصي در اختيار افراد قرار مي‌دهد که بدن براي آن‌ها اهميت دارد (ذکايي، 1386: ص 123 به نقل از1996, Turner ).

5) چارچوب نظري تحقيق

چارچوب نظري تحقيق براساس نظريه «اروينگ گافمن»[13]، «بورديو»[14]و «گيدنز»[15] درباره موقعيت و مديريت بدن و نيز مکتب مبادله تنظيم شده است.

1-5) گافمن

از مكاتب جامعه‌شناسي كه بدن را به عنوان موضوع مباحث خود قرار داده‌اند مي‌توان از مكتب كنش متقابل نمادين و آثار جامعه‌شناس كانادايي‌تبار، اروينگ گافمن ياد كرد. گافمن بر اين نکته تأكيد مي‌كند كه بين «خود اجتماعي» و يا هويت اجتماعي با «خودِ واقعي» فاصله وجود دارد. وي برداشت از «خود» را با رهيافت نمايشي‌تشريح مي‌كند. گافمن با رويكرد نمايشي خود، نقش‌هاي اجتماعي و موقعيت‌هاي اجتماعي را تنها نمايش‌هايي مي‌بيند كه در زندگي روزمره اجرا مي‌شوند. به عقيده او، «خودِ» افراد به وسيله نقش‌هايي كه در اين موقعيت‌ها اجرا مي‌كنند، شكل مي‌گيرد و معنا مي‌يابد. گافمن ضمن استفاده از مفهوم «خود» تا اندازه زيادي به بدن فرد اشاره دارد. از ديد او، عاملان بدني يا جسمي نيز رأي جمع‌کن‌هايي هستند که با توسل به همه روش‌هاي علامت‌دهي اجتماعي، سعي دارند نظر ديگران را به خود جلب کنند. اين عاملان بدني، «معرف‌هاي تجسديافته منش و منزلت‌‌اند» که مي‌توانند توسط ديگر کنشگران مورد تفسير قرار گيرند (لوپز و اسکات، 1385: ص155).

گافمن، «خودي» را كه بايد در كنش‏هاي متقابل زندگي روزمره در نقش‏هاي گوناگون خلق شود، بسيار آسيب‌پذير مي‏داند؛ بنابراين براي محافظت از «خود» و اجراهاي آن در زندگي روزمره مفهوم «مديريت تأثيرگذاري»[16] را مطرح مي‏كند. وي در پرداخت اين مفهوم چنين ادعا مي‏كند كه افراد در هنگام كنش متقابل مي‏كوشند جنبه‏اي از «خود» را نمايش دهند كه مورد پذيرش ديگران باشد؛ اما كنش‏گران حتي در حين انجام اين عمل مي‏دانند كه تماشاچيانشان ممكن است در اجراي نقش آن‏ها اختلال ايجاد كنند. به همين دليل، كنش‏گران نياز به نظارت بر تماشاچيان را احساس مي‏كنند، به ويژه مراقبت از عناصري كه ممكن است اخلال‏گر باشند. كنش‏گران اميدوارند «خودي» را كه به ايشان نشان مي‏دهند به اندازه‏اي قدرتمند باشد كه خودشان مي‌خواهند نشان دهند. كنش‏گران همچنين اميدوارند كه نمايش آن‏ها تماشاچيانشان را وادار سازد تا داوطلبانه به دلخواه آن‏ها عمل كنند. گافمن اين علاقه اصلي را به عنوان «مديريت تأثيرگذاري» مطرح نمود (ريتزر، 1374: ص296).

ناديده گرفتن صورت از نظر اجتماعي امري بسيار مشکل به نظر مي‌رسد. صورت نشان‏دهنده سن، جنسيت، موقعيت اقتصادي- اجتماعي، سلامتي و حتي شخصيت افراد است. صورت منبع ارتباطات شفاهي و نيز روابط غيرکلامي است (Synnot,1988: p 606). از نظر گافمن، صورت در تعامل چهره به چهره و نيز در عملکردهاي اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار است. صورت اجتماعي يک صـورت عمومي است و نيازمند تغيير دائمي نقاب موجود بر آن است. آرايش، وسيلهاي براي بدست آوردن اين نقاب است. تنها در شرايط احساسي شديد، تـــنهايـــي يا در حضور دوستان است که نقاب (آرايش) صورت کنار مي‌رود و صورت خصوصي يا همان شخص واقعي ظاهر مي‌گردد (Synnot,1990: p 61).

2-5) بورديو

بورديو، هدف مديريت بدن را اکتساب منزلت، تمايز و پايگاه مي‌داند. وي در تحليل خود از بدن به کالايي شدن بدن در جوامع مدرن اشاره مي‌کند که به صورت سرمايه فيزيکي ظاهر مي‌گردد. بورديو توليد اين سرمايه فيزيکي را در گرو رشد و گسترش بدن ميداند؛ بهگونه‏اي که بدن حامل ارزش در زمينه‌هاي اجتماعي گردد. از نظر بورديو، بدن به عنوان شکل جامعي از سرمايه فيزيکي، در بردارنده منزلت اجتماعي و اشکال نمادين متمايز است (Shilling,1993: p127). تبديل سرمايه فيزيکي در واقع به معناي ترجمه و تفسير حضور بدني بر حسب اشکال گوناگون سرمايه (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) در ميدان کار، فراغت و ... مي‌باشد (Ibid : p 127). بورديـو با در نظر گرفتن بـدن به عـنوان يک سـرمايه فيزيکي، هويت‌هاي افـراد را با ارزش‌هـاي اجتماعي منطبق با اندازه، شکل و ظاهـر بـدني مـرتـبط مـي‌سـازد (Ibid: p14).

3-5) گيدنز

از نظر گيدنز: «خودآرايي و تزئين خويشتن با پويايي شخصيت مرتبط است. در اين معنا پوشاک علاوه بر آن که وسيله مهمي براي پنهان‏سازي يا آشکارسازي وجوه مختلف زندگي شخصي است، نوعي وسيله خودنمايي نيز محسوب ميشود؛ چرا که لباس آداب و اصول رايج را به هويت شخصي پيوند مي‌زند» (گيدنز، 1385: ص 95).پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
35_1052728_5686.zip68.2k