فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره ماهيان استخواني , كفال ماهيان , كفال طلايي Mugil auratus

تحقیق درباره ماهيان استخواني , كفال ماهيان , كفال طلايي Mugil auratus
 • فرمت فایل:word(لینک دانلود پایین صحفه)تعداد صفحه 13

 

 

 

 • خصوصیاتی که ماهی کفال طلایی را برای پرورش یاصید مناسبمیکند بارتند از: 
 • ماهي كفال طلايي Euryhalin- Eurytherm مي باشد.
 • گوشت ماهي كفال طلايي كيفيت خوبي دارد.
 • ماهي كفال طلايي به غذاي خاصي احتياج ندارد و عمدتاً گياهخوارند (پلانكتونها و جلبكهاي كف زي)
 • در سيستم پلي كالچر (كشت توام) همراه با ساير گونه هاي ماهي و ميگو پرورش مي يابند.

اسپرم

اسپرم به كمك حركت ضربه اي تاژك خود شنا مي كند. انرژي موردنظر براي اين حركت از طريق هيدروليز ATP فراهم مي شود (Billard et al, 1999). تحرك اسپرم به ميزان ATP ذخيره اي اوليه (Christen et al, 1987) و ميزان ATP سنتز شده در طول فاز حركت (Lahnsteiner et al, 1999) وابسته است. در اكثر ماهياني كه داراي لقاح خارجي هستند، ATP سنتتاز قادر به نگهداري نسبتهاي بالاي ATP هيدروليز شده موردنياز در
طول حركت نيست، لذا ميزان ATP به سرعت كاهش مي يابد. اين كاهش ATP به
موازات كاهش تعداد ضربات تاژكي و سرعت حركت و قدرت تلقيح اسپرم است
Christen et al, 1987) و (Perchec et al, 1995.

طبق مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران، فاكتورهاي مختلفي بر ميزان ATP موثرند.

   

 

 

فاكتورهاي موثر بر ميزان ATP اسپرم    

   

 

 

 

نحوه نمونه گيري

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extenders يا

 

 

روش كار

روش: فوق حساس بيولومينوسانس

دستگاه: لومينومتر

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucifern + ATP + O2                      oxyluciferin + AMP + Pyrophosphate + Co2 + light

 

بررسي تأثير دماي نمونه گيري بر ميزان ATP اسپرم ماهي كفال طلايي

 

 


 

 

 

بررسي تأثير دماي نگهداري بر ميزان ATP اسپرم ماهي كفال طلايي

 

 

 

بررسي تأثير محيط نگهداري بر ميزان ATP اسپرم ماهي كفال طلايي.

 

 

 

 

به منظور بررسي تأثير زمان نگهداري بر ميزان ATP اسپرم ماهي كفال طلايي، ميزان ATP بعد از 5 روز و در مرحله بعد، پس از 10 روز اندازه گيري شد.

بيان ميزان ATP بر حسب تعداد سلول

بحث و نتيجه گيري

(Perchec et al, 1997) در صورت عدم آلودگي اسپرم به ادرار                     ميزان ATP اسپرم nmol 9-8

                در صورت آلودگي اسپرم به ادرار                     ميزان ATP اسپرم nmol 5-4

Lmax (Molecular, Devices Sunngvale, CA, USA)

 

(Gary et al , 2004)

 

            لوسيفرين- لوسيفراز + نمونه اسپرم           دستگاه لومينومتر

 

kit CLSII  + نمونه اسپرم              دستگاه لومينومتر (Boehringer - Mannhein)

  

(Perchec et al, 1998)

 

 

 

(1:100) بافر HEPES جوشان

 

            نمونه اسپرم                                  نمونه اسپرم رقيق شده + لوسيفرين - لوسيفراز             دستگاه لومينومتر

 

(Biocounter   M2010A  Lumac  3M)

 

 

در اين تحقيق

10 دقيقه انكوباسيون

 

حمام آب جوش cْ100

 

(1:100) بافر HEPES

 

نمونه اسپرم                              نمونه رقيق شده

 

 

دستگاه لومينومتر10-19 mol/well , Germany)*(Lumistar , BMG Labtech Gmbh, 5

 

 

نتايج حاصل از اين تحقيق موارد زير را مشخص نمود:

 • بررسي تأثير دماي نمونه گيري بر ميزان ATP اسپرم ماهي كفال طلايي

غلظت ATP اسپرمهاي تازه نمونه گيري شده در دماي Cْ12-10 ، 22/7  04/74 درصد غلظت ATP اسپرمهاي تازه نمونه گيري شده در دماي Cْ20-18 بود (05/0 P <).

 • بررسي تأثير دماي نگهداري بر ميزان ATP اسپرم ماهي كفال طلايي

 

 

 

 

 

 

(Goodal et al , 1989)                       اسپرمهاي نگهداري شده ماهي كپور علفخوار در دماي Cْ5-0 قادر به تلقيح تخم هستند.

 • بررسي تأثير محيط نگهداري بر ميزان ATP اسپرم ماهي كفال طلايي

غلظت ATP اسپرمهاي نگهداري شده در گليسرول در دمايCْ15- بعد از 5 روز، 5/419/74 درصد

غلظت ATP اسپرمهاي نگهداري شده در محلول نمك 7/0% در دمايCْ1 بعد از 5 روز، 81/265/13 درصد     

غلظت ATP اسپرمهاي نگهداري شده در محلول نمك 65/0% در دمايCْ15- بعد از 5 روز، 68/658/73 درصد

 

غلظت ATP اسپرمهاي نگهداري شده در گليسرول در دمايCْ15- بعد از 10 روز، 2/667/47 درصد

غلظت ATP اسپرمهاي نگهداري شده در محلول نمك 7/0% در دمايCْ1 بعد از 10 روز، 06/069/0 درصد     

غلظت ATP اسپرمهاي نگهداري شده در محلول نمك 65/0% در دمايCْ15- بعد از 10 روز، 12/005/1 درصد

 

(Ogier et al, 1999)            نگهداري اسپرم گربه ماهي اروپايي با محافظت كنندگان انجمادي (DMSO، DMA، گليسرول،

متانول و گليكول پروپيلن)

 

 

(Maiss, 1997)            كاهش ميزان ATP ماهي قزل آلا بعد از ذوب

(Ogier et al, 1997)           اسپرم منجمد شده گربه ماهي اروپايي بدون كاهش ميزان ATP

 • بررسي تأثير زمان نگهداري بر ميزان ATP اسپرم ماهي كفال طلايي


غلظت ATP اسپرمهاي نگهداري شده در گليسرول در دمايCْ15- بعد از 5 روز، 5/419/74 درصد

غلظت ATP اسپرمهاي نگهداري شده در گليسرول در دمايCْ15- بعد از 10 روز، 2/667/47 درصد

غلظت ATP اسپرمهاي نگهداري‌شده در محلول نمك 7/0%  در دمايCْ1 بعد از 5 روز، 81/265/13 درصد

غلظت ATP اسپرمهاي نگهداري شده در محلول نمك 7/0% در دمايCْ1 بعد از 10 روز، 06/069/0 درصد

غلظت ATP اسپرمهاي نگهداري‌شده درمحلول نمك 65/0%  در دمايCْ15- بعداز 5 روز،68/658/73 درصد

غلظت ATP اسپرمهاي نگهداري‌شده در محلول نمك 65/0% در دمايCْ15- بعد از 10 روز، 12/005/1 درصد

 • بررسي ميانگين تعداد اسپرم در CC1 مايع اسپرم

ميانگين تعداد اسپرم در cc1 مايع اسپرمي 108*15  108*239 عدد است.

نتايج:

نمونه گيري اسپرم ماهي كفال طلايي در دماي Cْ20-18 مناسب تر از Cْ12-10 است.

نگهداري اسپرم ماهي كفال طلايي تا 6 ساعت در دماي Cْ4 مناسب تر از دماي آزمايشگاه Cْ22 است.

محلول گليسرول مناسب تر از محلولهاي نمك تداوم بخش است.

پيشنهادات:

 • به‌منظور پرورش ماهياني كه هنوز موفق به پرورش آنها نشده‌اند (از جمله Mugil saliens و Mugil auratus) انجام مطالعات مشابه توصيه مي‎شود.
 • انجام اين مطالعه براي ماهياني كه پرورش آنها با موفقيت نسبي همراه بوده (از جمله Mugil sephalus) توصيه مي‎شود.
 • به منظور استفاده از اسپرم در شرايط بهينه، انجام مطالعه مشابه براي ساير ماهيان بخصوص ماهيان پرورشي (از جمله ماهيان خاوياري، سفيد و قزل آلا) توصيه مي‎شود.
 • توصيه مي گردد، اندازه گيري ATP در مراحل مختلف فصل توليدمثل ماهي انجام شود. مرحله‌اي كه اسپرم ها داراي انرژي بيشتري هستند معلوم گردد، تا در پرورش و تلقيح مصنوعي از اسپرمها در مرحله پرانرژي و با كيفيت استفاده شود.
 • اجراي مطالعه در دماهاي مختلف آب محل زيست ماهي توصيه مي گردد.
 • جهت تكميل اين مطالعه، بررسي شرايط مختلف نگهداري در محلول هاي تداوم بخش مختلف توصيه مي‎شود.

 پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
100-file-word_2_876939_9051.zip3.6 MB