فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

مقاله بررسی مدل‌سازی ارزش‌های زیبایی‌ شناختی سیمای سرزمین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقاله بررسی مدل‌سازی ارزش‌های زیبایی‌ شناختی سیمای سرزمین  با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 20 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

يكي از مباحث مهم و مورد نياز در طراحي مکان‌های تفرجی، رسيدن به مفهوم زيبايي‌شناسي است. به طوركلي روش‌هاي ارزيابي زيبايي‌شناختی به دو دسته ارزيابي ترجيحات مردم (عموما ادراكي) و ارزيابي توسط كارشناسان متخصص تقسيمبندي مي‌شود. در مدل‌هاي ارزيابي تخصصي، ارزش‌گذاري بر اساس جنبه‌هاي بصري و زيبايي در ذات منظر (عيني) انجام مي‌گيرد و در ارزيابي توسط ترجيحات مردم، ارزش‌گذاري بر مبناي احساس و ادراك افراد نسبت به منظر صورت مي‌گيرد. هدف از این مقاله ارزیابی عینی ارزش‌های زیبایی‌شناختی سیمای سرزمین حوضه آبخیز زیارت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با ساختار پرسپترون چندلایه است. پس از مطالعات نظری و تعیین معیارهای تأثیرگذار بر ارزش زیبایی‌شناختی سیمای سرزمین، نقشه‌سازی و استانداردسازی معیارها صورت گرفت. در نهایت نقشه تناسب ارزش زیبایی‌شناختی بر اساس مدل مفهومی MLP تهیه گردید. برای تأیید این مدل از تصویر احتمال این چرخه استفاده شد و آماره ROC برای آن 875/0 محاسبه که تأییدکننده مدلMLP در شرایط از پیش گفته شده بود. در مجموع، شواهد بیانگر آن است که روش شبکه عصبی مصنوعی در این پژوهش ابزاري مناسب براي مدل‌سازي ارزش‌های زیبایی‌شناختی سیمای سرزمین بوده است. نتایج به دست آمده از این مدل، می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری برای مکان‌یابی و انتخاب مناطق تفرجگاهی زیباتر را تسهیل نماید.

 

 سرآغاز

افزايش جمعيت و گسترش شهري شدن و زندگي ماشيني، فشارهاي جسماني و رواني فراواني را بر شهروندان وارد مي‌كند. براي فرار از چنين فشارهايي، تعداد كثيري از جمعيت شهری به سمت مناظر طبيعي اطراف شهر سرازير مي‌شوند. گردشگري انبوه كه به واسطه عدم برنامه‌ريزي و ضعف مديريت گسترش مي‌يابد، با بهره‌گيري ناآگاهانه از طبيعت همراه است. عدم آگاهي از نوع و حجم بهره‌برداري از منابع باعث مي‌شود كه مناظر طبيعي و فرهنگي به سرعت با خطر جدي تخريب و نابودي مواجه شوند، بنابراین ارزیابی کیفیت بصری و ارزش‌های زیبایی‌شناختی این مناطق بکر جهت حفظ این ارزش‌ها ضروری به نظر می‌رسد و باید به عنوان یکی از محورهای اصلی ارزیابی در برنامه‌های مدیریتی گنجانده شود (پذیرش و همکاران، 1392). زيبايي‌شناختي به عنوان نظامي متمايز در زمينه علم و فلسفه غرب تا ميانه قرن هجده ميلادي جايگاه مشخصي نداشت ولی در سال‌های اخیر ارزیابی بصری سیمای سرزمین، عنصر اصلی در معماری منظر، طراحی منظر و طراحی فضایی شده است. کیفیت بصری به خصوصیات بصری شامل عناصر انسان‌ساخت و منابع‌زیستی و فیزیکی (بیوفیزیکی) موجود در منطقه محدود می‌شود (Amir & Gildalizon, 1990). بنابراین، اگر منظر و کیفیت بصری آن را معنا کرده و موقعیت خود را در آن تعیین و فرآیند‌های مربوطه را بشناسیم عالی‌ترین درجه زیبایی تجربه می‌شود (امین‌زاده، 1382). در همین راستا برنامه‌ریزان استفاده از سرزمین در بسیاری از کشورها، اهمیت ارزش‌های زیبایی‌شناسی در سیمای‌منظر را تشخیص داده‌اند. هدف از این ارزیابی، ضمانت و توسعه‌ی همگام با زیبایی سیمای سرزمین است. تمایل برنامه‌ریزان و طراحان برای یکی کردن ارزش‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری، ضرورت شناسایی روش‌های معتبر، برای کمیت‌سنجی خصوصیات زیبایی‌شناختی سیمای سرزمین را ایجاد کرده است. از آنجایی که اندازه‌گیری‌های مستقیم از تمامی پارامترهای تأثیرگذار معمولاً غیرممکن است، استفاده از داده‌های فضایی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(1) در ارزیابی و مدل‌سازی ویژگی‌های بصری سیمای سرزمین اجتناب‌ناپذیر شده است (Ayad, 2005). یکی از روش‌ها برای انجام این کار از طریق قابلیت‌های محاسباتی سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه‌سازی و مدل‌سازی داده‌ها حاصل می‌شود که در واقع نوعی ارزیابی بصری عینی است برای این کار می‌توان ارزش‌های بصری را از طریق نقشه‌سازی اطلاعات و قابلیت‌های محاسباتی سامانه اطلاعات جغرافیایی، شناسایی و یا مدل‌سازی کرد که در واقع نوعی ارزیابی عینی است. ادغام GIS و روش‌های مدل‌سازی عامل مبنا، ابزارهای حامی تصمیم‌گیری پیشرفته‌تری را برای حل مسائل مدیریتی پیچیده از قبیل ارزیابی کیفیت زیبایی‌شناختی که تا چندی پیش یک منبع غیر قابل سنجش بوده را فراهم کرده است (Chhetri & Arrowsmith, 2003).

مرور منابع مختلف داخلی نشان می‌دهد تا کنون در زمینه ارزیابی کیفیت بصری به روش عینی (به کمک نرم‌افزار) پژوهشی صورت نگرفته است و چنین ارزیابی‌هایی بیشتر بر مبنای رهیافت ادراکی و درک عموم افراد به کمک پرسش‌نامه‌ها صورت گرفته است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: گلچین و مثنوی (1384)، درخصوص ارزيابي كيفيت بصري منظر بوستان كوهستاني فردوسي تهران با تاكيد بر رويكرد زيبايي‌شناختي صوري کار کردند و ويژگي‌هاي عمومي منظر مشتمل بر عوامل فيزيكي، زيستي و انساني را به روش ماتريس ارزیابی مورد مطالعه قرار دادند. (Aminzadeh & Ghoraishi, 2007)، کیفیت بصری و زیبایی‌شناسی پارک جنگلی سی‌سنگان را با توجه به ترجیحات زیبایی‌شناسی استفاده‌کنندگان بر مبنای دو روش ارزیابی بصری (از طریق عکس‌برداری) و ارزیابی شفاهی (پرسش‌نامه) سنجیدند. متولی (1389)، به تحلیل موضوع کیفیت زیبایی‌شناختی بوسیلة تدوین معیارهای سنجش و ارزیابی بر پایه مفهوم دیدهای متوالی در مسیر گردشگری دارآباد تهران پرداخت. جهانی و همکاران (1390)، پس از تهيه جداول يگان‌هاي محيط‌زيستي بخش پاتم، يگان‌ها را از بيشترين به كمترين گوناگوني و تنوع به ترتيب به عنوان مناطق ممتاز، معمولي و ضعيف انتخاب کردند، سپس با مطالعات ميداني در ميان طبقه اول يا منظر ممتاز، نقاط خوش منظره و آزيموت هر كدام از اين مناطق تهيه کردند. خلیل‌نژاد و امین‌زاده (1390)، با استفاده از روش تهیه‌ی فهرست و توصیف و تحلیل بصری با توجه به عوامل فضایی، ساختاری و نظم‌دهنده کیفیت بصری پارک میان‌راهی خور را مورد ارزیابی قرار دادند.

در زمینه ارزیابی عینی ارزش‌های زیبایی‌شناختی در خارج از کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. (Bishop & Hulse, 1994)، جهت تحلیل کیفیت بصری سیمای سرزمین، طبقه‌بندی ای بر مبنای فاصله‌ی بین مشاهده‌گر و شیء ارائه کردند. برای بیان تأثیر فاصله روی قابلیت دید اشیاء در سیمای سرزمین محدوده‌ی ویوشد به فواصل تعیین شده برای پس زمینه، میان زمینه و پیش‌زمینه تقسیم‌بندی شد و در نهایت ارزش بصری هر منطقه بر اساس این سه تقسیم‌بندی مشخص شد.

(Chhetri & Arrowsmith, 2003)، نقاط دارای ارزش زیبایی‌شناختی برای پارک ملی گرامپیان را با استفاده از درون یابی و ساختن لایه‌های ویوشد از معیارهای تأثیرگذار نقشه‌سازی کردند.

در این مقاله سعی بر این است که ارزش‌های زیبایی شناختی آبخیز زیارت با استفاده از رهیافت عینی و به روش هوشمند شبکه عصبی مصنوعی مدل‌سازی شود. در واقع هدف، ایجاد یک مدل فضایی ساده و قابل اطمینان است که مناطق دارای ارزش بصری حوضه آبخیز زیارت را پیش‌بینی کند.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
zibasazi-net-asabi_636542_6468.zip1.3 MB

پروژه بررسی و ارزیابی عاملهای هوشمند در هوش مصنوعی

پروژه بررسی و ارزیابی عاملهای هوشمند در هوش مصنوعی فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 47 صفحه                   عوامل هوشمند: ماهيت عوامل، كامل يا غير از آن، تنوع محيطي و جانوران نمايشي حاصل از انواع عوامل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. در فصل1، مفهوم عوامل منطقي به عنوان اساس شيوه ها در هوش مصنوعي شناسايي گرديد. در اين فصل اين مفهوم راملموس تر مي سازيم. خواهيم ديد كه مفهوم عقلانيت رامي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

تحقیق درباره ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

تحقیق درباره ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 34 صفحه                  چکیده : اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ازطریق هدایت موثرسرمایه‌ها وتخصیص بهینه منابع غیرقابل انکاراست. سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم‌گیری می‌باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می‌باشد. لذادرصورتی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

مقاله ارائه روشي هوشمند جهت افزودن قابليت تشخيص كلمات براي كامپيوتر مبتني بر تكنيك شبكه عصبي

مقاله ارائه روشي هوشمند جهت افزودن قابليت تشخيص كلمات براي كامپيوتر مبتني بر تكنيك شبكه عصبي فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 19 صفحه                   چكيده: در حال حاظر تحقيقات زيادي در گرايش هاي پردازش تصوير و پردازش صوت در سطح دنيا در حال انجام است كه عموما از روشهاي هوش مصنوعي و الگوريتم هاي مختلف پردازش، نظير DSP ،الگوريتم ژنتيك،شبكه عصبي و... استفاده ميكنند.هدف اين تحقيق ايجاد روشي هوشمند جهت افزودن قابليت تشخيص كلمات بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان