فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق در مورد گاز

تحقیق در مورد گاز

فورمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد24صحفه

 

 

 

 

تاريخچه

اولين آزمايش جهت ذخيره كردن گاز در جهان درميدان گازي Ontario در كانادا در سال 1915 انجام شد. ولي اولين تاسيسات ذخيره گاز در مخازن زير زميني در زواره آمريكا  و در سال 1916 آن هم در يك مخزن تخليه شده ساخته شد. اين مخزن قديمي ترين مخزن ذخيره گاز در جهان مي باشد. امروزه 637 تاسيسات ذخيره اي در مخازن تخليه شده در جهان وجود دارد. سفره هاي آبي جهت ذخيره سازي گاز

 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

براي  اولين بار در سال 1926 در Kentacky در آمريكا ساخته شد تا كنون تعداد 176 تاسيسات ذخيره اي سفره آب در جهان وجود دارد كه بيشتر آنها در آمريكا و اتحاد جماهير شوروي سابق و فرانسه مي باشد نياز به منابع ذخيره اي از كشوري به كشور ديگر مختلف است و اين به وضعيت انرژي و منابع گاز و مسافت بين مراكز توليد و نواحي مصرف و همچنين دبي گاز در واحد هاي مصرف بستگي دارد.

حجم كاز موثر در حال استفاده ( Working Gas) در جهان از سال 1970 تقريباً سه برابر شده است. در دهه 1980 تاسيسات ذخيره اي گاز به سرعت در اروپا توسعه پيدا نمود  و حجم گاز موثر از 11 ميليارد متر مكعب در سال 1980 به 53 ميليارد درسال 1997 رسيد. سوال اين است نياز ما در آينده به منابع ذخيره اي چه مقدار مي باشد؟ پروژه هاي انجام گرفته در جهان مقدار گاز موثر در حال استفاده اضافي را بيش از 100 ميليارد متر مكعب فراهم مي كند. در سال 2015 تقاضاي گاز مصرفي در جهان به 3400 ميليارد متر مكعب مي رسد، در نتيجه گاز طبيعي 25% انرژي مصرفي در جهان به حساب مي آيد. در حال حاضر ظرفيت منابع ذخيره اي معادل با 11% مصرف جهان مي باش و براي افزايش اين مقدار مي بايست ظرفيت گاز موثر را به 120 ميليارد متر مكعب  رساند.

انواع مخازن زير زميني ذخيره سازي گاز طبيعي

به طور كلي چهار روش براي ذخيره سازي گاز طبيعي در فضاهاي زير زميني وجود دارد:

الف) ذخيره سازي در مخازن هيدروكربني تخليه شده .

ب) ذخيره سازي در سفره هاي آب زير زميني.

ج) ذخيره سازي در مغار هاي درون نمك.

د) ذخيره سازي در سازه هاي زير زميني و معادن متروكه.

روشهاي الف و ب به عنوان ذخيره سازي در محيط هاي متخلخل و روشهاي ج و د به عنوان روشهاي ذخيره سازي در حفريات مصنوعي زير زميني شناخته  مي شود.

گنبد نمكي

بطور كلي بر جستگيهايي كه توسط نمك به علت حركاتو بالا آمدن آن ايجاد مي گردد. گنبد نمكي ( Saltdom) ناميده مي شود. بديهي است اشكال خارجي تمامي گنبدهاي نمكي يكسان و يك شكل نبوده و بستگي به سنگهاي پوششي آن و ميزان فشار دروني آن دارد. به عبارت ديگر گنبد  نمكي عبارت است از ساختمان زمين شناسي گنبدي شكلي كه هسته آن از نمك تشكيل شده است.

ساخت هاي گنبدي در نتيجه نيروهاي قائم كه از پايين به بالا اثر مي كنند تشكيل مي شوند. ا مهمترين اين ساختارها مي توان به گنبدهاي نمكي اشاره كرد. در شكل زير تشكيل گنبد نمكي با اعمال فشار از تشكيل زيرين لايه نمك نشان داده شده است.

اين گنبد ها بر اثر ناپايداري ثقلي لايه هاي با چگالي كمتر( نمك يا ساير مواد تبخيري ) كه توسط سنگهاي چگالتر پوشيده شده است، به وجود مي آيد. به دليل وجود مخازن نفتي ، منابع سولفيدي پتاس آهن و نمك داراي ارزش اقتصادي هستند.

اجزاي گنبدهاي نمكي:

هر گنبد نمكي شامل يك هسته مركزي است كه از نمك تشكيل شده و بخشي كه اطراف هسته مركزي را احاطه مي كند و از سنگهاي رسوبي محلي تشكيل مي گردد كه معمولا از رسوبات نمكي هسته مركزي جوان تر است.

در بيشتر گنبدهاي نمكي ، سطح فوقاني بوسيله طبقات رسوبي پوشيده شده و تشكيل پوششي را مي دهد كه به آن پوش سنگ مي گويند. در بعضي از گنبدهاي نمكي، ضخامت پوش سنگ به چند صد متر مي رسد و بعضي از گنبدهاي نمكي نيز فاقد پوس سنگ است . مثلاً  گنبد نمكي قم كه در شمال ارتفاعات زنگار منطقه قم قرار دارد، فاقدپوس سنگ است. پوش سنگها معمولاً از سنگهاي آهكي ، ژيپس و انيدريت تشكيل مي شود. در بعضي موارد پوش سنگ حاوي ذخايري از مواد گوگردي است.

شكل گنبد نمكي:

از نظر جكسون و تالبوت( 1986) ، ساختمانهاي نمكي ممكن است به صورت تاقديس نمكي (Salt anticlines) بالشهاي نمكي ( Salt pillows) ، برجستگيهاي تيغه مانند نمكي ، امواج نمكي ، استوكهاي نمكي ، و غيره باشد. شكل گنبد نمكي متغير است . ديواره بسياري از گنبدهاي نمكي داراي شيب زياد در حدود 80 تا 90 درجه به طرف خارج است.

گنبد هاي نمكي متقارن، كمياب و اغلب گنبدها نامتقارن و شيب ديواره ها در جهت مختلف متفاوت است. مقطع بيشتر گنبدهاي نمكي نزديك به دايره و در بعضي از گنبدها بيضي شكل است. گسترش افقي گنبدها سيار متغير و اغلب چندين كيلو متر است. درزير اشكال متنوعي از گنبد نمكي تصوير شده است.

انواع گنبدهاي نمكي از نظر عمق سطح فوقاني

گنبدهاي نمكي كم عمق:

معمولاً سطح فوقاني اين گنبد ها از سطح زمين كمتر از يك كيلومتر است. مانند گنبدهاي نمكي ايران

گنبد نمكي داراي عمق متوسط:

سطح فوقاني آنها بين يك يا 5/1 كيلومتر سطح زمين قرار دارد.

گنبد هاي نمكي عميق:

فاصله آنها از سطح زمين از 5/1 كيلومتر متجاوز است . اطلاعات از حفاري ها نشان مي دهد كه بعضي از گنبد هاي نمكي در اعماق بيش از 3000 متر از سطح دريا توسعه دارد.

اشكال مختلف گنبدهاي نمكي ( Salt dom) يا ( Diapirifolds)

گنبد هاي نمكي متقارن:

كمياب تر بوده و شيب انها در طرفين تقريباً مساوي است.

گنبد هاي نمكي نامتقارن:

اين گنبدها فراوان تر بوده و شيب دامنه اطراف آن نامساوي است. شكل كاني مقطع عرضي گنبدهاي نمكي بيشتر دايره و در برخي از انها بيضي شكل است و گسترش آن در روي زمين از 500 متر تا 8 كيلومتر ( در آمريكا) و در شمال شرقي درياي خزر بين 5 تا 12 كيلومتر گزارش شده است. اشكال مختلف گنبدهاي نمكي(Salt dom ) در شكل نشان داده شده است.

ذخيره سازي گاز در گنبدهاي نمكي :

با ايجاد حفره هاي در داخل توده ها و يا گنبد هاي نمك در اعماق زمين مي توان مخازن مناسبي براي ذخيره سازي مواد نفتي و از جمله گاز طبيعي به وجود آورد.

ايجاد حفره هاي نمكي معمولاً بوسيله شستشوي نمك با آب درداخل توده نمكي انجام مي پذيرد . در اين روش با حفره چاههايي با عمق مناسب و از پيش تعيين شده و نصب ؟؟؟؟؟؟؟/ خانه تزريق آب و ساير تجهيزات ضروري آب را از درون يك لوله دو جداره كه در داخل چاه تعبيه شده به پايين هدايت مي نمايند تا در آن نقطه به تدريج نمك شسته شدهو محلول آب نمك از طريق جداره ديگر ب سطح زمين جريان پيدا كرده و به محل مناسبي انتقال يابد. عمل شستشوي نمك به دو طريق مستقيم و معكوس همانطور كه در اشكال نشان داده شده است انجام پذير مي باشد. حين عمل شستشوي نمك با تغيير عمق انتهايي پاييني لوله آب ورودي در چاه ميزان تزريق آب و انتخاب روش مستقيم و يا معكوس شكل حفره

ايجاد شده را مرتباً تحت كنترل قرار مي دهند. در تمامي مدت شستشوي نمك با آب سطح بالايي آب نمك درون حفره را با يك مايع پتويي( Blank Liquid) مانند مواد نفتي سنگين( نفت و گاز و ....) پوشش مي دهند تا سنگ نمك سقف مخزن ايجاد شده در آب حل نشده و شكل خود را حفظ نمايد.

ميزان آب تازه مورد نياز براي شستوشي نمك تابع چند عامل است نظير درجه شوري آن و مدت اجراي پروژه . در صورتي كه مدت اجراي پروژه كوتاه و حجم مخزن مورد نظر بزرگ باشد. به همان نسبت مقدار آب مورد نياز افزايش مي يابد.

امتياز بزرگي كه مخازن حفره اي نسبت به انواع متخلخل دارند اين است كه فارغ  از اشكالات و مسائلي كه معمولاً در مورد مخازن نوع اخير مطرح است مي توان مقدار زيادي گاز را در يك زمان و يا در اختيار داشتن تعداد محدودي چاه به داخل حفره تزريق و همان طور به هنگام توليد حجم زيادي گاز را استخراج و به شبكه انتقال گاز كشور تزريق نمود.

مخازن نفت و گاز تخليه شده

ذخيره سازي در ميدان هاي هيدروكربني تخليه شده يكي ازبهترين و اقتصادي ترين روشها است زيرا يك مخزن هيدروكربني قبلاً خود به عنوان محل تجمع مواد هيدروكربني عمل مي كرده است.

اولين ذخيره سازي گاز با اين روش درسال 1915 با تزريق گازدر يك ميدان گازي تلخليه شده  در ولاتد كانتي كانادا صورت گرفت. دومين تزريق براي ذخيره سازي گاز در سال 1916 در ميدان نفتي زوار آمريكا در جنوب بوفالوانجام شد و در سومين مورد در سال 1919 در ميدان كنتاكي صورت پذيرفت و تا سال 1930 مقدار كل گاز ذخيره شده در آمريكا با اين روش به m3108× 16/2 رسيد.

در حال حاضر بيش از 637 مخزن ذخيره سازي گاز در جهان از نوع مخازن تخليه شده هيدروكربني است. تاقديس سراجه كه در جنوب شرقي تاقديس البرز قرار دارد يك مخزن گازي تخليه شده است. اين تاقديس داراي 28 كيلو متر طول و حدود 5 تا 6 كيلو متر عرض مي باشد و ساختمان تقريباً متقارن است. دانستن چگونگي ذخيره سازي گاز احتياج به شناختن چند عامل مهم دارد كه عبارتند از :

1) خواص مواد جامد سازنده مخزن.

2) تصوير وكيفيت ساختاري و هندسي مخزن.

3) خواص سيالات مخزن

4) شرايط ترموديناميكي مخزن( دما و فشار)

5) شرايطي كه نوع فعاليت به مخزن تحميل مي كند( نوع تزريق و استحصال و....)چ

مواد جامد سازنده مخزن

در يك بيان كلي هر نوع سنگ كه داراي در صد روزنه داراي بيش از پنج درصد باشد به عنوان سنگ مخزن شناخته مي شود، اما در اينجا منظور سنگي است كه در ان نفت و گاز نيز يافت شود. سنگهاي مخزن عمدتاً شامل سنگهاي رسوبي مي باشد. بيشتر سنگهاي مخزن از ماسه سنگها، سنگهاي آهكي و سنگهاي دولوميتي هستند، اما گاهي شيل و اسليت و در موارد بسيار نادر برخي از سنگهاي آذرين نيز بصورت سنگ مخزن عمل كرده اند.

روزنه داري در سنگهاي رسوبي يا ناشي از محيط رسوبگذاري مي باشد و يا ناشي از تحولات ثانويه به خصوص انحلال است. اين امر را بويژه در سنگهاي آهكي مي توان ملاحظه نمود. به اين دليل سنگهاي آهكي دانه اي از جمله سنگهاي مخزن بسيار مفيد محسوب مي شوند. سنگهاي آهكي همانند سازندآسماري

كه بطور ثانوي شكسته شده اند. نيز مكاني بسيار مناسب جهت تجمع و ذيخره سازي هيدرو كربنها محسوب مي شوند.

كيفيت ساختاري مخزن

براي به دست آوردن ساختاري هندسي مخزن و كيفيت آن از عمليات ژئوفيزيكي استفاده مي كنند. در اين راستا داده هاي به دست آمده از عمليات حفاري نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. داده هاي بدست آمده پس از پردازش براي رسم نقشه هاي مختلف از مخزن كه كاربردهاي متفاوت دارد و مورد استفاده قرار مي گيرد. براي هر چاه نيز مقاطع چينه شناسي رسم مي شود و در نهايت با مقايسه و تكميل گزارش زمين شناسي و زمين ساخت منطقه كيفيت ساختاري مخزن نيز مشخص مي گردد.

مخازن آب زير زميني:

سفره هاي آب زير زميني نواحي متخلخل و آبداري هستند كه بستر ناتراوا درند. گاهي اين نواحي توسط يك لايه نفوذپذير نيز پوشيده مي شود كه اين حالت در سفره هاي تحت فشار ديده مي شود. در اين سفره ها فشار مخازن بيش از فشار جو است به گونه اي كه گاه دراثر حفرچاه ، آب فوران مي كندو سفره آبهاي سطحي در رسوبات ناپيوسته تشكيل مي شوند. در اعماق بيشتر سفره آبها در سنگهاي متخلخل وبه ويژه شكافدار ايجاد مي شوند.

در صورتي كه روزنه داري وتراوايي سنگ مخزن مناسب باشدو پوشش مخزن نيز از نظر نفوذ ناپذير بودن ، از كيفيت خوبي برخوردار باشد، يا تزريق گاز به داخل چنين سفره هايي مي توان آنها را به مخزن ذخيره سازي گاز تبديل نمود و اين امر به واسطه عم قرار گاز از آنها امكان پذير است.

در اين گونه ذخيره سازي ها امكان رويداد دو حالت وجود دارد ، در حالت اول با تزريق گاز و بالا رفتن فشار آب از لايه تراوا تخليه شده و جاي آن را گاز پر مي كند و در حالت دوم گاز داخل آب حل مي شود و تنها فضاهاي خالي را پر مي كند و فشرده مي گردد. در اين حالت فشار مخزن به شدت افزايش مي يابد شكل    مقطع فرضي يك سفره آب زير زميني تحت فشار را براي ذخيره سازي گاز طبيعي نشان مي دهد . در اين حالت براي ذخيره سازي گاز در درجه اول بايد ساختمان به گونه اي باشد كه گاز را بتوان در آن جمع آوري نمود. در درجه دوم وجد يك لايه متخلخل با تراوايي مناسب ضروري است و در نهايت كل مخزن بايد توسط يك لايه نفوذپذير با ضخامت مناسب پوشيده باشد.

عمق قرارگيري سفره آب بايد به حدي باشد كه وزن مواد دوباره با افزايش فشار گاز و در نتيجه افزايش فشار مخزن مقابله كند. به طور معمول اين عمق بيش از 300 متر مي باشد.  و بالاخره شرايط مخزن بايد به گونه اي باشد كه با تزريق گاز به داخل محيط و افزايش فشار به تدريج مايع از محيط رانده شود.

گامهاي اساسي براي مكان يابي و توسعه مخازن ذخيره سازي در سفره هاي آب زير زميني به صورت خلاصه در زير آمده است.

1- مطالعه داده هاي زمين شناسي شامل، نقشه هاي زمين شناسي و ديگر اطلاعات مربوط به مطالعه مورد بررسي.

2- مشاهده معادن و رودخانه ها.

3- مطالعه داده هاي چاهها مخصوصاً چاههاي عميق براي روستاها و مراكز صنعتي.

4- انجام مطالعات ژئوفيزيكي در چاههاي خشك.

5- مغزه گيري و تهيه ستون زمين شناسي.

6- حفاري يك چاه عميق در ناحيه مورد نظر مطالعه مغزه ها و نمودارگيري.

7- انجام مطالعات روزنه داري و تراوايي سنجي به صورتهاي آزمايشگاهي و برجا.

8- مطالعه دقيق سنگ پوشاننده مخزن.

9- حفر چاههاي عميق تر براي توسعه نقشه هاي ساختاري كم عمق.

10- ارتباط دادن آزمايش هاي پمپاژ به قابليت تراوايي بر جاي مخزن و قابليت حركت آب در سنگ پوشاندن مخزن.

11- بهينه سازي مطالعات امكان سنجي.

12- به دست آوردن موافقت مسئولان محيط زيست براي انجام پروژه.

شرايط لازم جهت ذخيره سازي گاز در سفره هاي آبده (Aquifers)

شرايط لازم جهت آنكه بتوان از يك آبده جهت ذخيره سازي استفاده كرد عبارتند از :

- ارتفاع كافي به منظور داشتن حجم سازند كافي

- تخلخل كافي به منظور داشتن حجم سازند كافي

- نفوذپذيري كافي به منظور داشتن حداقل ميزان جريان

داشتن سنگ پوش مخزن ( Cap Rock) مناسب جهت جلوگيري از مهاجرت گاز.

سازه هاي زير زميني و معادن متروكه

علاوه بر مغارهاي درون نمك مخازن نفت و گاز تخليه شده و سفره هاي آب زير زميني از سازه هاي زير زميني و معادن متروكه نيز مي توان براي ذخيره سازي گاز استفاده نمود. البته در مورد استفاده از معادن متروكه موفقيتهاي جنداني حاصل نشده است. اما استفاده از سازه هاي زير زميني رئو به افزايش است.

سازه هاي درون سنگ سخت به صورت اتاق و پايه براي ذخيره سازي گاز مايع (LNG) ، مورد استفاده قرار مي گيرد. براي پايين آوردن هزينه ها تا حد امكان بايد مغارها را نزديك سطح زمين حفر نمو. سازه بايد در مقابل نشت گاز مقاومت كند و فشار هيدروليكي در عمق انتخاب شده بايد بيشتر از فشار ذخيره سازي باشد.

براي ذخيره سازي هاي كوچك مي توان از معادن متروكه استفاده نمود اما در حالتي كه ظرفيت ذخيره سازي بالا است بايد از سازه هاي جديد استفاده كرد.

چگونگي طراحي و ساخت سازه هاي زير زميني وابسته به شرايط زمين و امكانات موجود مي باشد. طراحي سازه هاي زير زميني وابسته به خواص ژئومكانيكي سنگها و شكل و عمق سازه است. از آنجا كه فضاهاي زير زميني به لحاظ ابعاد و شكل، كاربرد و هدف ، شرايط زمين شناسي و زمين ساخت و موقت با دايم كردن آنها در طيف وسيعي از شرايط و عوامل مؤثر قرار دارند. مبحث گسترده اي را در دانشهاي ژئوتكنيك و مكانيك سنگ تشكيل مي دهند.

فرايند ذخيره سازي گاز در سازه هاي زير زميني بايد از نظر ايمني و اقتصادي توجيه گردد. گاز بايد در فشاري كمتر از فشار بحراني ذخيره سازي شود. اگر از آب زير زميني طبيعي براي جلوگيري از نشت گاز استفاده مي شود ، مغار يا سازه بايد در سيطح ايستايي قرار گيرد.

( معيارهاي طراحي مخازن UGS )

رفتار گاز در مخزن

قبل از هر چيز مي بايست رفتار گاز در مخزن، كاملاً شناخته شود. براي اين امر مي بايست مشخصات فيزيكي مخزن از قبيل مساحت، ارتفاع، نفوذ پذيري مطلق و نيبي ، تخلخل مؤثر و خواص ترشوندگي مخزن توسط نمودار گيري چاه آزمايي و روشهاي لرزه نگاري به خوبي شناسايي شود . همچنين مي بايست تغييرات ظرفيت ذخيره گاز در مخزن نسبت به فشار مخزن به صورت شكل   و محاسبات موازنه جرمكاملاً شناخته شود.

انتخاب روشهاي گوناگون ذخيره سازي در اعماق زمين در هر كشور به ساختار ژئولوژيك موجود در آن كشور بستگي دارد.Tekو Katz سه هدف اوليه را در طراحي و عملكرد يك مخزن ذخيره گاز بيان كردند.

1- اطمينان از ذخيره سازي

2- اسكان بر حسب مهاجرت گاز در مخزن

3- اطمينان از قابليت توليد گاز از چاهها

بر طبق اين نظريات مخازن گازي حجمي تخليه شده كانديد خوبي براي ذخيره سازي گاز مي باسد.

اطمينان از عدم نشت گاز از مخزن

يكي از خطرات احتمالي گاز در مخازن زير زميني نشت گاز از مخزن و نفوذ آن به درون سفره هاي آب شيرين زير زميني است. در اثر افزايش حجم گاز تزريقي و به دنبال آن افزايش فشار مخزن احتمال فرار گاز از طريق لوله جداري (سيمانكاري ناقص ) يا از شكافهاي ايجاد شده در سنگ پوشش وجود دارد. تعدادي از پروژه هاي UGS به علت مهاجرت گاز و آلوده كردن سفره آب زير زميني متوقف شده اند. بنابراين قبل از تزريق گاز به درون مخزن مي بايست حداكثر فشار قابل تحمل مخزن تعيين گردد. لذا مي بايست استحكام سنگ پوشش با استفاده از روشهاي لرزه نگاري و آزمايشهاي مكانيك سنگ تعيين گردد. پس از محاسبه فشار تحمل سنگ مخزن و سنگ پوشش بايد توجه شود تا ميانگين فشار مخزن حتي براي مدت كوتاهي از 90% اين فشار بيشتر نشود. بنابراين براي كسب مجوز حفر چاه و تزريق گاز در مخزن لازم است ابتدا با استفاده از نمودار گيري موقعيت دقيق عميق ترين سفره آب زير زميني را مشخص كرده و گزارشي كامل از مجموعه آزمايش هاي انجام شده بر روي لوله هاي جداري و وضعيت سيمان پشت لوله جداري ارائه شود.

در مخازن تخليه شده اين نمودارها و اطلاعاعت كما بيش در دسترس است ولي در مورد مخازن آبي اين اطلاعات از چاه حفر شده براي تزريق به دست مي آيد كه اين امر يكي از محدوديت هاي ذخيره گاز در مخازن آبي مي باشد.

اطمينان از تحويل دهي

قبل از اجراي يك پروژه ذخيره گاز و صرف هزينه براي احداث تجهيزات سطحي و متراكم كردن گاز بايد از توانايي توليد مخزن در مواقع حداكثر مصرف اطمينان حاصل شود. چرا كه هزينه هاي فاز تزريق مي بايست با درآمد حاصل از فروش گاز در مواقع افزايش قيمت و تقاضا متعادل گردد.

مسئله مهم ديگر در هنگام توليد مشكل آب همراه است كه موجب مشكلات زير مي شود:

1- افت فشار در لوله ها

2- خوردگي قسمتهاي فلزي

3- تشكيل ذرات يخ در مسير

4- نياز به تجهيزنم زدايي پيچيده

لذا اين امر يكي ديگر از محدوديت هاي ذخيره گاز در مخازن زير زميني آبي مي باشد در حالي كه در مخازن گاز تخليه شده مشكل آب همراه وجود نداشته و تا حد زيادي از قابليت توليد مخزن در هنگام تحويل دهي اطمينان وجود دارد.

لذا ذخيره گاز در مخازن زيرزميني آب در صورتي مقرون به صرفه مي باشد كه از يك طرف بازار مناسب در هنگام توليد وجود داشته و از طرف ديگر مخزن گاز تخليه شده در منطقه وجود داشته نداشته باشد.

فرآيندها در ذخيره سازي گاز طبيعي

در ذخيره سازي گاز طبيعي فرآيندهاي زير انجام مي پذيرد:

تزريق

بخشي از گاز طبيعي در خطوط لوله اصلي انتقال در مواقعي كه ميزان مصارف كمتر از توليد است بوسيله يك انشعاب به محل مخزن منتقل مي گردد و پس از فيلتراسيون و اندازه گيري و افزايش فشار آن در كمپرسورهاي تزريق توسط شبكه توزيع به سر چاهها منتقل و به داخل مخزن تزريق مي گردد. ميزان تزريق به هر چاه بسته به شرايط و قابليت نفوذ و پذيرش سنگ مخزن متغير مي باشد.

از آنجا كه مدت طولاني از سال ميزان نمصراف گاز پيين تراز ميانگين مصرف سالانه مي باشد ودر نتيجه فرصت نسبتاً زيادي براي ذخيره سازي در يك سال وجود دارد كمپرسور خانه تزريق در طراحي پروژه هاي ذخيره سازي نسبتاً كم محاسبه مي گرد ند.

توليد:

به تناسب گاز دهي هر چاه وميران مورد نياز در ماههاي سرد سال و يا در هر زمان ديگري كه توليد از ميادين گازي كشور نسبت به مصرف كاهش مي يابد، گاز ذخيره شده در مخازن زير زميني توليد و بعد از فيلتر اسيون از ذرات معلق به واحد پالايش هدايت مي شود.

پالايش

گاز پس از اينكه به مخزن تزريق گرديد بسته به نوع مخزن به موادي نظير هيدروكربورهاي نفتي مايع و يا سنگين و آب ( در صورت ذخيره سازي در مخازن تخليه شده نفت و يا گاز ) ، آب ( در مورد مخازن عميق آب ، aquifer و حفره هاي نمكي ) آغشته مي گردد. اين امر موجب مي گردد كه گاز پس از توليد از مخزن، از اين ناخالصي ها تصفيه گردد و سپس به شبكه انتقال گاز كشور وارد شود.

در صورت استفاده از مخازن تخليه شده ضروريست مايعات همراه فيلتراسيون، اصلاح نقطه شبنم هيدروكربوري و آب بر روي گاز توليد انجام شود در حاليكه در مورد مخازن از نوع سفره آب عميق و حفره هاي نمكي تنها رطوبت زدايي با سيستم گلايكول كفايت مي نمايد. در مورد برخي از مخازن ممكن است گاز تزريق شده به مخزن به مواد گوگردي نيز آغشته گردد كه در اين صورت فرآيند جذب اين مواد معمولاً در بستر هاي جاذب ضرورت خواهد يافت. شكل زير به اختصار فرايندهاي مربوط به ذخيره سازي گاز طبيعي را ناسان مي دهد.

اصطلاحات مرسوم در طراحي مخازن UGS

ظرفيت كلي ذخيره گاز (Total gas Capacity)

حداكثر حجم گازي كه با توجه به ويژگي هاي فيزيكي مخازن و تجهيزات سر چاهي و به طور كلي خصوصيات پروژه مي توان در مخزن ذيخره كرد لذا اين كميت براي يك مخزن مشخص با توجه به تجهيزات آن ثابت مي باشد.

كل گاز  در مخزن

اين كميت حجم گاز موجود در مخزن در يك زمان مشخص مي باشد كه در طول مدت پروژه متغير مي باشد.

گاز پايه

مقدار حجمي از گاز كه بايد به صورت دائمي در مخزن موجود باشد تا حداقل فشار لازم براي يفرايند را تامين كند. در واقع اين مقدار گاز نقش ؟؟؟؟؟؟/ را در مخزن بازي مي كند.

ظرفيت گاز كاري :

اين كميت معرف ظرفيت كلي ذخيره گاز در مخزن منهاي حجم گاز پايه مي باشد با توجه به ويژگيهاي مخزن و تجهيزات موجود ثابت مي باشد.

گاز كاري

گاز كاري برابر است با حجم گاز موجود در مخزن منهاي حجم گاز پايه به عبارت ديگر معرف مقدار گاز موجود براي استخراج و مصرف مي باشد كه در طول دوران پروژه متغير مي باشد. در شكل كه به صورت شماتيك ذخيره گاز در يك مخزن آبي نشان مي دهد تفاوت گاز كاري و گاز پايه نشان داده شده است.

قابليت تحويل دهي

مقدار گازي كه در هنگام توليد در هر روز مي توان از مخزن استخراج نمود. مسلم است كه با استخراج گاز از مخزن اين كميت به علت كاهش فشار مخزن كاهش مي يابد. 

طراحي و عملكرد نمونه هايي از پروژه هاي UGS

پروژه Diadema در آرژانتين

Pedro Santistevan ,Juan Jonse Rodriguez دو زمين شناس شركت Respol – YPF در سال 2001 مطالعاتي بر روي ميدان Diadema  در آرژانتين انجام دادند. هدف از اين مطالعه تبديل مخزن تخليه شده Banca Varde  به مخزن ذخيره اي گاز در منطقه Patagonia  مي باشد. در آررژانتين مخازن UGS با وجود تقاضاي بالاي مصرف در زمستان و همچنين فاصله بسيار دور ميادين گازي به مراكز مصرف توسعه نيافته بود. در حقيقت اين پروژه اولين مخزن ذخيره گاز زير زميني درآرژانتين درنزديكي شهر Comodoro Rivadavia جهت تامين نياز گاز مصرفي در زمستان مي باشد. تزريق و توليد در اين ميدان از سال 2001 آغاز گرديد.

در سال 1992 كمپاني Gas Del Estado   آزمايش تزريق گاز را بر ري ميدان انجام داد به كمك 4 چاه تزريق و 5 چاه مشاهده اي، 25 ميليوخن متر مكعب گاز با دبي 400 تا 600 متر مكعب در روز به مخزن تزريق گرديد فشار سر چاهي در اين حالت 25 تا 30 bar بود. اين عمليات به دليل پايين بودن فشار مخزن بدون كمپرسوررانجام گرفت. در ادامه آزمايشات بهره دهي جهت تأييد توانايي مخزن تحت شرايط گازي

مختلف انجام گرفت . نتايج نشان مي دهد كه مخزن داراي خواص پتروفيزكي مناسب مي باشد و توانايي مخزن جهت ذخيره سازي را تاييد مي كند.

ميدان Diadema در 40 كيلومتر شمال غربي شهر Comodora قرار دارد. مخزن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//// يك مخزن تخليه شده گازي با ضخامت 15 متر و درارتفاع 650 متري از سطح زمين قرار دارد و فشار اوليه مخزن بين 25 تا 28 بار مي باشد. مخزن اين ميدان ماسه سنگ و تخلخل ما بين 25 تا 3 و نفوذ پذيري بالاي2 دارسي مي باشد.

تسهيلات موجود شامل خط لوله انتقال گاز 11 و 12 اينچي بطول 1/7 كيلو متر و متناسب با شرايط عملياتي بالاي 65 bar  مي باشد و تسهيلات جديد شامل 5 چاه اضافي جهت تزريق گاز با ظرفيت 300 هزار متر مكعب در روز براي هر چاه و فشار 26 بار مي باشد. و همچنين تسهيالت جهت توليد از مخزن كه شامل كمپرسوري با قدرت 2000 است بخار و تفكيك گر گاز و مايع و واحد اب زدايي مي باشد.

جهت تعريف سيكل هاي تزريق و توليد جندين سناريودر مدل تعريف شد كه بهترين آن در حالتي است كه بيشترين دبي تزريقي معادل 400 تا 600 هزار متر مكعت در روز بوده، در سال اول تزريق به فشاري معادل با 21 بار مي رسيم و گاز ذخيره شده در اين حالت برابر 70 ميليون متر مكعب مي رسد كه اين براي 40% توليد در زمستان برنامه شده است. اين سيكل پس از دو دوره تابستان و زمستان به صورت يكنواخت وثابت مي ماند و حداكثر فشار مخزن به 22 بار مي رسد. حجم كل ذخيره 114 ميليون متر مكعب ، حجم موثر گاز قابل استفاده 72 ميليون متر مكعب و حجم گاز 40 ميليون متر مكعب مي رسد.

پروژه Donegal در پنسيلوانياي آمريكا

Robert Keenan , John V. MeCallister  در سال 2001 مطالعاتي را بر روي مخزن گاز ذخيره شده Donegal  در آمريكا انجام دادند . هدف از اين مطالعه بكار بردن روش جديدي از حفاري افقي تحت عنوان حفاري به كمك دستگاه لوله مغزي سيار در حالت زير تعادلي جهت بهبود توليد از چاه مي باشد.

ميدان Donegal يك ميدان تخليه شده گازي مي باشد كه از سال 1907 تا دهه 1940 توسعه يافته ودر سال 1941 تبديل به يك مخزن ذخيره اي زيرزميني جهت تامين نياز مصرفي گرديد. تويد رايج از ميدان 190 ميليون فوت مكعب در روز مي باشد و ميدان داراي 112 چاه ذخيره اي و 5 چاه مشاهده اي مي باشد. ظرفيت ذخيره 5/9 ميليارد فوت مكعب  و ظرفيت موثر گاز قابل استفاده 6/3 ميليارد فوت مكعت مي باشد.

اين ميدان به عنوان يك ميدان با كارايي بسيار بالا مطرح مي باشد . بنابرايي نگهداري توليد با دبي بالا و همچنين بهبود آن بسيار مهم مي باشد. از سال 1993 انواع روشهاي تكميل مجدد و تكنيك هاي شبيه سازي در  اينميدان انجام گرفتاز جمله افزايش مشبك كاري و همچنين تكنولوژي حفاري به شكل Over Balance، ولي هيچ كدام از اين رشها موثر واقع نشد. در سال 1998 براي اولين بار حفاري افقي به كمك

دستگاه لوله مغزي سيار به صورت زير تعادلي بر اساس نتايج مطالعات زمين شناسي و مهندسي مخزن انجام گرفت.

ضخامت مخزن  9 فوت و عمق آن از سطح دريا 1400 فوت و مساحت آن 18377 اگر مي باشد. ازمايشات چاه انجام شده بر روي 62چاه از 117 چاه ميدان نشان دهنده  تغييرات نفوذپذيري از 17  تا 115 ميلي دارسي مي باشد. و پتانسيل مطلق چاهها بر مبناي فشار 1450 پوند بر اينچ مربع گيج در محدوده 193 – 424 ميليون فوت مكعب استاندارد در روز و مقدار متوسط 8/5 ميليون فوت مكعب استاندارد در روز مي باشد. مخزن ذخيره گاز ميدان مخزن ماسه سنگ Gordon Stray    نام دارد. عمق حقيقي چاه شماره 4621 ( چاه منتخب براي حفاري روش جديد) 2680 فوت مي باشد. علت انتخاب اين چاه به عنوان كانديدحفاري افقي، شكل دهانه چاه ، ضخامت ماسه سنگ و كيفيت ضعيف سنگ مخزن و امكان دسترسي آسان به محل مي باشد. در سپتامبر 1988 آزمايش جرياني انجام شده بر روي اين چاه نشان داد كه ظرفيت جريان اين چاه 1 ميلي دارسي فوت و پتانسيل مطلق اين چاه 499 ميليون فوت مكعب در روز مي باشد.

حفاري اين چاه پس از انجام روش CTD موفقيت آميز بود وحدود 698 فوت به صورت حالي حفر گرديدكه 450 فوت در مخزن ذخيره بود. آزمايشات اوليه پس از اتمام حفاري نشان دهنده افزايش توان اين چاه به بيش از 80% مي باشد و پتانسيل توليدي از زون مخزن به بيش از 45 ميليون فوت مكعب در روز رسيد.

پروژه Chiren در شمال غربي بلغارستان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ مطالعاتي در مورد مخزن زير زميني ذخيره گاز در ميدان Chiren  در بلغارستان انجام داده اند. ذخيره سازي در يك مخزن تخليه شده ميعانات گازي انجام گرفت و توليد از لايه هاي كربناته انجام شده است. مطالعات شبيه سازي نشان داد كه دليل اصلي براي غير تعادلي بودن گاز و تشكيل نواحي با  فشار هاي بالاتر در نتيجه حركت آب و تغيير شكل سنگ سازند و توليد آب چاه مي باشد. و دليل عملكرد بد مخزن اين است كه مديريت مخزن اين فاكتورها را در نظر گرفته است.

عمليات ذخيره سازي گاز به حالت و عملكردمخزن وابسته است. شبيه سازي و پيش بيني عملكرد مخازن شكافدار همراه با تغيير سنگ مخزن و سيستم آبده بسيار مشكل است.

ضخامت مخزن 400 متر و سطح تماس اوليه آب وگاز 1675 متر و فشار اوليه 1/18 مگا پاسكال مي باشد خحجم گاز در جاي اوليه ميدان 6/9 ميليارد متر مكعب تخمين شده است و كليه اين تخمين ها نشان از حجم گاز در فضاي خالي ماتريكس مي باشد و از حجم شكافها و حفره ها صرفنظر مي شود . سازند توليدي ميدان از 4 لايه تشكيل شده است.

بيش از 30 چاه در اين ميدان حفاري شده است كه از اين تعداد 17 چاه توليدي مي باشندو دبي اوليه توليد براي چاههاي مخژتلف بين 100 تا 600 هزار متر مكعب در روز مي باشد. حجم كل گاز توليدي در انتهاي دوره توليد 78/2 ميليارد متر مكعب و ميزان مايعات گازي حدود 100 هزار متر مكعب مي باشد و فشار نهايي سازنددر انتهاي دوره 2/2 مگا پاسكال مي باشد.

تاريخچه و عملكرد مخزن ذخيره اي گاز Chiren

در سال 1974 كليه چاههاي توليدي جهت تزريق مجددا تكميل گرديدو تا كنون 25 چرخه تزريق و توليد جهت ذخيره سازي در اين ميدان انجام گرفته است. در طي اولين چرخه تزريق حدود 9/86 ميليون متر مكعب گاز در مخزن تزريق گرديد. حداكثر ذخيره گاز مخزن در سيكل 24 به مقدار 1300 ميليون متر مكعب مي باشد.حداكثر سازند پس از تزريق گاز 8/10 مگا پاسكال مي باشد. بيشترين گاز تزريقي در يك سيكل 442 ميليون متر مكعب مي باشدو بيشترين گاز توليدي در يك سيكل 379 ميليون متر مكعب مي باشد.

اصول ذخيره سازي گاز طبيعي در كاواك هاي نمكي ( روشهاي استخراج محلول)

بطور كلي روش استخراج محلول را مي توان به دو گروه جريان مستقيم ( عادي 9 و جريان غير مستقيم ( معكوس ) تقسيم بندي كرد.

اختلاف موجود در تيپ استخراج ناشي از نوع تجهيزات انتقال و يا خروج آب است يعني بر حسب اينكه انحلال در اثر تزريق آب از لوله مركزي يا لوله جانبي صورت بگيرد.

روش استخراج مستقيمك

در روش مستقيم محصولات نفتي و گازي ( آب ) از ؟؟؟؟// داخلي تزريق و در برگشت ؟؟؟؟؟؟؟/ با چگالي 22/1 g/ml از فضاي آنولوس ميان جداره داخلي CSG و جداره خارجي TBG بازيابي مي كرد. ؟؟؟؟؟؟؟؟ غير محلول غالبا انيدريت در اثر جاذبه و نيروي گرا؟؟؟

روش استخراج غير مستقيم :

اما در جريان غير مستقيم شورابه رابه داخل تزريق و در عوض محصول ذخيره شده به سطح زمين بازيابي مي شود.

جريان معكوس را روش تزريق از بالا نيز مي نامند به عبارتي آب را از فضاي آنولوس بيروني ، دروني به پايين تزريق و از درون TBG دروني باز يافت مي كند. همچنين نام ديگر جريان عادي رويه تزريق از پايين مخزن مي باشد. هزينه ( هزينه نگهداري چاه و مخزن ) جريان معكوس  نسبت به روش مستقيم بيشتر است.

سازند نمكي درون گنبدهاي نمكي مشكل كمبود نمك استخراجي را بر طرف مي كند.

ازمايشات نشان  مي دهد  كه غلظت شورابهو شكل كاواك توسط به كارگيري موقعيت هاي ( شرايط مختلف و متنوع ( ورود) و خروج آب كنترل مي شود.

يك كاواك فرضي با به كارگيري جريان معكوس را در نظر بگيريد. گاز از درون انولوس (in) 5/5 ×375/13 تزريق و شورابه را از درون (in) 5/5 بازيابي مي كند . هنگامي كه خرده ها غير محلول كاملاض تخليه شدندCSG 5/5 اينچي را از چاه بيرون كشيده تا امكان انتقال حداكثر گاز به وجود آيد. معمولاً در اولين مرحله از ذخيره سازي نرخ هم آمادگي 10% است كه تاثير چنداني بر روي ايمني كاواك نميگذارد . به هرحال از حجم كلي كاواك كاسته مي شود. از اين رو ع شستشوي مجدد لازم است يعني: دماي گاز كم مي شود تا گاز از سقف صعود كند كه اين رويه را چرخش معكوس مي نامند. اما در زمان خلق كاواك، گازوئيل به عنوان سيال پوششي از آنولوس(in )375/13×375/10 براي حفظ جايگاه CSG وارد مي كنند. در جريان مستقيم آب تازه را از درون يك CSG 7 اينچي تزريق  و از طريق آنولوس (in) 7× 375/10 شورابه تخليه مي گردد. پس از اتمام تست هاي كاواك و CSGs يك CSG 5/5 اينچي را رانده و گاز را از درون آن به پايين تزريق مي كنند. ولي در پريود بازيابي ، گاز از طريق انولوس (in) 5/5 ×375/13 توليد در شورابه نيز از درون (in)5/5 بالا مي ايد. نهايتاً CSG 5/5 اينچي را بيرون مي كشند.

پروژه هاي بارز در زمينه ذخيرع سازي درون كاواك نمكي

پروژه Spindel Top

يكي از بارزترين نمونه هاي ذخيره سازي در كاواك نمكي ، گنبد نمكي در شرق تگزاس و نزديكي Beaumont است. اين پروژه در سال 1993 با همكاري دانشگاهA&M تگزاس و كمپاني Chevron  به حجم گاز فوقاني (bef) 7/1 آغاز و در ادامه با خلق كاواك ثانويه به عبارتي با گسترش كاواك اوليه حجم گاز فوقاني را به (bef) 5 رسيد. دليل انتخاب گنبدنمكي تيپ فرايند تزريق و بازيابي آن مي باشد به ازاي هر ( MMcfd) 150گاز تزريقي ، ( bef) 1 گاز را مي توان به فاصله زماني كوتاهي بازيابي كرد.

اين ناحيه از لحاظ محل جغرافيايي بسيار ايده ال است، زيرا ذخيرهع به بازار مصرف توسط چندين شاه لوله متصل مي شود.

امكانات تاسيسات UGS

تاسيسات شامل : دو چاه ذخيره سازي گاز ، يك كمپرسور hp44000 ، مجمعه آب زدايي گاز ، سه چاه تعبيه شده براي دفن شورابه مي باشد . فشار خروجي از واحد هاي كمپرسوري مي بايست مطابق با محدوده فشار  MaxوMin كاواك باشد. در نتيجه فشار خط دروني لوله را PMax اسمي در نظر مي گيرند.

پروژه Grijpskerk

اين طرح درسال 1997 به همكاري كمپاني Shell و Exxon براي اولين با در هلنداجرا شد. گاز از فيلدGroningen بزرگترين فيلدگازي اروپا به 2 مخزن ( مخزن Grijpsk) دردرياي شمال با ظرفيت ذخيره سازي bef34 و توانbef3 و مخزن Norg  در جنوب شرقي Groningen با ظرفيت bef56 و توان بازيابي bef  3 تزريق مي شود. در اين پروژه از mile 19000 خط لوله خشكي و دريايي بهره بردند.

كمپرسورها واحد اصلي تاسيسات محسوب مي شوند.در Norg دو كمپرسور كه هر يك توسط موتور الكتريكي Mw40 رانده مي شوند، با تزريق m3 106×24 گاز تحت فشار bar24 كار مي كنند. خواص گاز توليد شده ممكن است پس از ارسال به سطح زمين ، تغيير يابد. از اين رو گاز به سيكل پردازش نياز دارد.

سرمايه اوليه پروژه 109× 2/1 با سهام مساوي براي هر يك از دو كمپاني برآورد گشت.

البته سايت سومي نيز در Uelsem شمال غرب المان پيشنهاد شده كه گاز ورودي را از نروژ مي گيرد. ظرفيت كلي ان bar 30 و توان بازيابي Mmefd 400 مي باشد. از اين رو فقط با وجود گاز فوقاني 3 سايت فوق الذكر كه همگي انها با توجه به تنوع و وفور فيلدهاي تخليه شده Partially در اروپا از اين تيپ سايت هاي ذخيره سازي هستند، نوسانات تقاضاي گاز ناحيه شمالي قاره را بر طرف  ساختند.

طبق قوانين موجوددر كشور المان، حداكثر حجم مجاز ذخيره سازي گاز درون كاواك هاي نمكي برابر با m3 350000 بوده ، اما پس از گذشت10 سال اين رقم به m3 700000 رسيده است . بر اساس نتايج حاصله از آزمايشات مختلف بازيابي محصولاتذخيره شده در كاواك هاي نمكي به 92 – 99 % مي رسد.

هفت مايلي شمال غربي پالايشگاه Conway كانزاس تاسيساتUGS با ظرفيت 108×4 محصولات نفتي شامل : پروپان ، گازوئين و Feedstok هاي حد واسط ( بوتان و.....) شناخته شده است.ظرفيت متوسط هر يك از كاواك هاي نمكي درحدود bbl  50000 مي باشد. خطوط لوله براي انتقال محصولاتاز پالايشگاه به ترمينال ديگر كشيده شدند.

فيلدYaggy دراوكلاهما

دليل ذكر اين نمونه منحصر بفرد بودن اين سايت از لحاظ رويدادها و مسائل پيش امده در حين تكميل و بهره برداري از آن، مي باشد. فيلد ذخيره سازي Yaggy در اوكلاهما، ايالت كانزاس واقع شده است و اين فيلد شامل 98 كاواك در واحد نمكي Hutchinson سازند شيلي در عمق بيشتر از (ft)500 است. كاواك ها توسط انحلال نمك با بكار گيري چاه هاي آب نمك ساخته شدند . ظرفيت تاسيساترا تا (cf)109×2/3 برآرود كردند. كاواك توسط چاههايي كه بر روي يك شبكه با فاصله داري (ft) 400 از يكديگر قرار داشتند، ايجاد شدند. افت فشاري در چاه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ديده شد. و متعاقباً نشت درون چاه S-1 در عمق (ft) 601 ثبت و گرفته شد. كاوك متصل بدين چاه ( ft) 106×60 گاز را در خود جاي داده بود. فشار دروني كاواك از ( psi) 550 تا(psi) 648 متغير بود.اما بطور عادي فشار را در حدود ( psi) 675 حفظ مي كردند. در تاريخ 17-18 ژانويه سال 2001 يكسري انفجار و اتش سوزي در اثر شكستگي

Csg و جابجايي رو به بالا گاز درسايت به وقوع پيوست كه منجربه كشته شدن دو نفر شد.گرفتن نمودار هاي y-ray و ناتروني براي تشخيص لايه و چينه هاي مختلف ، بالاخص لايه هاي شيلي Caprock و لاي نمكي و دستيابي به مدل يانگ ديناميكي، هميچنين Casing shoe ضروري است.

بر اساس نتايج حاصله از مطالعه بر روي لاگ هاي موجود در ناحيه ايوانكي واحدشيلي سبز رنگ معمولا از API70تاAPI100و مدل يانگ نيز از PSI106 ×3 تا psi 106 ×6 متغير است.

پروژه ذخيره سازي در فرانسه

امروزه درفرانسه 13 پروژه UGS شامل :2 طرح كاواك نمكي و 11 طرح آكيفر ذخيره سازي در دست اجراست. 20% از كل مصرف گاز فرانسه از مخازن زير زميني تأمينمي شود كليه پروژه UGS درفرانسه توسط 293 چاه تزريق ، توليدي و 156 چاه مشاهدهاي صورت مي گيردي.

بزرگترين پروژه ذخيره سازي گاز در جنوب شرقي فرانسه در Manosque در حال انجام است از سال 1967 ، 7 الي 36 كاواك به روش استخرا محلول در اعماق 900 -1500 متري با محدوده فشاري (Mpa) 6-18 براي ذخيره سازي هيدروكربن مايع ايجاد شدند، اما با تغيير سياست دول و وضعيت بازار، اين كاواك ها را تدريجاً به سايت هاي ذخيره سازي NG تبديل مي كنند. مجموع ذخيره سازي آنها به (m3) 106 ×450 مير سد. بزرگترين قطر چاه هاي اصلي توليدي (in ) 365/13 مي باشد.

معرفي قسمتهاي مختلف يك سايت UGS

به طوركلي يك پروژه UGS داراي دو فاز اصلي است كه شامل :

1) فاز تزريق و 2) فاز توليد مي باشد.

در فاز تزريق گاز توسط خط لوله از پالايشگاه به سايت منتقل مي گردد و پس از عبور كمپرسورها و خنك كننده ها براي تزريقآماده مي شود و در مرحله توليد گازاستخراجي از مخزن UGS پس از عبور از صافي هاي مخصوص و نم زدايي به خط لوله بر كرداندهمي شود.

چاهاي تزريق و توليد

از اين چاهها هم براي تزريق و هم براي توليد استفاده مي شود براي افزايش سرعت تزريق و توليد حتي

چاه با سازند گردد.براي ذخيره گازدرمخازن آ زير زميني از چاه هاي ديگري براي تخليه آب مخزن استفاده مي شود كه اكثرا به صورت عمودي حفاري مي گردند.

تجهيزات سر چاهي

اين تجهيزات شامل قسمتهاي سر چاهي لوله هاي جداري و لوله هاي توليد و همچنين شير ها و اتصالات و غيره مي شود كه همگي مي بايست با فشاري برابر با 5/1 برابر حداكثر فشار در سر چاه ازمايش شده باشد از طرف ديگر خطوط لوله اي كه به چاه منتهي مي شوندهمگي مي بايست مجهز به شيرهاي ؟؟؟؟؟؟؟//// سرچاه براي باز و بسته شدن توسط اپراتور باشند.

جدا ساز ها

از اين تجهيزات براي كاهش تدريجي فشار و جداساز ي فاز گاز از مايع استفاده مي شود.

خنك كننده

متراكم كردن گاز در كمپرسورها موجب افزايش دماي ان مي شود كه اين امر موجب تس


پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
100-file-word_2_882855_1580.zip3.6 MB