فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق در مورد تغذیه دامها و چراگاها

تحقیق در مورد تغذیه دامها و چراگاها

فورمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد31 صحفه

 

 

 

مقدمه :

برنامه ريزي تغذيه به مرتع داران كمك مي كند تا از طريق استفاده بهتر منابع غذايي ميزان بازدهي را افزايش دهند . برنامه تغذيه دامها ، ميزان جيره غذايي را با مقدار علوفه چراهگاه مي سنجند . مقياس زماني براي برنامه تغذيه مي تواند از يك دورة طولاني مدت يك سال تا درورة كوتاه يك روزه تغيير كند . به طور كلي سه نوع از طرحهاي تغذيه براي اهداف خاص و زمانهاي مخصوص استفاده مي شود    (نمودار 1 ) كه عبارتند از :

  • تغذيه : طرح بلند مدت يك ساله يا بيشتر ، كه براي تعيين خط مشي سياست گذاري نظير تعيين تعداد دام در واحد سطح و تاريخ بره زايي يا گوساله زايي ، زمان از شير گرفتن ، زمان آغاز شير دوشي ، نياز احتمالي به مكمل غذايي يا استفاده از تغذيه دستي ، به كار مي رود . طرح تغذيه بر اساس ميانگين يا احتمالاً الگوي عرضه و تقاضاي غذا استوار است .
  • بودجه بندي تغذيه : طرح متوسط مدت تا حد شش ماه است . در اين طرح ميزان تقاضا براي غذا با ميزان علوفه موجود ، بر اساس يك وضعيت واقعي تنظيم مي شود . اين طرحها غالباً شامل اهداف بيشترين بهره برداري اقتصادي تر از مازاد علوفه يا استفاده ازكم هزينه ترين روش براي فائق آمدن بر كمبود علوفه چراگاه هستند.
  • برنامه چرا : طرح كوتاه مدت شامل مدتي كه با يستي دامها در يك قطعه چراگاه بخصوص چرا كنند. اين تصميمات به تعيين مدت دوره تناوب كمك مي كنند . همه طرح ها با مساله برآورد ميزان عرضه و تقاضاي علوفه مواجه هستند . در عمل ، براي هر طرح ، مطالعه طولاني مدت پيوسته توليدات چراگاه و دام ضروري است و تعادل ها بايستي با توجه به تغييرات ميزان برآورد شده و پيشگويي شده ٍ،بعمل آيد . طراحي تغذيه در چراگاه ممكن به خاطر وجود نوسانات زياد در مقادير برآورد شده براي سرعت رشد علوفه ، پوشش تاجي چراگاه، ارزش غذايي علوفه چراگاه و مكمل ها ، يا وزن زنده دامها و ميزان توليدات آنها ، زياد دقيق نباشند اما ، طرح هاي تغذيه چارچوبي را كه با آن علوفه چراگاه با دامها سازماندهي شوند ، ايجاد مي كند و از اين رو باعث افزايش بازدهي گله داري در چراگاه مي شود .

روشهاي محاسبه تامين و تقاضاي غذا به تفصيل بيان شده و كاربرد آنها در طرح هاي  تغذيه ، بودجه بندي تغذيه يا برنامه هاي چرا با يك سري مثالها بيان شده است .

عرضه و تقاضاي علوفه:

معمولا نياز غذا بر اساس نياز روزانه يا سالانه و به صورت كيلو گرم ماده خشك در هكتار(KgDm/ha) جهت مقايسه مستقيم با عرضه علوفه بيان مي شود .

ميزان تقاضاي علوفه بر اساس انرژي مورد نياز براي دستيابي به توليدات مورد نظر محاسبه مي شود . در مورد گوسفند ها ،در گاوهاي در حال رشد و گاوهاي گوشتي ، هدف توليدات بر اساس وزن زنده و افزايش وزن و در مورد گاوهاي شيري هدف توليد شير و وضعيت بدن آنها مي باشد ميزان تقاضاي غذاي براي افراد يك دسته از حيوانات و غيره با توجه به تفاوت قابل ملاحظه اي بين دامها ، ميانگين وزن زنده ، افزايش وزن زنده ، توليد شير يا تاريخ گوساله زائي و تقاضاي غذا براي ميانگين گله اختلاف فاحشي دارد . جيره انرژي متابوليسمي براي ميانگين دامها گله (My ME / d) جهت دستيابي به توليد مطلوب مورد نظر جداول مربوط در فصل 4 اتقباس مي شود . در بيشتر طرحهاي تغذيه ، مي توان به راحتي ميزان انرژي متابوليسمي مورد نياز در روز (Mj ME / d) را به مقدار مادر خشك علوفه در روز (Kg DM / d) تبديل كرد و اينكار را مي توان از طريق مستقيم انرژي متابوليسمي بر نسبت M/D (تراكم انرژي) علوفه بر اساس MjME در هر كيلوگرم ماده خشك علوفه خورده شده ، انجام داد . براي مثال ، اگر يك ميش 57 كيلوگرمي به MjME/d 5/10 براي نگهداري نياز داشته باشد و ميزان M/D علوفه مصرف شده MjME/KgDM 5/10 باشد ، اين ميش به مصرف يك كيلو گرم ماده خشك در روز نياز  دارد .

رژيم غذايي تعيين شده براي دامهاي پراكنده با توجه به جسته هاي رفتاري دامها محاسبه مي شود .و بخاطر ارجهيت دادن دامها به انتخاب برگهاي سبز نسبت به مواد مرده يا ساقه هاي گياه ، معمولاً هضم پذيري ( يا M/D ) علوفه خورده شده بالاتر از علوفه موجود در چراگاه است . ميزان مصرف يا شدت چرا ، تاثير قابل ملاحظه اي بر M/D چراگاه چرا شده دارد .

هنگامي كه شايستگي چراگاه پايين باشد ، دامها علوفه را تا وقتي كه مقدار آن به حد پاييني برسد چرا مي كنند و در نتيجه درصد بالايي از مواد مرده و ساقه هاي گياه را چرا مي كنند ، بنابراين ميزان M/D رژيم غذايي آنها پايين تر است . مقادير M/D رژيم هاي غذايي مختلف در فصلهاي 1،3 و 4 اين كتاب آورده شده اند  .

توصيه ما اينست كه ميزان غذاي مورد نياز بصورت كيلو گرم ماده خشك در روز براي هر رأس   ( روز / رأس / كيلوگرم ماده خشك ) تعيين شود براي محاسبه تقاضا به هكتار ، بايستي مقدار مورد نياز هر دام را در نرخ دامگذاري ( تعداد دام بر مساحت در دسترس آنها ) ضرب شود . تمام اين مراحل در مثالهايي كه نياز غذايي را بصورت قسمتي از يك طرح تغذيه يا بودجه بندي تغذيه محاسبه كرده اند ، نشان داده     شده اند . تقاضاي غذا را مي توان در مقياسهاي زماني مختلف بيان كرد . ميانگين نياز سالانه مختلف دام را مي توان از طريق جمع كردن مقادير مورد تقاضا براي دوره هاي توليدي مختلف در طول سال بدست آورد . برخي از اشكال بسيار معمول تقاضاي سالانه عبارتند از :

ميشها 55 كيلوگرمي كه بره هايشان كاملاً از شير گرفته شده اند = 500 كيلوگرم ماده  خشك ميشهاي جوان « در سن يك تا يك ونيم ساالگي » با وزن 50 25 كيلوگرمي = 400 كيلوگرم ماده خشك گاوهاي در حال رشد ‹ 400 200 كيلوگرمي› =  1500 كيلوگرم ماده خشك ضمناً گاوهاي شيرده بطور تقريبي به 25 كيلوگرم ماده خشك به ازاي هر كيلوگرم چربي شيري كه توليد مي كنند ‹ نه خود شير › نياز دارند . اين شامل دورة غير شيردهي نيز مي شود . اين مقدار براي گاوهاي اصلاح شده كمتر از گاوهاي اصلاح نشده مي باشد .

عرضه غذا :

ميزان رشد علوفه به ميزان پوشش چراگاه و غذاهاي مكمل ، عرضه غذا را تشكيل مي دهند . سهم هر كدام از اينها بسته به نوع برنامه ريزي  تفاوت مي كند .

 

 

ميزان رشد و توليد سالانه علوفه :

براي تهيه يك طرح آگاهي از ميزان رشد علوفه در طول دوره طرح لازم است . ميانگين ميزان رشد علوفه براي مناطق در فصل 1 كتاب آمده است و مي توان اطلاعات محلي را از ادارات كشاورزي ، انيستيتو هاي تحقيقاتي و يا مزارع  ترويجي بدست آورد . داده هاي ميانگين ميزان رشد علوفه ، نقطه شروع خوبي براي طرح است اما بنظر مي رسد كه در شرايط مختلف نياز به تغيير ، بازنگري و هماهنگي دارد تا بتوان عوامل مختلفي را كه بر ميزان رشد اثر مي گذراند ، نظير اقليم ، حاصلخيزي خاك به نوع گياهان علوفه اي و وضعيت چراگاه ، مورد محاسبه قرار داد .

علاوه براينها ، مديريت چرا نيز روي توليد علوفه اثر مي گذارد ، براي مثال چرا شديد مي تواند رشد دوباره علوفه را كند نمايد ، در حاليكه چراي سبك ممكن است باعث بالا رفتن حجم علوفه با قيمانده و افزايش اتلاف آن را طريق مردن و پوسيدن ، تجزيه شدن شود . در طول دوره گل دهي مي تواند به وقوع  بپيوندد اما بيشتر اين مقدار ، اگر توسط دامها مصرف نشود متعاقباً لاشبرگ تجزيه مي گردد . مشخص است كه پس از يك دورة رشد سريع علوفه در بهار و اوايل تابستان ، دورة كندي رشد پاييزه فرا مي رسد كه اين زمان مصادف با دوره تجزيه علوفه مازاد فصلهاي پيش است . توليد سالانه علوفه را مي توان از جمع ميانگين رشد ماهانه علوفه بدست آورد .

ميزان رشد علوفه را بطور خيلي تقريبي مي توان از روي تغيير پوشش چراگاه و برآورد مقدار علوفه شده تعيين نمود . جمع آوري چنين داده هايي در طول سالهاي متمادي ، احتمالاً گستره و دامنه تغييرات فصلي توليد علوفه در يك چراگاه بخصوص را مشخص خواهد كرد . ميزان رشد علوفه ( ميزان رشد در طول زمان ) متغيير ترين بخش طراحهاي ميان مدت و بلند مدت تغذيه است و احتمالاً طرحها در طول اجرا احتياج به تغييراتي خواهند داشت . در برنامه هاي كوتاه مدت ( 7 1 روز ) ، معمولاً مقدار رشد علوفه را در نظر نمي گيرند . ( بعبارتي حجم علوفه را در طول اين مدت ثابت فرض مي كنند ) .

 

 

پوشش چراگاه :

پوشش چراگاه اندازه گيري علوفه يك مزرعه در زمان بخصوص است و ميانگين مقدار علوفه موجود در مزرعه به ( Kg DM/ha ) ناميده مي شود . پوشش چراگاه از طريق ضرب كردن مقدار علوفه در مساحت هر قطعه چراگاه محاسبه شده و با جمع كردن علوفه قطعات ، كل علوفه در چراگاه بدست مي آيد . از تقسيم مقدار كل علوفه به مساحت كل ، ميانگين پوشش چراگاه بدست مي آيد . ( جدول 1) .

اندازه گيري مستقيم مقدار علوفه از طريق قطع علوفه موجود در پلاتهاي نمونه        ( معمولاً به مساحت 25/0 متر مربع ) از سطح زمين و سپس توزين علوفه خشك شده آنها ، انجام مي شود (2) . اين عمل زمان زيادي مي طلبد و بنابراين پوشش علوفه اغلب از روش تخميني   ( برآورد چشمي ) استفاده مي شود ، يا با استفاده از روشهايي مانند صفحه گذاري يا ظرفيت سنج برآورد مي شود . چنين روشهاي غير مستقيمي لازم است كه با نمونه هايي از روش مستقيم ( يعني روش قطع و توزين ) مطابقت شود ، برآورد چشمي تخميني بين 300 100 كيلو متر علوفه خشك در هكتار بدست آمده از روش قطع و توزين بيان مي كند (6) . تجربه نشان مي دهد هنگامي ، كه هنگامي كه پوشش در يك قطعه چراگاه يكنواخت است ، تخمين چشمي آسانتر است . با اين وجود ، بين قطعات مختلف تفاوتهايي وجود دارد علوفه كوتاه دقيقتر برآورد مي شود و علوفه بلند ( بيش از 15 سانتيمتر ) كمتر از حد واقعي تخمين زده مي شود . با اين حال ، ميزان خطاي برآورد مقدار علوفه نسبت به خطاي مربوط به پيش بيني ميزان رشد يا سطوح مؤثر چراگاه ، ناچيز است . مقدار علوفه و و بنابراين پوشش چراگاه از سطح زمين اندازه گيري مي شوند . چنانچه مقدار قابل توجهي مواد مرده ( بيش از 25 درصد ) در چراه گاه موجود باشد ، بايستي بصورت مقدار ماده خشك در هكتار در محاسبه منظور شود .

متوسط پوشش چراگاه نتيجه خالص تفاوت بين ميزان رشد علوفه چراگاه و مقدار علوفه مصرف شده مي باشد . هنگامي كه علوفه چراگاه پيشاپيش طراحي مي شود .

يك مقدار بيشتري از متوسط پوشش علوفه مورد نياز است و اين عموماً با جيره بندي دقيق علوفه تناقض دارد . براي طراحهاي تغذيه موثرتر و مفيد ، آگاهي از پوشش مناسب چراگاه در شرايط بحراني سال ضروري است ( 1 و 3 ) .

برخي از موارد پوشش  علوفه اي عبارتند از :

براي گله گاو هاي شيري ـ هنگام گوساله زايي : Kg Dm/ha 2200 1600

براي گله ميش هاي ـ هنگام بره زايي : Kg Dm/ha 1100 900

ـ در شروع خزان گراسها Kg Dm/ha 1700 1400

يك پوشش گياهي مناسب در هر چراگاه يا مزرعه بخصوص ، بستگي به عواملي مانند ميزان رشد مورد انتظار علوفه ، زمان بره زايي يا گوساله زايي و نرخ دامگذاري دارد .  عموماً ، سعي براينست كه ميزان پوشش را بيش از 1000 و كمتر از 2500 كيلو گرم ماده خشك در هكتار حفظ نمايند . پوشش چراگاه در يك طرح تغذيه بشرطي تعيين خواهد شد كه شايستگي مرتع يا توده باقيمانده بعد از چراي چراگاه . نظارت و در ارتباط با مصرف طرحهاي چراگاه بتواند پيشگويي شود .

فابيني منظم پوشش چراگاه لازم است ، چراكه نشان مي دهد طرح درست و مناسب بوده يا نياز به تغيير دارد .

غذاهاي مكمل  :

غذاهاي مكمل نظير علوفه خشك شده ، علوفه سيلو شده ، مكملها بخشي از مجموعه تامين غذا را تشكيل مي دهند . مواد مكمل براساس ارزش تغذيه اي خود   (M / D ) مي توانند جايگزين علوفه گردند . براي نمونه ، 4 كيلوگرم علف خشك شده با M / D معادل Mj ME / Kg DM 5/8 مي تواند جايگزين 2/3 كيلو گرم علوفه چراگاه با M / D معادل Mj ME / Kg DM 5/10 شود . براي ساده كردن محاسبات ، اغلب مواد غذايي مكمل را به « علوفه معادل » تبديل مي كنند يعني مقداري از ماده مكمل كه معادل علوفه توليد انرژي مي نمايد . هنگامي كه ميزان رشد علوفه بيش از مقدار مورد نياز است ، نگهداري و ذخيره علوفه بصورت خشك شده يا سيلو شده ، هدر رفت و اتلاف علوفه مازاد را كاهش مي دهد . البته اقدام به ذخيره و نگهداري علوفه ، حداقل در كوتاه مدت ، پوشش چراگاه و ميزان رشد علوفه را كاهش خواهد داد ( 8 ) . اما در عين حال اينكار مسأله كمبود علوفه را نيز از بين مي رود . چنانچه استفاده از كودهاي ازته باعث افزايش رشد علوفه شود ، مي توان آنرا به نوعي يك مكمل به حساب آورد .

واكنش گياهان نسبت به نيتروژن برحسب زمان استفاده از كود بستگي به دماي  خاك ، رطوبت و غيره دارد ( 7 ) . مقدار مناسب كود براي هر نوع خاك و اقليم خاص را مي توان از موسسات مشاورة محلي بدست آورده و در طرحهاي تغذيه مورد استفاده قرار داد .

براي تبيين واضح تقاضا و عرضه غذا با مثالها و استفاده از برنامه غذايي بعداً ارائه   مي شود .

طرحهاي تغذيه ، بودجه بندي تغذيه و طرحهاي چرايي :

تغذيه :

براي استقرار بالقوه تعداد دام در واحد سطح و تعادل فصلي تقاضا علوفه با الگوي مورد انتظار تامين علوفه بكار مي رود . لازم است زمان بره زايي يا گوساله زايي به نحوي تنظيم شود كه افزايش تقاضاي علوفه در زمان شيردهي با رشد زياد علوفه در بهار هماهنگي داشته باشد . همچنين سياست فروش دامها اغلب تحت تاثير كاهش رشد علوفه در دورة تابستان و پاييز است . هنگامي كه كل توليد علوفه سالانه و الگوي رشد علوفه با ميزان تقاضاي مجموعه مقايسه شود ، وضعيت تغذيه بصورت نمودار و بر اساس « ميانگين » عنوان مي شود .

تعداد بالقوه دام در واحد سطح در يك سيستم خودكفا از طريق تقسيم كردن ميانگين رشد سالانه علوفه برميزان تقاضاي سالانه هر دام محاسبه كرد . براي مثال ، چنانچه توليد سالانه علوفه 1200 كيلوگرم ماده خشك در هكتار بوده و نياز سالانه يك گاو شيري 4000 كيلوگرم ماده خشك باشد ،پس تعداد بالقوه دام در واحد سطح معادل 3 گاو در هكتار خواهد بود . تنظيم وقايعي كه بر ميزان تقاضاي غذا تاثير مي گذارد    مي تواند بگونه اي سازماندهي شود . بالگوي تامين علوفه مطابقت نمايد . توضيحات بيشتر در مورد محاسبات نمودار تغذيه براي گله گاوهاي شيري در ضميمه شماره 1 آورده شده و نمودار بصورت گرافيكي در شكل 2 آمده است . در برخي ماهها ميزان رشد علوفه بيش از ميزان تقاضا و در برخي ماهها كمتر است .

 يك طرح تغذيه مي تواند نشان دهد كه چه زمان ، چه مقدار ، لازم است كه علوفه نگهداري يا منتقل شود و نيز مي تواند تا حدودي ميزان نياز به مواد غذايي مكمل را روشن نمايد . زيادي پوشش چرگاه ، مي تواند مشخص كند كه چه زمان اعمال مديريت ضرورت دارد . هنگامي كه پوشش چراگاه كم است ، علوفه كافي براي تغذيه مطلوب وجود ندارد . مي توان از طريق زمان وقايع ( مثل گوساله زايي يا بره زايي ) يا استفاده از علوفه خشك شده و سيلو شده ، بين عرضه و تقاضاي علوفه تعادل برقرار نموده و پوشش چراگاه را افزايش داده در مقابل هنگام بالا بودن ميانگين پوشش چراگاه ( بيش از 2500 كيلوگرم ماده خشك در هكتار ) نشان  مي دهد كه لازم است علوفه ـ مازاد ( بصورت خشك شده يا سيلو ) ذخيره و نگهداري شود يا از طريق خريد دام يا تغيير زمان وقايع ، ميزان تقاضاي علوفه بالا رود . بعنوان مثال ، علوفه سيلو شده در ماه نوامبر ، ميزان پوشش چراگاه در فصل بهار كم مي كند و وقتي كه اين علوفه سيلو شود در ماههاي مه ، ژوئن و اوايل جولاي مصرف        مي شود . اثر ايكار بر روي پوشش چراگاه در شكل 2 آورده شده است .

در بسياري از موارد پيچيده  براي گوسفند و گاو و طبقات مختلف دامها ( ضميمه 2) ، ميانگين نياز روزانه هر طبقه از دامه در هر ماه در نرخ دامگذاري آن طبقه ضرب    مي شود ( تعداد دام هر طبقه تقسيم بر مساحت چراگاه ) . سپس ميزان تقاضاي كلاسهاي مختلف با هم جمع مي شوند تا ميانگين نياز روزانه بر حسب كيلو گرم ماده خشك در هكتار Kg Dm/ha بدست آيد . اكنون مي توان اين مقدار را با ميزان رشد علوفه مورد انتظار در هر ماه مقايسه نمود . شكل 3 يك نمونه از نمودار را براي مزرعه گوسفند  و گاو گوشتي نشان مي دهد ( توضيحات بيشتر در ضميمه 2 آمده است ) . افزايش تقاضاي علوفه در فصل بهار با افزايش ميزان رشد علوفه توأم است . اما در عين حال ميزان پايين رشد علوفه در زمستان باعث مي شود كه ميزان پوشش چراگاه در هنگام بره زايي در ماه آگوست  فقط Kg Dm/ha 770باشد . در چنين شرايطي ميزان مصرف علوفه ميشها محدود شده و در نتيجه ميزان رشد بره هاي شيرخوار احتمالاً كمتر از حد بهينه خود خواهد بود ( 1 5 ) . يك راه ممكن براي اجتناب از پوشش كم چراگاه ، به تاخير انداختن زمان بره زايي تا ماه سپتامبر است . نتيجه اين كار ، بهتر زيادتر بودن پوشش چراگاه در طول پاييز و زمستان و زمان    بره زايي و افزايش سريع آن پس از اين دوره هاست ( شكل 3 ) . در اين حالت ، نسبت نسبت به ماه آگوست ميشها و بره هاي با ميزان افزايش وزن بيشتر فراهم خواهد شد . ساير موارد مديريتي شامل تغيير در سياست خريد و فروش دامها ، زمان پشم چيني يا تاريخ زايمان مي باشند . بهمراه كاهش ميزان رشد علوفه در تابستان و پاييز ، ميزان پوشش چراگاه نيز تنزل يافته و استفاده مكمل جهت تغذيه ميشهاي شيرده ضروري مي شود .

معمولا چنين محاسباتي خسته كننده اند بخصوص هنگامي كه طبقات مختلف دامها وجود داشته باشند يا وقتي كه لازم باشد تغييرات مختلف ميزان رشد علوفه مورد توجه قرار گيرد . استفاده از كامپيوتر ،اين امكان را فراهم كرده كه تغييرات مختلف را سرعت محاسبه نماييمو در نتيجه در حال حاضر نمودارهاي تغذيه مرتباً موارد استفاده گسترده تري مي يابند . در تمام موارد طرحهاي تغذيه ، محاسبات تنها مي توانند شمايي از سياستهايي كه بايستي اعمال شوند تا نتيجه مورد نظر حاصل آيد را نشان دهند . البته هنوز لازماست كه در يك فصل يا دوره بخصوص ، نظارت دائمي و پايدار بر پوشش چراگاه و عملكرد دامها صورت گيرد ، به نحوي كه مديريتها و   تطابق هاي لازم بتواند انجام شود . اين كار به نحو مناسب تري توسط مفهوم بودجه بندي تغذيه عنوان مي شود .

بودجه تغذيه :

بودجه بندي تغذيه اطلاعات لازم را در مورد اينكه چگونه بهترين روش تغذيه بكار گرفته شود تا بطور مطمئن سطح توليدات دامها در حد بهينه حفظ شود را مهيا      مي سازد و در نتيجه امكان تصميم گيري مناسب تر در مورد علوفه را فراهم        مي كند . در بيشتر موارد ، در اولين محاسبات ، ميزان عرضه و تقاضاي علوفه با هم متعادل نيستند و ارزيابي ها بدين منظور انجام مي شود تا كم هزينه ترين روش براي فائق آمدن بركمبود علوفه يا منايب ترين راه استفاده از علوفه مازاد مشخص گردد . يك مرتبه كه توازن بودجه بر قرار شد يك برنامه چرائي مي تواند جهت تخصيص چراگاه مهيا شود تا مطمئن شد كه مصرف هاي علوفه طراحي شده و پيش گويي  مي شود . بودجه بندي تغذيه ، بسته به نوع مسأله ، مي تواند از روشهاي مختلفي مورد محاسبه واقع شود . در ساده ترين حالت ، يك بودجه بندي تغذيه بصورت زير است :

محاسبه تأمين ( عرضه ) علوفه :

پوشش فعلي چراگاه          Kg Dm/ha

بعلاوه ميزان رشد علوفه          Kg Dm/ha   

( كيلوگرم ماده خشك در هكتار در روز ضربدر تعداد روزها )

منهاي پوشش چراگاه در انتها         Kg Dm/ha

تأمين علوفه :

تعداد روزها × ميزان مصرف روزانه × تعداد دام در واحد سطح =ميزان تقاضا غذا بر حسب Kg Dm/ha

ميزان عرضه و تقاضاي غذا با هم مقايسه شده و زيادي يا كمبود علوفه يا تعادل اين دو محاسبه مي گردد . هنگامي كه كمبود علوفه رخ مي دهد ، توصيه مي شود كه ميزان رشد علوفه و پوشش نهايي چراگاه مورد بازنگري قرار گرفته و مقدار مناسب و متعادلي انتخاب شود . چنانچه هنوز هم كمبود باقي بود ، بايستي هزينه استفاده از مواد غذايي مكمل بعلت كاهش توليدات بخاطر پايين بودن مصرف غذا ، مقايسه  شود . به همين شكل ، چنانچه پس از كنترل و بازنگري محاسبات ميزان رشد علوفه و پوشش چراگاه ، هنوز علوفه مازاد وجود داشته باشد ، بايستي تاثير افزايش مصرف غذا يا استفاده از مازاد علوفه در ساير موارد مثل ذخيره و نگهداري علوفه يا خريد دام مورد توجه قرار گيرد .

روشهاي متفاوت استفاده استفاده از بودجه بندي غذا در مثالي براي گاو نر پرواري     ( ضميمه 3 ) و گاوهاي شيري زمستاني ( ضميمه 4 ) توضيح داده شده اند . در مورد گاونر ، مقدار علوفه حدود Kg Dm/ha 500 مازاد وجود دارد كه نتيجه آن بالاتر رفتن ميزان پوشش چراگاه و مصرف علوفه از ميزان پيش بيني شده در طرح است . لذا لازم است كه ميزان مساحت چراگاه كه به گاو هاي نر اختصاص يافته كاهش يابد و علوفه مازاد در ساير موارد مورد استفاده قرار گيرد . در مورد مثال گاوهاي شيري لازم است تا از علوفه خشك شده استفاده شود تا كمبود زمستانه علوفه چراگاه جبران شود. يكي از موارد ضروري در اين طرح ، وجود پوشش علوفه اي معادل Kg Dm/ha 1700 در ابتداي فصل بهار است . سطح تقاضاي محل را تا هنگام افزايش رشد فصلي در چراگاه مطمئن مي كند .

نظارت واقعي بر ميزان پوشش چراگاه مي تواند به سرعت هر نوع انحراف از ميزان پوشش چراگاه ، مي تواند به سرعت هر نوع انحراف از ميزان پوشش پيش بيني شده در بودجه تغذيه را نشان دهد . تغييرات مناسب در مديريت نظير استفاده از علوفه خشك شده يا سيلو شده يا فروش دام ، مي تواند اعمال شود .

طرهاي چرايي :

هنگامي كه چراگاه تناوب بندي ( جيره بندي و قطعه بندي ) شده و دامها بطور تناوبي مشغول چرا شوند .

تصميمات مدوني نظير اينكه بايستي گله دامها چه مدت در هر قطعه چراگاه باقي بماند تا با توجه به ميزان پيش بيني شده توليد در طرح تغذيه شوند نياز است .    پيش از تهيه يك طرح چرايي ، يك بودجه بندي اوليه تغذيه مي تواند اين اطمينان را حاصل كند كه آيا ميزان علوفه كافي است و يا احياناً استفاده از غذاهاي مكمل ضروري است . دو روش اصلي را براي طراحي و برقراري طرحهاي چرايي وجود دارد. در روش « باقيمانده » از ارتباط بين توليدات دامها با دو عامل مصرف علوفه و مقدار علئفه با قيمانده از چرا استفاده مي شود و در روش « جيره غذايي » از رابطه توليدات دامي با جيره غذايي داده شده به دامها استفاده مي شود . هر دو روش در اينجا توضيح داده مي شود . عليرغم محدوديت و تغيير پذيري در برخي روابط ، روش باقيمانده بوسيله مزرعه داران قابل قبول بوده است (به فصلهاي 7 تا 11 مراجعه شود)

چون مديران چرا مي توانند ميزان علوفه باقيمانده از چرا را ببينند و احتمالاً براحتي بتوانند روابط بين اينها را مشخص كنند تخصيص چراگاه در واقع نوعي جيره بندي است و برخي از كاربران در استفاده از آن مشكل دارند . هر دو روش در جاي خود ، مفيد و مناسب بوده و جايگاه خود را دارند و مديران بايستي روشي را كه تشخيص مي دهند در يك سيستم مناسب تر است پياده كنند .

مراحل محاسبه تعداد روزهايي كه گله دام در يك قسمت يا قطعه چراگاه بايد چراكند، بصورت زير است :

 روش باقيمانده :

( مقدار مصرف هر دام × تعداد دامها )

 

( مساحت قطعه ) × ( مقدار علوفه پيش از اجراي علوفه باقيمانده از اجرا ) = تعداد روزها

 

 

 

روش جيره غذايي ( اختصاصي دادن علوفه ) :

جيره روزانه غذا × تعداد دام
 

مساحت قطعه × مقدار علوفه پيش از اجرا  = تعداد روزها

 

براي مثال ، قطعه اي از چراگاه با مساحت 5/1 هكتار و مقدار علوفه Kg Dm/ha 2400 وجود دارد در آن 1000 ميش با وزن متوسط 63 كيلوگرم و در شرايط بدني خوب ، در اواسط آبستني و در حد نگهداري تغذيه مي شوند . تعداد روزهايي را كه بايستي در اين قطعه باقي بمانند ، در هر دو روش به صورت زير محاسبه مي نمايند .

 در روش باقيمانده :

ميزان تغذيه از علوفه چراگاه براي اين سطح توليدات ( يعني حالت نگهداري ) بدين صورت است كه مقدار علوفه باقيمانده از چرا Kg Dm/ha 450 و ميزان مصرف سرانه ميشها Kg Dm/ha 95/0 در روز است . در نتيجه :

2/1 × 1000

 

روز 3 =  5/1 × (450 2400 )  = تعداد روزها

 

در روش جيره غذايي :

در اين حالت ميزان جيره اي معادل Kg Dm 2/1 براي هر ميش در روز جهت اين سطح توليدات در نظر گرفته شده است در نتيجه :

2/1 × 1000

 

3 روز =  5/1 × 2400  = تعداد روزها

 

در هر دو روش پاسخ يكساني بدست مي آيد . در ضميمه 5 ، نشان داده شده كه چگونه از اين دو روش مي توان براي برنامه ريزي تناوب زمستانه يك گله ميش استفاده كرد . در مورد هر قطعه چرگاه آگاهي از ميزان علوفه و مساحت آن قطعه لازم است . قطعات چراگاه به ترتيبي كه بايد چرا كنند ، ليست معمولاً از بيشترين مقدار علوفه به كمترين ميزان علوفه مرتب شده اند و نيز موقعيت هر قطعه در مزرعه يا چراگاه و همچنين آساني متحرك و جابجايي دام در قسمت نيز مورد توجه قرار  مي گيرند . براي هر قطعه ، تعداد روزهايي كه دام بايستي در آن باقي بماند ، محاسبه مي شود . براي طرحهاي طولاني مدت ، ميزان رشد علوفه در طول دورة چرا نيز بايستي برآورد شود .

موفقيت هر دو روش بستگي به رابطه بين مصرف علوفه و جيره غذايي ( مقدار علوفه اختصاص داده شده ) يا مقدار علوفه باقيمانده از اجرا دارد كه اينها خود تحت تاثير مقدار علوفه پيش از چرا و تركيب علوفه اي چراگاه دارد ( فصل 4 ) . در چراگاههاي چمني كه علفهاي كوتاه دارند ، ميزان مصرف علوفه بدليل مشكلي امر رداشت و قطع علوفه محدود مي شود و رابطه بين توليدات دامي و جيره غذايي ؟ تحت تأثير قرار مي گيرد . در محدوده مقدار علوفة Kg Dm/ha 5000 2000 ، در روش جيره بندي غذايي ميزان مصرف علوفه مشابه است اما با افزايش ميزان مصرف علوفه پيش از   چرا ، مقدار علوفه پس از چرا افزايش مي بايد . هنگام برنامه ريزي تغذيه اثرات مديريت برروي عملكرد بايد مورد توجه قرار گيرد . از يك سو كوتاه نگه داشتن علوفه و پايين بودن حجم علوفه در چراگاه بدين معني است كه ميزان در صد برگ سبز در علوفه بيشتر است (بعبارتي كيفيت علوفه بالاتر است ) اما ميزان رشد علوفه پايين  مي آيد ، در حاليكه بالا بودن ميزان علوفه با قيمانده از چرا كه توجه : مصرف بالاي علوفه باشد مي تواند به انباشتگي علوفه در چراگاه و در نتيجه كاهش ارزش غذايي علوفه و عملكرد دام گردد (4) . در يك سيستم دامپروري ،چنانچه در مقدار علوفه پيش از چرا و نيز تركيب علوفه تغيير چنداني بعمل نيايد ، روابط مناسب براي طراحي برنامه هاي چرايي را مي توان از فصلهاي 7 تا 11 كتاب اقتباس نمود ، با اصمينان از اينكه توليدات دامي مورد انتظار در يك سيستم جيره بندي حاصل خواهد شد همانند ساير برنامه ها ، براي اطمينان از اينكه اعمال انجام شده در چار چوب طراحي قرار گيرد ، نظارت و كنترل منظم ضروري است .

تخصيص سطهاي چرايي :

غالباً توده هاي مشتمل از طبقات مختلف دامها در يك مزرعه و چراگاه بايد به هر گروه اختصاص يابد . مساحت چراگاه را مي توان به تناسب و بر اساس تعداد دامهاي هر طبقه تقسيم بندي كرد . سومين حالت مناسب اينست كه اختصاص دادن مساحت چرگاه بر اساس تغذيه مورد نياز براي دستيابي به سطح مشخص توليد باشد . يك مثال تشريحي (ضميمه 6 ) نشان مي دهد كه در مورد دامهاي يك تا يك و نيم ساله كه  اگر تصميم بر اساس تعداد واحد دامي در نظر گرفته شود بايستي مساحت كوچكي (24-18 در صد) از چراگاه به آنها اختصاص داده شود ، ولي اگر تخصيص چراگه براي اساس ME مورد نياز باشد  مقدار30درصد از چراگاه براي آنها در نظر گرفته خواهد شد . با بكار بردن روش تعداد دام يا روش واحد دامي براي اختصاص  دادن مساحت چراگاه ، ميشها در نوشت 4/3 يا 1/2 كيلو گرم افزايش وزن زنده و دامهاي يك تا يك و نيم ساله ، 3/3 يا 9/0 كيلوگرم و افزايش وزن خواهند داشت  ، برعكس وقتي تخصيص سطح چراگاه براي اساس نياز غذايي  باشد . ميشها (اضافه وزن صفر ) و اضافه وزني معادل 5 كيلو گرم براي دامهاي يك تا يك و نيم ساله حاصل مي شود . اين بيانگر اينست كه اگر اختصاص مساحت چراگاه برا اساس نياز غذايي مي باشد ميزان خاصي از عملكرد مشخص نخواهد شد اين تا حد زيادي به اين دليل است كه ميشهاي يك تا يك و نيم ساله نياز به مصرف روزانه Kg 2/1 علوفه در روز دارند و مقدار علوفه باقيمانده از چرا حداقل بايستي Kg Dm / ha 800 باشد تا بتواند رشدي معادل 50 گرم در روز  در طول زمستان را داشته باشند در حاليكه  ميشهاي بالغ نياز به Kg Dm 95/0 در روز مصرف غذا و علوفه باقيمانده از چرايي معادل Kg Dm / ha 500 دارند تا در حالت نگهداري باقي بمانند با اختصاص دادن چراگاه براساس نياز غذايي اين منظور حاصل مي شود .

 

برنامه ريزي در عمل :

طرحهاي تغذيه بر اساس پيش بيني تغييرات آتي تقاضا و عرضه غذا استوار است . نظارت منظم بر توليدات به همراه تغييرات و تطبيق طرح و مديريت چرا ، ضروري است . يكي از متغيير ترين اجزاي هر طرح تغذيه ، ميزان رشد علوفه است .فرابيني و مانيتورينگ عواملي نظير دماي خاك ورطوبت مي توانددر پيش بيني رشد آتي علوفه مفيد باشد. مدلهاي كامپيوتري كه مي تواند ميزان رشد علوفه را از روي دما و رطوبت خاك پيش بيني كند در دسترس مي باشد . طرحهاي تغذيه را مي توان بر اساس حداقل ، حداكثر يا ميانگين ميزان رشد علوفه ، فرمول بندي نمود و مديريت ها را نيز مي توان بر مبناي هر حالت و هر احتمال ممكن تغيير داد . چنين اعمالي به تعيين زمان اتخاذ تصميمات بحراني نظير فروش دام يا استفاده از غذاهاي مكمل كمك  مي كند تا كار هاي لازم پيش از وقوع شرايط بحراني انجام شود .

تخمين پوشش چراگاه ، حداقل به صورت ماهانه ، و مقايسه آن با مقدار پيش بيني شده در طرح ، يكي از روشهاي مؤثر نظارت بر طرح تغذيه است . چنانچه جزئيات بيشتري مورد نياز باشند ، بازبيني ميزان رشد علوفه ، تعداد روزهاي چرا در هر قطعه و ميزان علوفه قبل و بعد از چرا از مواردي هستند كه مي توانند زمان تغيير تناوب و خروج دامها از هر قطعه را مشخص كنند . توزين منظم دامها و آزمايش شير مي تواند نشان دهد كه آيا به حد مطلوب بازدهي رسيده اند يا خير .

 

ضميمه ها :

ضميمه 1-جزئيات نمودار تغذيهبراي يك گله گاو شيري

موضوع:تهيه يك برنامه تغذيهبراي يك گله گاو شيري

تامين غذا:ميانگين توليد سالانه علوفه Kg Dm/ha 11500 بوده و الگوي رشد روزانه آن در ماه هاي مختلف بصورت زير است ( بر حسب Kg Dm/ha در روز ) :

ماه : آگوست ـ سپتامبر ـ اكتبر ـ نوامبر ـ دسامبر ـ ژانويه ـ فوريه ـ مارس ـ اوريل ـ مه ـ ژوئن ـ جولاي

رشد : 25    40     53    60    45     30    25    30    25   17  14    14

فرض بر اين است كه ميزان پوشش چراگاه اول ماه آگوست Kg Dm/ha 1600 است . سيستم پيشنهاد شده : تامين فصلي گله گاوهاي شيري اصلاح نژاد شده كه هر گاو معادل 170 كيلوگرم چربي شير ( نه خود شير ) در سال توليد مي كند . جايگزيني گوساله ها انجام نمي شود .

محاسبات : محاسبه تعداد دام در واحد سطح : گاوهاي اصلاح نژاد شده با توليد بالا ، به ازاي هر كيلوگرم چربي شير سالانه Kg Dm 23 مصرف مي كنند .

عمل محاسبه نرخ دامگذاري :

171 × 23

 

تعداد دام پيشنهادي در واحد سطح :   (گاو در هكتار ) 9/2 = 11500

 

تنظيم وقايع بر اساس تطابق و هماهنگي الگوهاي توليد علوفه و تقاضاي غذا صورت مي گيرد .

متوسط تاريخ گوساله زايي : 10 آگوست ، پايان شيردهي : آخر آوريل ، اولين زايمان گوساله هايي كه تازه به گله پيوسته اند در ماه جولاي ، انتخاب و جدا سازي گاوها در انتهاي ماه فوريه و يا در زماني كه شيردهي ندارند صورت مي گيرد .

محاسبه نمودار : مراحل لازم در جدول  A نشان داده شده است .

سطر 2 ـ انرژي متابوليسمي لازم براي توليدات ( اقتباس از فصل 4 )

سطر 4 ـ ميزان DM ( بر حسب Kg Dm براي هر گاو در روز ) كه از طريق تقسيم اعداد سطر 2 بر سطر 3 محاسبه شده است .

سطر 5 ـ تعداد دام در واحد سطح ( بر حسب گاو در هكتار ) . كه در طول سال بدليل مرگ و مير حذف دامهاي پير و وارد كردن دامهاي جوان تغيير مي كند .

سطر 6 ـ ميزان تقاضاي علوفه (Kg Dm/ha ) كه از حاصلضرب سطر 4 ( ميانگين مصرف روزانه هر گاو ) در سطر 5 ( تعداد دام در واحد سطح ) بدست آمده است .

سطر 9 ـ پوشش علوفه اي چراگاه در پايان هر ماه كه بر اساس تفريق ميزان تقاضا (سطر6) از ميزان عرضه (سطر 7 ) و ضرب عدد حاصل در تعداد روزهاي ماه براي بدست آوردن ميزان تغيير در پوشش چراگاه براي آن ماه ( سطر 8) . ميزان خالص تغيير به مقدار پوشش انتها ماه قبل اضافه شده ( يا كم مي شود ، بسته به مقدار آن ) تا ميزان پوشش چراگاه در انتهاي ماه مورد نظر را مشخص نمايد . نقطه شروع اين محاسبات در اول آگوست با پوشش معادل Kg Dm/ha 1600 است .

ضميمه 2 :

جزئيات نمودار تغذيه براي يك مزرعه پرورش گوسفند و گاو گوشتي

موضوع : جزئيات برنامه غذايي يك مزرعه پرورش گوسفند و گاو گوشتي

عرضه غذا ( تامين علوفه ) Kg Dm/ha 000/10 در سال براساس الگوي ارائه شده در سطر 8 جدول . فرض بر اينست كه ميزان پوشش چراگاه در اول ژانويه               Kg Dm/ha 2000 است .

گوساله هاي نر و ماده 19/0 راس در هكتار

نياز غذائي ماهانه براي هر طبقه از دامها ، بر اساس ميزان ME مورد نياز در هر ماه كه بصورت ماده خشك تبديل شده است و ضرب آن در تعداد دامهاي موجود در واحد سطح در آن ماه مقدار ماده خشك به كيلو گرم در هكتار بدست مي آيد ( ضميمه 1 را ببنيد ) . اين مراحل در سطرهاي 6 1 جدول زير آمده و سطر 7 نيز مجموع آنها آورده شده است .

 

 ضميمه 3 :

جزئيات توازن غذائي براي گاوهاي نر در حال رشد

تعداد دام ‍: 90 راس گاو نر با متوسط وزن زنده 335 كيلو گرم در 21 اكتبر .

مساحت چراگاه : 25 هكتار با متوسط علوفه Kg Dm/ha 1500 .

هدف اينست كه گاوهاي نر تا آخر نوامبر به وزن 395 كيلوگرم برسند يعني افزايش وزني برابر 60 كيلو گرم در طول 40 روز و بعبارتي 5/1 كيلوگرم افزايش وزن در هر روز .

محاسبات : ميزان انرژي متابوليسمي مورد نياز در ابتدا Mj ME/Kg DM 11 است و ميزان DM مورد نياز دامها Kg Dm/d 5/10 براي هر گاو نر خواهد بود كه به Kg Dm/d 8/11 افزايش مي يابد و بطور متوسط مقدار Kg Dm/d 2/11 را براي هر گاوميش در نظر مي گيرند . براي دستيابي به هدف مورد نظر به مقدار علوفه باقيمانده از چرايي معادل Kg Dm/ha 1400 نياز است ( فصل 10 ) .

فرض : متوسط ميزان رشد علوفه چراگاه :

ماه اكتبر : Kg Dm/ha/d                                                                    45

ماه نو امبر :                                              K    g Dm/ha/d 55

توازن غذائي : ميزان علوفه در دسترس براساس علوفه روييده شده محاسبه شده    است :

Kg Dm/ha 450 = Kg Dm/ha/d 45 × 10 روز : ماه اكتبر

Kg Dm/ha 1650 = Kg Dm/ha/d 55 × 30 روز : ماه نوامبر

Kg Dm/ha 2100 ميزان در دسترس عرضه يا تامين غذا يا علوفه موجود

ميزان نياز غذائي :

زمان    ×       ميزان مصرف DM      ×        تعداد دام در واحد سطح

    ( تعداد روزها )    (Kg Dm /d براي هر راس گاو نر )                     ( گاونر در هكتار )

  Kg Dm/ha  1613 = 60       ×    2/11     ×       6/3  

در نتيجه : نياز غذائي = Kg Dm/ha 1600

توازن :

Kg Dm/ha 2100 = علوفه در دسترس

Kg Dm/ha 1600 = منهاي نياز غذائي

Kg Dm/ha 500 = ما


پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
100-file-word_2_882351_2226.zip3.6 MB