فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق در مورد تفكر و تفكر خلاق

تحقیق در مورد تفكر و تفكر خلاق

فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش) تعدا 7 صحفه

 

 

 

تفكر چيست؟

تفكر از جمله مسائلي است كه از ديرباز همواره ذهن انديشمندان را به خود مشغول داشته است چرا كه آنها واقف بودند انسان فرهنگ و تمدن خويش را مديون تفكر است.اين عقيده كه نيروي تفكر انسان است كه او را از ساير موجودات متمايز مي كند همواره مطرح بوده است بنابراين از زمان سقراط و ارسطو تا زمان حال دربارة تفكر و ماهيت و مراحل آن بحث هاي زيادي به عمل آمده است.

از جمله پيشرواني كه توجه زيادي به تفكر و ماهيت آن نمود جان ديوئي است. او در كتاب معروف(چگونه فكر كنيم)جريان تفكر را شامل مراحلي مي داند كه دو مرحلة ابتدايي و انتهايي و پنج مرحلة مياني را در بر مي گيرد.

مرحلة اول يا ابتدايي،مرحلة شك و ابهام است و آن زماني است كه انسان با يك موقعيت پيچيده رو به رو شده و در صدد يافتن پاسخي براي مسأله و مشكل ايجاد شده است.

مرحلة انتهايي زماني است كه فرد از شك و ابهام در آمده و به نتيجه و جواب دست يافته است براي رسيدن به اين مرحله فرد بايد مراحل ديگري را طي كند.از ديدگاه ديوئي تفكر اساس واقعي تنها باطن اين مراحل ممكن است. اين مراحل عبارتنداز:

  • پيشنهاد: اين مرحله پيشنهاد راه حل هاي مختلفي است كه ممكن است به جواب برسد. بنابراين در اين مرحله هر گونه راه حلي به ذهن برسد،ارائه مي گردد.
  • تعقل:در اين مرحله فرد به جمع آوري مدارك و شواهد مربوط به مسأله و نيز به بررسي راه حل هاي مختلف پرداخته و دربارة‌آن تفكر مي نمايد.
  • فرضيه سازي:پس از تعقل روي راه حل ها فرد مي تواند راه حل مناسبي كه احتمال بيشتري دارد كه به نتيجه برسد را انتخاب كند و به عبارتي براي مسألة مورد نظر فرضيه اي تشكيل مي دهد.
  • استدلال:در اين مرحله فرضيه مورد بررسي قرار گرفته و با معيار استدلال مورد پذيرش واقع مي گردد.
  • كاربرد:فرضيه مورد پذيرش در اين مرحله به كار گرفته مي شود و مورد آزمايش قرار مي گيرد تا بتوان آن را اثبات نمود.

بعضي از محققان تفكر را فرايندي مي دانند كه تجربه هاي گذشتة فرد را سازمان مي دهد مانند ويناك كه در كتاب روان شناسي تفكر، تفكر را چنين تعريف مي كند:

(تفكر سازمان دادن و تجديد سازمان در يادگيري گذشته جهت استفاده در موقعيت فعلي است.)اديسون تفكر را فرايندي رمزي دروني مي داند كه منجر به يك حوزة شناختي مي گردد كه نظام شناختي شخص متفكر را تغيير مي دهد.

از مطالعه آنچه گفته شد مشخص مي شود اين تعريف ها در مفاهيم اصلي اشتراك دارند و آن اين كه فرايند تفكر در هر دو تعريف بر تركيب يادگيري  گذشته و اطلاعات فعلي مبتني است.

سولسو،اين تعريف ها را تكميل كرده و معتقد است كه تفكر فرايندي است كه از طريق آن يك باز نمايي ذهني جديد به وسيله تبديل اطلاعات و تعامل بين خصوصيات ذهني،قضاوت انتزاع،استدلال و حل مسأله ايجاد مي گردد.

انواع و ابعاد تفكر

دربارة انواع و ابعاد تفكر نظريات مختلفي وجود دارد بعضي از متفكران معتقد به فرايندهاي مختلفي براي تفكر هستند.مانند تفكر منطقي،انتقادي،تفكر خلاق.آنها معتقدند:اينها سه فرايند متفاوتند در حالي كه بعضي ديگر عقيده دارند فكر انواع متفاوتي ندارد و هر سه فرايند در حقيقت همان فكر عادي است.

گيلفورد و دوبونو از جمله پيشقدماني هستند كه به بحث دربارة تفاوت انواع تفكر مي پردازند.گيلفورد تحت عنوان تفكر واگرا و همگرا به تفكر منطقي و خلاق مي پردازد.از نظر وي تفكر همگرا همان استدلال يا تفكر منطقي است كه به دنبال يك جواب صحيح مي گردد.در حالي كه تفكر واگرا يا تفكر خلاق به راه حل هاي مختلفي براي يك مسأله توجه مي نمايد.مهمترين ويژگي هاي تفكر واگرا عبارتنداز:

  • اصالت(ابتكار)2- سيالي3- انعطاف پذيري 4- بسط

دوبونو نيز تحت عنوان تفكر جانبي و تفكر عمودي به اين مقوله پرداخته است.او در كتاب تفكر جانبي به طور مفصل به بررسي تفاوت هاي اين دو نوع تفكر مي پردازد.او معتقد است كه تفكر عمودي موجب ايجاد قالبهاي ذهني و توسعه آن مي شود،در حالي كه تفكر جانبي يا خلاق ساختار اين قالب ها را تغيير داده و قالبهاي جديدي ايجاد مي كند.مهمترين تفاوت هاي تفكر منطقي  و خلاق از نظر دوبونو عبارت است از:

  • وسعت عمل:

در تفكر منظقي معمولا سعي مي كنيم با بررسي شقوق مختلف يك امر يا يك مسأله بهترين راه را برگزينيم و آن را ملاك عمل قرار دهيم.اما در تفكر خلاق،خود را به يك طريق محدود نكرده و در صدد آنيم راه هاي هر چه بيشتري براي يك مسأله بيابيم.واين امر حتي پس از يافتن راه هاي مناسب ادامه پيدا مي كند.

2- مسير و جهت عمل:

در تفكر منطقي جهت و مسير مشخصي دنبال مي گردد.در حالي كه در تفكر خلاق نه تنها يك مسير دنبال نمي گردد بلكه راه و جهت هاي مختلفي نيز ايجاد مي گردد.به عبارت ديگر براي فرد در تفكر منطقي روشن است چه مي خواهد و از چه راهي مي تواند به مقصود برسد،در حالي كه در تفكر خلاق فرد جستجو مي كند تا بتواند تغيير و حركتي ايجاد كند و تنها براي رسيدن به مقصود تلاش نمي كند.

3- چگونگي برخورد با اشتباهات و مسائل نامربوط:

در تفكر منطقي تلاش مي شود در هر قدم هيچ گونه اشتباهي رخ ندهد.در حالي كه در تفكر خلاق امكان اشتباه نيز هست تا در نهايت به جواب درست دست يافت.

همچنين در تفكر منطقي مسائل نامربوط كنار گذاشته مي شود و تنها به آنچه به مسئله ارتباط دارد پرداخته مي شود،در حالي كه در تفكر خلاق به هر چيز به ظاهر بي ارتباط نيز توجه مي شود،چون قرار نيست در يك قالب ماند.

در تفكر منطقي راه هايي انتخاب مي شود كه اطمينان باشد به جواب و نتيجه اي مي رسد،در حالي كه در تفكر جانبي راه هاي نا مطئمن نيز كشف مي گردد زيرا ممكن است اين راه ها به نتايج با ارزشي منتهي گردد.پس بهتر است كه اين راه ها نيز شناخته شوند.به طوركل فكر  منطقي از نظر دوبونو جنبة داوري كننده و ارزيابي كنندة فكر است يعني مسائل تجزيه و تحليل مقايسه و در نهايت انتخاب مي گردد در حالي كه در بعد خلاق مسائل تجسم پيش بيني ارائه مي گردد.تفكر منطقي با واقعيت هاي موجود محدود مي گردد،اما تفكر خلاق پاي در مسير مجهولات مي گذارد.

اين دو جنبه مي توانند در صورتي كه جايگاه خويش را داشته باشند يكديگر را تكميل كنند. در حالي كه اغلب جوامع سعي در تقويت و توسعة تفكر منطقي مي كنند و به پرورش تفكر خلاق توجه چنداني نمي شود بنابراين توجه محض به تفكر منطقي باعث تضعيف قدرت تصور و خلاقيت مي شود.

مارزانو و همكاران هر چند ضمن بحث از ابعاد تفكر،تفكر انتقادي و خلاق را به عنوان يك بعد مطرح مي كنند اما معتقدند اين دو بعد در عين ارتباط،دو طريق متفاوت از هم هستند.

تفكر انتقادي شامل گرايش ها و استعدادهائي مانند تحليل دقيق مسائل،توجه به نقطه نظرهاي متفاوت و رسيدن به نتايج صحيح است،در حالي كه تفكر خلاق عبارتست از تفكر ابتكاري و مناسب علي رغم آن كه اغلب متفكران و متخصصان بين تفكر واگرا و همگرا تفاوت قائلند، محققاني مانند وايزبرگ اين نظريه را رد مي كنند وايزبرگ مفاهيم تفكر واگرا و جانبي را فرزند نبوغ مي داند.در ديدگاه نبوغ،كارهاي بزرگ خلاق نتيجه به كار گيري تفكر غير معمول افراد غير معمول است.وايزبرگ معتقد است علي رغم آن ديدگاه نبوغ براي هزاران سال وجود داشته است،اما افسانه اي بيش نيست.تفكر خلاق ريشه محكمي در تجربه هاي گذشته دارد و افكاري كه هر روز از‌ آن استفاده مي كنيم،منبع آن است.

بنابراين نظريات جديد مبتني بر انديشه هاي قديم است.تفكر فراسوي گذشته سير مي نمايد و چيزي وراي آن چه تجربه كرده ايم وجود ندارد.خلاقيت همانند انجام دادن امور عادي است. وايزبرگ مي گويد:مشكل است باور كنيم كارهاي بزرگ هنري يا علمي يا تكنولوژي بتوانند نتيجه فرايند شناختي مشابهي مانند درست كردن شام باشند،چون شام درست كردن هيچ تازگي ندارد.در حالي كه به نظر من همة رفتارهاي ما تازگي دارد و مي تواند داشته باشد.پس معمولا فرايندهاي فكري بايد منجر به كارهاي تازه و ارزشمند گردد.(حتي اگر سالاد شام باشد)در اينجا سؤال مهمي كه مي توان مطرح كرد اين است كه اگر فرايندهاي فكري كه همة ما داريم پايه هاي تفكر خلاق است،چرا همه يكسان مولد و مؤثر نيستيم؟

وايزبرگ مي گويد:بايد به تفاوت هاي فردي توجه كنيم،همة ما كارهاي بزرگ هنري، اختراعات بزرگ و اكتشافات علمي نداريم.تفاوت افراد معمولي با مبتكرين بر حسب سطوح مهارت ها انگيزه و دانش خاص آنهاست.البته مهارتها با كار،تلاش و مطالعه توسعه مي يابند. بين انواع فعاليت هاي خلاق نيز تفاوت هايي هست،از جمله مهارتهاي مربوط به فعاليت هاي خاص كه هر كدام از كارها نياز به آن دارند است.مثلا براي نقاشي حافظة بصري يا حساسيت زياد به رنگها اهميت زيادي دارد.تفكر خلاق را مي توان با توانايي ورزشي مقايسه كرد،بدين معني كه توانايي ورزشي يك مهارت نيست،بلكه تعداد توانايي هاي مختلف است. مثلا يكي،دونده بزرگي است ولي ممكن است براي تنيس استعداد نداشته باشد،توانايي خلاق نيز چنين است.بنابراين توليدات جديد با فرايند معمولي رشد مي يابد زماني كه شخص خاصي در يك موقعيت خاص قرار گيرد.

با توجه به آنچه گفته شد،ضروري به نظر مي رسد دربارة تفكر و ابعاد آن بررسي بيشتري به عمل آيد.

استرنبرگ از جمله محققاني است كه مطالعات وسيعي دربارة تفكر و هوش و تفكر خلاق داشته است. او تفكر را يك جريان تعاملي مي داند و معتقد است امكان ندارد ما بتوانيم به توانايي هاي فكري بشر بدون توجه به زمينه و شرايطي كه در آن عمل مي كند و در حال تعامل است بپردازيم. زمينه هايي مانند شناخت،شخصيت،انگيزه و غيره. استرنبرگ ارتباط تفكر و هوش را با دنياي دروني تجربه و با دنياي بيروني مورد بحث قرار مي دهد.

منابع و مآخذ

نام كتاب:ماهيت خلد قيت و شيوة پژوهش آن

نويسنده:دكتر افضل السادات حسيني- ويراستة علي سالياني

چاپ اول/1378

امور فني و چاپ:مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضويپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
200-file-word6_886308_2201.zip2.4 MB